graancirkelsGraancirkels zijn ingewikkelde patronen in graanvelden of andere gewassen die spontaan lijken te ontstaan en die volgens sommige mensen een boodschap bevatten. Wat zegt de Bijbel hierover?

De graancirkels komen voor het eerst in het nieuwe in 1978 en werden met name in Zuid-Engeland waargenomen. Vandaag de dag worden deze verschijnselen wereldwijd waargenomen en vanaf de 20e eeuw ook in Nederland.

 

Hoewel van diverse graancirkels is aangetoond dat ze door mensen zijn gemaakt is het merendeel omgeven door mysterie.
Er zijn lichtbollen waargenomen tijdens het ontstaan van graancirkels en sterke energievelden.
Hieronder staat een video van een graancirkel die wordt gevormd door lichtbollen. Hoewel video's vaak omstreden zijn geeft het in ieder geval een beeld van wat ooggetuigen beschrijven. Iedereen mag er wat van vinden. Het zijn in ieder geval vaak mooie kunstwerken.

 

Ik zie dat de video is verwijderd. Ik kan zo snel geen andere vinden. Het lijkt er op dat er steeds meer censuur is en we worden weggehouden van zaken die niet verklaarbaar zijn.

 Bij nader onderzoek blijken ook bijzondere onverklaarbare tekenen te bevestigen dan graancirkels niet door mensen kunnen worden gemaakt.

- De stengels van gewassen zijn niet geknakt maar gebogen.
- Er zijn vliegen waargenomen die dood op de stengels zitten, vastgeplakt met hun tong alsof ze door hitte zijn verbrand.
- Er zijn vreemde stoffen gevonden op de stengels en in de graancirkels.
- De gewassen liggen soms in lagen in tegenoverliggende richting op elkaar
- Elektrische apparatuur blijkt niet te functioneren binnen de graancirkel maar wel daarbuiten zoals mobieltjes en Camara's
- Ingewikkelde patronen worden in zeer korte tijd gemaakt.
- Door de verandering van structuur van de grond zijn ook in het volgend jaar soms de contouren van de cirkels nog zichtbaar na ploegen en opnieuw inzaaien van een ander gewas.

De vraag is nu wat hebben deze dingen te betekenen. Hoe of door wie worden ze gemaakt.
Sommige mensen menen hierin een bewijs te zien van buitenaardse wezens. Ze vergeten echter dat in principe alle natuurverschijnselen een bijzondere orde en structuur bezitten. Denk maar aan sneeuw kristallen en de vele bijzondere vormen in de natuur. De bijzondere vormen zijn op zich geen bewijs voor buitenaardse wezens tenzij je gelooft dat sneeuwkristallen ook door die wezens zijn gemaakt.

Ooggetuigen hebben soms lichtbollen waargenomen. Iemand heeft zelfs een keer een vorming van een graancirkel op video vast kunnen leggen.
Je kunt het een en ander terug vinden op internet. Het probleem is echter dat er veel nep foto's en video's in de omloop zijn en de meeste verhalen nogal omstreden zijn zoals zo vaak bij onverklaarbare fenomenen.
De meeste mensen hebben er moeite mee om iets te aanvaarden wat ze niet kunnen begrijpen.

Ervaringen:

Janet Ossebaard, een onderzoeker van graancirkels, beschrijft op haar site een persoonlijke ervaring tijdens het ontstaan van een graanscirkel zie http://www.circularsite.com/intro22.htmn Na veel onderzoek en persoonlijke ervaring is Janet tot de volgende conclusie gekomen 'Ik denk dat de graancirkels een dergelijke vorm van Goddelijke interventie zijn.'

Wat zegt Jezus en de Bijbel over dit soort fenomenen?
Het is bijzonder dat de graancirkels eigenlijks pas de laatste tientallen jaren bekend zijn. In de Bijbel wordt gesproken over tekenen op aarde die zullen komen om de laatste tijd aan te kondigen. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen:
ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.
En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed en vuur en rookwalm.
(Handelingen 2:17-19)
Hoewel we altijd voorzichtig moeten zijn met tekenen en ook andere machten tekenen kunnen doen is het goed om alles te onderzoeken met voorzichtigheid om te ontdekken of God wellicht ons iets te zeggen heeft. Een kenmerk van tekenen van God is dat deze de mensheid altijd oproept om God te erkennen en te aanbidden en te gaan leven in overeenstemming met de wet van de Liefde. Als tekenen op aarde of in de hemel een andere boodschap brengen dan welke via de Bijbel tot ons is gekomen dan kan deze niet van God afkomstig zijn omdat God nooit tegen Zijn eerdere Boodschap ingaat.
De apostel Paulus was zich bewust van de vele entiteiten die de mensheid wilden misleiden door valse boodschappen en waarschuwde de mensen hiervoor. Galaten 1:8  Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! Paulus vervloekt hier niet de boodschapper maar geeft aan dat de boodschapper uit een verkeerde bron put.
In dit geval kan een engel uit de hemel ook een buitenaards wezen een alien zijn of zelf een lichtbol. 2 Corinthiërs 11:14  Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.
Als graancirkels meehelpen de mensen bewust te maken van God en hen helpt vanuit een diepe verbinding met God te leven en de weg van de Liefde te bewandelen zoals Christus Jezus ons die heeft voor geleefd dan heb ik er geen moeite mee graancirkels te zien als van God.
Er bestaat echter ook de mogelijkheid dat sommige graancirkels wel van God en anderen niet van God zijn afhankelijk van de boodschap.
Een feit is ook dat veel graancirkels gewoon door mensen zijn gemaakt.
In alles is dus voorzichtigheid geboden.
1 Thessalonica 5:21  maar toetst alles en behoudt het goede.