zwaartekrachtgolven40014 september 2015 is er voor de wetenschap een heel belangrijke ontdekking gedaan. Op die dag heeft men het bewijs gevonden dat zwaartekrachtgolven bestaan. 11 februari 2016 is de wetenschap hier mee naar buiten gekomen. Het was strikt geheim gehouden. De ontdekking is een bevestiging van de theorie van Einstein van honderd jaar eerder. Men heeft dat kunnen meten doordat de zwaartekrachtsgolf de ruimte iets heeft opgerekt.
Dit bewijs is belangrijk omdat dit wegen opent voor andere ontdekkingen en ons een dieper inzicht geeft over de materie, zwaartekracht, tijd en ruimte en hun onderlingen verband.
Zoals Einstein al had aangekondigd in zijn relativiteitstheorie is dat ruimte en tijd en zwaartekracht met elkaar samenhangen en elkaar dus ook kunnen beïnvloeden. Zwaartekracht is eigenlijk een vervorming van de tijdruimte.

Je kunt je afvragen wat dit met God te maken heeft?
De Bijbel benadert de tijdruimte eigenlijk altijd al als een veranderbare werkelijkheid. De Bijbel zelf is eigenlijk geschreven vanuit een golfbeweging van de ruimtetijd dimensie. Er zijn uitdijingen en verdichtingen in tijd en ruimte in de Bijbel. Het scheppingsverhaal is daar al een mooi voorbeeld van.
2 Petrus 3:8  Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.
Omdat tijd en ruimte volgens Einstein met elkaar samenhangen tonen zwaartekrachtsgolven niet alleen aan dat de ruimte veranderlijk is maar ook de tijd. Niks staat dus vast. Wetenschapper hebben een heel klein verschil in ruimte waargenomen veroorzaakt door het samensmelten van twee zwarte gaten 1,3 miljard jaar geleden. Maar wat is nu eigenlijk tijd als tijd geen constante is maar relatief?
In de Bijbel wordt gesproken over verschillende dimensies. De aarde en de hemel. Maar ook over tijdsdimensies. Je hebt het duizend jarig rijk maar ook de eeuwigheid waarin er anders met tijdruimte lijkt te worden omgegaan.
God zelf kan natuurlijk ook een zwaartekrachtgolf creëren die vele malen groter is dan die is waargenomen op 14 september. Wat zou dat dan kunnen betekenen? Een andere tijdsbeleving? Een verdichting van tijd?
Ik ben steeds meer aan het ontdekken dat God heel anders met tijdruimte omgaat dan wij mensen. Wij denken heel beperkt en denken dat alles vaststaat. Maar bij God is alles in beweging. Dus ook in onze tijdruimte beleving.
Een ander wonderlijke gedachte is dat een gebeurtenis van 1,3 miljard jaar geleden ons in het heden kan beïnvloeden zodanig dat het onze ruimte kan vergroten.
Dan moet ik gelijk denken aan wat Jezus voor de mensheid tweeduizend jaar geleden heeft gedaan. Hij is gestorven aan het kruis en is opgestaan uit de dood en heeft daarmee zo'n grote zwaartekrachtgolf gecreëerd dat Hij de tijdruimte voor mensen heeft uitgerekt tot het eeuwig leven.
Iedereen die dat wil kan de invloed hiervan ervaren in het hier en nu!
Psalmen 18:36  Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet.
Johannes 3:16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.