Fractals zijn meetkundige figuren die zich in het oneindige blijven herhalen in het groot en in het klein. Als je een fractal uitvergroot dan zie je dat een fractal is opgebouwd uit kleine fractals. Als je daar weer op gaat inzoomen zie je dat die ook weer uit dezelfde meetkundige figuren zijn opgebouwd.
Als je deze fractals samenstelt met een bijzondere wiskundige getallenreeks die we ook wel kennen als de Fibonacci reeks, bekend van de Gulden Snede, dan komen we tot een wonderbaarlijke gelijkenis met structuren die we ook tegenkomen in de natuur.
Zie de video.

 

Als we de schepping goed bestuderen dan zien we patronen die zich blijven herhalen. Zowel in het groot als in het klein vinden we deze patronen terug. God gebruik bepaalde bouwstenen en goddelijke principes, verhoudingen en structuren waarmee Hij de schepping heeft opgebouwd en toegerust. Deze universele wetmatigheden bevatten het goddelijk DNA die je in alles terug kunt vinden. Of het nu gaat om materiële dingen, levende wezens, individuen of groepen, natuurkrachten, relaties, de spirituele wereld of de kosmos. Alles werkt volgens dezelfde Wet van God.
Omdat het universum bestaat uit fractal structuren die het wezen van God weerspiegelt, kun je zowel in het allerkleinste deeltje als in het grote universum dezelfde God ontmoeten. Zoals in de hemel zo op aarde. Zo boven zo beneden.
Paulus laat zien in de Bijbel dat de aardse dingen een schaduw zijn (fractal) van de hemelse werkelijkheid die zijn vervulling heeft in Christus.
Col 2:17  Want die dingen zijn een afbeelding en een schaduw van de werkelijke dingen die nog zouden komen in Christus.
Het is nooit de bedoeling dat we ons blijven blindstaren op de manifestatie van een deeltje van het fractal maar dat we de structuur leren doorgronden en de geestelijke wetmatigheden leren kennen van de schepping.
Ofwel, dat we steeds dieper in verbinding komen met Gods Liefde.

Fractals in de schepping
fractal400Daniel Winter
heeft ontdekt dat de Gulden Snede, de wiskundige getallenreeks/verhoudingen die we veelvuldig in de natuur tegenkomen, relaties heeft de emotie liefde. Als je de beweging van liefdevolle emoties uitzet in een grafiek, kom je dicht in de buurt van de Gulden Snede.
Hieruit zou je kunnen opmaken dat de hele schepping die vol zit met patronen uit de Gulden Snede, geschapen is uit Liefde.
Als we dan vanuit de Bijbel weten dat God alles heeft geschapen met Zijn Woord in combinatie dat God Liefde is, dan wordt je vervuld van een diep ontzag en vreugde. Alle schoonheid van de schepping is pure Liefde!
We weten vanuit de moderne kwantumfysica dat alles energie en trilling is. Woorden zijn ook trilling. Gods Woord houdt alle dingen in stand.
Daar waar negatieve emoties en negatieve woorden aanwezig zijn, ontstaat onbalans in de schepping en in ons leven wat alleen hersteld kan worden door Gods Liefde.

Fractals in de Bijbel, Gods DNA
De fractal patronen komen we dus overal tegen. Ook in de Bijbel die geschreven is onder goddelijke inspiratie. De goddelijke patronen die in de Bijbel geopenbaard worden zijn dus patronen die vandaag in jouw en mijn leven nog steeds gelden omdat het fractals zijn die zich eeuwig blijven herhalen.
Dit verklaart ook dat evangelisten uit het Nieuwe Testament profetieën en voorspelling uit het Oude Testament soms uitleggen op een wijze die wij volgen onze theologische principes onverantwoord zouden vinden. De evangelisten kijken niet zoals theologen naar de geopenbaarde profetieën maar kijken naar de fractal structuren in die profetie en zien dan meerdere vervullingen. Als je de Bijbel zo leert lezen ontmoet je God in de Bijbel en wordt de Bijbel levend voor hier en nu. Want dezelfde kracht van 2000 jaar geleden is nu aanwezig. Jezus Christus was toen en nu en zal altijd zijn.
Goddelijke structuren werken altijd en overal. In het klein en in het groot. In je privé leven en in een samenleving. In je werk en in de kerk. In de natuur en in de fabriek. Gods fractals zijn overal. Gods DNA is in alles zichtbaar.
Jesaja 6:3  En de een riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig is de HERE der heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol.
Deuteronomium 4:39  Weet daarom heden en neem het ter harte, dat de HERE de enige God is in de hemel daar boven en op de aarde hier beneden, er is geen ander.