ochtendgebed 

Hemelse Vader

In diep ontzag kom ik voor Uw troon.
Ik buig mij voor U neer en aanbid U vanuit het diepst van mijn hart.
Alle eer en dank komt U toe. Alle aanbidding en lofprijs.
Ik dank U voor deze nieuwe dag door U geschapen en uit Uw verlangen en liefde geboren.
Deze dag geschapen voor liefde, schoonheid, vreugde en expressie van Uw volle goddelijkheid.
Ik dank U dat ik deel mag hebben en mede schepper mag zijn van deze wonderlijke dag.
Vul mij met Uw Heilige Geest en raak mijn, handen, voeten, mond, gedachten, ogen, oren, hart en alles aan opdat ik met heel mijn wezen mag stralen en vandaag expressie mag geven aan Uw liefde.
Zegen mij in mijn werk, relaties en contacten en in alles wat ik doe opdat het tot eer zal zijn van Uw naam.
Help mijn vandaag Uw weg van liefde te gaan en nauwkeurig te luisteren naar Uw zachte stem.
Sta mij aan mijn zijde en leidt mij op Uw weg.
Help mij door geloof Uw liefde en kracht te tonen aan de mensen om mij heen.
Help mij een kanaal te zijn waardoor U mensen kun aanraken met Uw liefde die U op mijn pad brengt.
Geef mij wijsheid, fijngevoeligheid en innerlijke bewogenheid en ogen die kijken met geloof, hoop en liefde naar alle mensen en situaties in mijn leven.
Geef mij kracht om alle tegenstand en tegenwerking in liefde te overwinnen.
Bescherm mij tegen verleidingen en tegen het nemen van verkeerde beslissingen.
Til mij uit boven mijn persoonlijke problemen opdat ik Uw grote plan mag zien en mij daarin mag verheugen.
Dierbare geliefde Jezus, mijn Redder en Verlosser van mijn ziel.
Help mij de weg te wandelen die U mij heeft voorgeleefd om na te volgen.
De weg van dienstbaarheid in liefde.
De weg van omzien naar de zwakke.
De weg van opkomen voor hen die zich niet kunnen verweren.
De weg van plaatsvervangend lijden opdat de ander gelukkig kan zijn.
De weg van de hoogste vorm van Liefde.
En breng mij vandaag nog dieper in Uw goddelijk hart van Liefde,
in de diepe verborgen omgang in eenheid met U in intimiteit in Uw Liefde.

 

Amen