conceptie400Voor het eerst in de geschiedenis hebben wetenschappers bij een menselijk bevruchting kunnen aantonen dat er daadwerkelijk een lichtflits ontstaat op het moment van conceptie.
Al het leven is ontstaan uit God Liefde. Ook jij bent ontstaan vanuit Gods Liefde. Jij bent een expressie van God Liefde. Bij jouw ontstaan is er licht vrijgekomen om de aarde te verlichten.

Mattheüs 5:16  Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.
Deze wetenschappelijke ontdekking bevestigt weer dat we lichtdragers van God zijn.

Hoe wonderbaarlijk is de schepping van God.
God is Licht en alles is uit Zijn Licht voortgekomen.

2 Corinthiërs 4:6  Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus.


Het wetenschappelijk verhaal van deze ontdekking kun je lezen via deze link.
http://www.sciencealert.com/scientists-just-captured-the-actual-flash-of-light-that-sparks-when-sperm-meets-an-egg

Hieronder kun je de godsvonk die vrijkomt tijdens de bevruchting zien en een filmpje.