Vogels staan symbool voor engelen. Ze bewonen de wereld boven de aarde en vliegen langs de hemel.

Gen 1:20 God zei: ‘Het water moet wemelen van levende wezens, en boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen.’
adelaarDe arend, de koning van de vogels staat symbool voor God zelf. Je ziet dat terug in de beschrijving van de vier wezens die voor de troon van God zijn.
Openbaring 4:6  En voor de troon was als een glazen zee, kristal gelijk. En midden in de troon en rondom de troon waren vier dieren, vol ogen van voren en van achteren. 7  En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een rund gelijk, en het derde dier had een gelaat als van een mens, en het vierde dier was een vliegende arend gelijk.
De duif wordt in de Bijbel als symbool gebruik voor de Heilige Geest.
Luk 3:21 En het geschiedde, terwijl al het volk gedoopt werd, dat, toen ook Jezus gedoopt werd en in gebed was, de hemel zich opende,
22  en de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem nederdaalde, en dat er een stem kwam uit de hemel: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik mijn welbehagen.

Het aardse is een afspiegeling van de hemelse werkelijkheid. Het aardse is niet de werkelijkheid zelf. Het aardse is tijdelijk en weerspiegeld een hemelse werkelijkheid. Het aardse, de schepping van God, bevat en openbaart geheimenissen van de hemelse werkelijkheid van God zelf.
Romeinen 1:20  Want Gods eeuwige kracht en goddelijkheid zijn te zien in de natuur. Dat is altijd al zo geweest, vanaf het moment dat de aarde werd gemaakt.
Colossenzen 2:17  dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is.
Voor wie er voor open staat zijn er veel geheimenissen van de hemelse schoonheid te ontdekken in de schepping zelf.

Hieronder wil ik iets delen wat mij is geopenbaard over het gezang van vogels.
Zoals de wetenschap inmiddels heeft ontdekt bestaat de werkelijkheid zoals wij die kennen uit trillingen. Materie is energie die volgens vaste patronen trilt. Materie is een staande en stabiele golf van energie. Vanuit de kwantumfysica weten we dat niet alle frequenties even stabiel zijn maar dat de natuur kwantumsprongen maakt van de ene stabiele vorm in de andere. We zien dat ook terug in de muziek in de harmonieleer. Schoonheid houd zich aan bepaalde patronen die je ook steeds terug kunt vinden in heel de schepping. Of het nu gaat om bloemen, ijskristallen of de baan van planten. Alles gedraagt zich volgens mooie patronen. Alles is muziek! God is muziek! God heeft de hele schepping musicerende tot stand gebracht en houdt deze nog steeds in stand door Zijn machtig orkest.

Genezende zang van vogels
zanglijster400Om het leven en de schoonheid hier op aarde in stand te houden maakt Hij mede gebruik van het gezang van vogels.
Hebreeën 1:3  Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht,
God is nog steeds intensief bij Zijn schepping betrokken en draagt zorg voor Zijn schepping. God heeft een enorme herstellende kracht in de natuur gelegd maar dat gaat niet vanzelf.
Een van de wijze waarop God de schepping herstelt en de schoonheid in stand houdt is door het gezang van vogels.
Op aarde is er geen zuiverder geluid dat het gezang van vogels. Elke morgen bij zonsopgang zingen miljarden vogels hun lied. In steden en dorpen en bossen in heel de wereld wordt dit gezang gehoord. We weten dat geluid scheppingskracht in zich heeft en patronen teweeg brengt. Het gezang van deze miljarden vogels brengen dagelijks herstel en stemmen de schepping opnieuw af op Gods volmaakt patroon. Elke morgen zingt God Zijn Liefde en genezing en bied ons Zijn genade en herstel aan door Zijn vogels.
Het gezang van vogels is puur en zuiver, helder, divers en intens en dringt door tot in de structuren van de schepping om daar de beschadigde patronen weer te herstellen. Elk vogeltje heeft daar haar eigen taak in.
De foto van deze zanglijster met op de achtergrond de maan heb ik zelf mogen fotograferen bij zonsopgang.

Klaagl 3:22  Het is een geschenk van de Heer dat wij nog leven, zijn liefde houdt nooit op, 23  is iedere morgen nieuw. Zijn trouw is groot.Nog voordat de mensen ontwaken heeft God de vogels de opdracht gegeven hun schone zang te laten horen en daarmee schoonheid, genezing en herstel te brengen op aarde zodat wij als mensen iedere morgen weer een nieuwe start mogen maken in Zijn Liefde.

Toen ik in een vakantiehuis aan de rand van het bos zat was het concert van vogels bij de ochtend schemering zo mooi en intens dat ik besloot er een opname van te maken. Je kunt deze opname hieronder downloaden. Geniet ervan en laat deze hemelse klanken je bewust worden van Gods Liefde en schoonheid.