Isaac JessieAugustus 2021 zijn mijn dochter en schoonzoon, Jessie en Isaac vertrokken naar Oeganda met een missie om kwetsbare jongeren en gezinnen in Oeganda op sociaal en geestelijk vlak te helpen aan een mooie en hoopvolle toekomst.
In Oeganda hebben ze een zoontje gekregen en gaan nu als jong gezin zich inzetten voor kansarme jongeren. Jij kunt helpen en mee investeren in wat God doet in Oeganda.

logo YOU


Ze zijn uitgezonden vanuit gemeente De Bazuin in Nieuwegein en hebben een eigen ANBI Stichting opgericht van waaruit ze ondersteund worden door een team.
Stichting YOU - (Youth Outreach Uganda)


Ze hebben inmiddels al veel contacten met kerken en organisaties en buurbewoners en hebben een stuk grond kunnen kopen waarop ze een buurthuis gaan bouwen.
Van daaruit gaan ze programma's aanbieden om hun doelgroep te ondersteunen.
Er is veel nood.

 

kinderen Oeganda
Wil je betrokken zijn bij een prachtig werk in Oeganda en investeren in een jong zendingsechtpaar dan nodig ik je uit om meer informatie in te winnen via hun website.
Je kunt je daar inschrijven voor hun nieuwsbrief en doneren.