poes300Een laag zelfbeeld belemmert je in je ontwikkeling en in je vrijheid.
Veel mensen vinden het moeilijk van zichzelf te houden en worstelen met onzekerheid, angsten en zelfvertrouwen.
God wil dat we gaan ontdekken wie we werkelijk zijn en dat we gaan wandelen in onze goddelijke bestemming.

Om je te helpen een positief zelfbeeld te ontwikkelen heb ik een meditatie gemaakt.
Een laag zelfbeeld belemmert je in je ontwikkeling en in je vrijheid. Veel mensen vinden het moeilijk van zichzelf te houden en worstelen met onzekerheid, angsten en zelfvertrouwen. God wil dat we gaan ontdekken wie we werkelijk zijn en dat we gaan wandelen in onze goddelijke bestemming.

Om je te helpen een positief zelfbeeld te ontwikkelen heb ik een meditatie gemaakt.

Door het uitspreken van deze woorden ga je je verstand en gevoel opnieuw opvoeden en programmeren met de Waarheid van God.
De woorden zullen je vrij maken en je eigenwaarde genezen en herstellen.
Spreek ze net zo vaak uit als nodig. Totdat je merkt dat je gevoel er in mee gaat.
Het kan goed zijn dat in eerste instantie je verstand en je gevoel tegen werken. Ze zijn niet gewend zo positief over jezelf te zijn en moeten er aan wennen.
Maar je geest is sterker dan je verstand en je gevoel. Je kunt deze woorden met je geest uitspreken en zo je verstand en je gevoel ofwel je ziel de opdracht geven te luisteren naar Gods Geest en zo tot herstel te komen.

Je kunt de meditatie langzaam en heel bewust uitspreken door het op te lezen.
Je kunt ook het filmpje bekijken en luisteren en de woorden diep tot je door laten dringen.
Na iedere zin is er een pauze. Je kunt deze pauze gebruiken voor meditatie maar ook om de zinnen zelf hardop na te zeggen.
Je kunt de meditatie ook als mp3 bestand downloaden en op je mp3 speler zetten zodat je de oefening altijd bij de hand hebt.

Meditatie oefening voor genezing van een laag zelfbeeld.

 • Ik ben een geliefd kind van God
 • Ik ben geschapen naar Gods beeld en gelijkenis en daarom zeer waardevol en kostbaar.
 • Al mijn fouten en tekortkomingen van het verleden, heden en de toekomst zijn vergeven
 • door Jezus Christus
 • Ik leef uit genade en ben een dankbaar mens
 • Jezus heeft mij alles gegeven wat ik nodig heb om gelukkig te zijn
 • Ik heb een rijke hemelse Vader en heb daarom in niks tekort
 • Door de inzet van Jezus Christus ben ik voor eeuwig verbonden met Gods Liefde.
 • Ik heb eeuwig goddelijk leven ontvangen door de Heilige Geest
 • Gods Geest woont in mij en werkt door mij heen
 • Ik houd van God boven alles en vanuit Zijn liefde ook van mezelf en mijn naaste
 • Ik vind volkomen voldoening en vervulling in het tot expressie brengen van Gods Liefde
 • Met mijn unieke gaven en talenten geef ik uiting aan Gods Liefde en ben tot zegen voor
 • de mensheid
 • In Zijn Liefde ontvang ik alles wat ik nodig heb
 • In Jezus ontvang ik genezing, bevrijding, wijsheid, inzicht en kracht
 • Jezus is van mij en ik ben van Hem
 • Ik ben vrij
 • Alle eer en dank aan Jezus mijn Geliefde

Je kunt hier de mp3 downloaden

toon je schoonheid coverEen mooie aansluiting op dit thema is mijn gratis populair boekje.
Toon je schoonheid - vijf stappen naar vrijheid.
Je kunt dit e-bookje gratis downloaden op onderstaande pagina.

https://www.leveningod.nl/e-books/toon-je-schoonheid-vijf-stappen-naar-vrijheid.html