Week boodschap

Geloven hoe doe je dat?
Zeker weten!

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Seksualiteit

Bezoekers online

We hebben 23 gasten en geen leden online

De eenheid van het geheel


Het morfisch veld verklaart veel onverklaarbare verschijnselen.

Carl Jung heeft het over het collectief onbewust en over synchroniciteit. Lynne McTaggart heeft het in haar boek ‘Het veld’ over een veld waarin alles en iedereen met elkaar verbonden is. Rhonda Byrne heeft het in haar bekende boek en film ‘The Secret’ over de kracht van intentie waarmee je alles naar je hand kunt zetten. Rupert Sheldrake is een wetenschapper die met een revolutionaire theorie komt over morfische velden waaruit alle vormen en structuren bestaan en die onderling met elkaar communiceren door resonantie. Sheldrake toont ook aan dat bewustzijn en het geheugen zich buiten de hersenen bevindt in een veld. Ons geheugen maakt dus volgens Sheldrake deel van een groter geheel. Ook vanuit de kwantumfysica komen signalen dat alles met elkaar verbonden lijkt vanuit een nog te onderzoeken veld.

Voor het eerst in de geschiedenis hebben wetenschappers bij een mensenlijk bevruchting kunnen aantonen dat er daadwerkelijk een lichtflits ontstaat op het moment van conceptie.
Al het leven is ontstaan uit God Liefde. Ook jij bent ontstaan vanuit Gods Liefde. Jij bent een expressie van God Liefde. Bij jouw ontstaan is er licht vrijgekomen om de aarde te verlichten.

Mattheüs 5:16  Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.
Deze wetenschappelijke ontdekking bevestigt weer dat we lichtdragers van God zijn.

Hoe wonderbaarlijk is de schepping van God.
God is Licht en alles is uit Zijn Licht voortgekomen.

2 Corinthiërs 4:6  Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus.


Het wetenschappelijk verhaal van deze ontdekking kun je lezen via deze link.
http://www.sciencealert.com/scientists-just-captured-the-actual-flash-of-light-that-sparks-when-sperm-meets-an-egg

Hieronder kun je de godsvonk die vrijkomt tijdens de bevruchting zien en een filmpje.

 

 

zwaartekrachtsgolven14 september 2015 is er voor de wetenschap een heel belangrijke ontdekking gedaan. Op die dag heeft men het bewijs gevonden dat zwaartekrachtgolven bestaan. 11 februari 2016 is de wetenschap hier mee naar buiten gekomen. Het was strikt geheim gehouden. De ontdekking is een bevestiging van de theorie van Einstein van honderd jaar eerder. Men heeft dat kunnen meten doordat de zwaartekrachtsgolf de ruimte iets heeft opgerekt.
Dit bewijs is belangrijk omdat dit wegen opent voor andere ontdekkingen en ons een dieper inzicht geeft over de materie, zwaartekracht, tijd en ruimte en hun onderlingen verband.
Zoals Einstein al had aangekondigd in zijn relativiteitstheorie is dat ruimte en tijd en zwaartekracht met elkaar samenhangen en elkaar dus ook kunnen beïnvloeden. Zwaartekracht is eigenlijk een vervorming van de tijdruimte.

Je kunt je afvragen wat dit met God te maken heeft?
De Bijbel benadert de tijdruimte eigenlijk altijd al als een veranderbare werkelijkheid. De Bijbel zelf is eigenlijk geschreven vanuit een golfbeweging van de ruimtetijd dimensie. Er zijn uitdijingen en verdichtingen in tijd en ruimte in de Bijbel. Het scheppingsverhaal is daar al een mooi voorbeeld van.
2 Petrus 3:8  Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.
Omdat tijd en ruimte volgens Einstein met elkaar samenhangen tonen zwaartekrachtsgolven niet alleen aan dat de ruimte veranderlijk is maar ook de tijd. Niks staat dus vast. Wetenschapper hebben een heel klein verschil in ruimte waargenomen veroorzaakt door het samensmelten van twee zwarte gaten 1,3 miljard jaar geleden. Maar wat is nu eigenlijk tijd als tijd geen constante is maar relatief?
In de Bijbel wordt gesproken over verschillende dimensies. De aarde en de hemel. Maar ook over tijdsdimensies. Je hebt het duizend jarig rijk maar ook de eeuwigheid waarin er anders met tijdruimte lijkt te worden omgegaan.
God zelf kan natuurlijk ook een zwaartekrachtgolf creëren die vele malen groter is dan die is waargenomen op 14 september. Wat zou dat dan kunnen betekenen? Een andere tijdsbeleving? Een verdichting van tijd?
Ik ben steeds meer aan het ontdekken dat God heel anders met tijdruimte omgaat dan wij mensen. Wij denken heel beperkt en denken dat alles vaststaat. Maar bij God is alles in beweging. Dus ook in onze tijdruimte beleving.
Een ander wonderlijke gedachte is dat een gebeurtenis van 1,3 miljard jaar geleden ons in het heden kan beïnvloeden zodanig dat het onze ruimte kan vergroten.
Dan moet ik gelijk denken aan wat Jezus voor de mensheid tweeduizend jaar geleden heeft gedaan. Hij is gestorven aan het kruis en is opgestaan uit de dood en heeft daarmee zo'n grote zwaartekrachtgolf gecreëerd dat Hij de tijdruimte voor mensen heeft uitgerekt tot het eeuwig leven.
Iedereen die dat wil kan de invloed hiervan ervaren in het hier en nu!
Psalmen 18:36  Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet.
Johannes 3:16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

fractal

Fractals zijn meetkundige figuren die zich in het oneindige blijven herhalen in het groot en in het klein. Als je een fractal uitvergroot dan zie je dat een fractal is opgebouwd uit kleine fractals. Als je daar weer op gaat inzoomen zie je dat die ook weer uit dezelfde meetkundige figuren zijn opgebouwd.
Als je deze fractals samenstelt met een bijzondere wiskundige getallenreeks die we ook wel kennen als de Fibonacci reeks, bekend van de Gulden Snede, dan komen we tot een wonderbaarlijke gelijkenis met structuren die we ook tegenkomen in de natuur.
Zie de video.

zingende roodborstVogels staan symbool voor engelen. Ze bewonen de wereld boven de aarde en vliegen langs de hemel.

oogvangodHoe de hemelen Gods eer vertellen. De Hubble telescoop fotografeerde het Oog van God.

tachyon1Tachyonen zijn de eerste basisvormen van de materie. Vanuit deze visie lijkt de tachyonenergie op de liefdesenergie die we terugvinden in de Bijbel van waaruit alles is ontstaan.

in god we trustDe economie is toe aan een hele nieuw fundament gebaseerd op Gods Liefde.

masterplanWat is de zin van ons bestaan?
Als God liefde is waarom is er dan oorlog?
Waarom ben ik op aarde?
Waar komt het kwaad vandaan?

In dit boek neem ik je mee in de recente ontwikkelingen in de moderne wetenschap en de nieuwe spiritualiteit en toon aan dat het hele universum is ontstaan uit Liefde. Dat de reden van haar bestaan Liefde is en dat er een Masterplan aanwezig is die ons verstand en begrip ver te boven gaat en die te wonderlijk is voor ons besef.
Ik dit boek geef ik een nieuwe invalshoek voor de christelijke spiritualiteit met een verrassende conclusie.

Dit boekje is in pdf, of mp3 te downloaden via https://www.leveningod.nl/het-masterplan.html