Economische crisis? Investeer in eeuwigheids zaken!

in god we trustDe huidige dreiging van een wereldwijde economische crisis laat weer eens zien dan geld geen enkele zekerheid geeft.
Jezus zegt ook niet voor niks: Mattheüs 6:19-20 Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen.

Als we duurzaam willen investeren hetzij privé of zakelijk dan zullen we ons moeten houden aan de kosmische wetten van de LIEFDE. Als we niet rekening houden met de wetten van God en onverantwoord omgaan met de schepping en niet liefdevol en rechtvaardig omgaan met (zaken) relaties, dan komen we vroeg of laat in de problemen. We kunnen ons nooit ongestraft blijvend verzetten tegen de kosmische wetten. We verstoren de goddelijke harmonie en zullen dat vroeg of laat op ons bordje krijgen. Wat de mens zaait zal hij ook oogsten.
De economie zoals God deze bedoeld heeft is op een totaal andere basis gebaseerd dan de huidige economie. De economie zoals God deze bedoeld heeft bestaat uit liefde. Liefde voor God, liefde voor mensen en liefde voor de natuur. Het uitgangspunt voor een bloeiende economie onder Gods zegen bestaat uit een dienende houding uit liefde. Ondernemers leveren en ontwikkelen diensten en producten die ten dienste staan van mens en samenleving. In heel het productie proces ligt de nadruk op het met liefde omgaan met de schepping. Liefde en respect voor de natuur in het gebruik van haar materialen. Liefde en goede zorg voor de arbeiders die in dat proces betrokken zijn. Hoge service gerichtheid, goede kwaliteit en eerlijke prijzen. De intentie van de ondernemer is niet het verdienen van zoveel mogelijk geld maar tot zegen te zijn voor de maatschappij en zo door zijn of haar specifieke gave het Koninkrijk van God gestalte geven op aarde.
Met de winst die de ondernemers maken kunnen ze liefdadigheids doelen steunen die zich bezig houden met de zwakkere in de samenleving die hulp nodig hebben in hun ontwikkeling. Deze verandering begint met een andere houding ten opzichte van geld aan te nemen. Geld is een door God gegeven middel om tot zegen te zijn voor anderen. God geeft ons wijsheid om vanuit de juiste intentie met geld om te gaan zodat het geld zich kan vermeerderen om nog meer tot zegen te kunnen zijn. Handel drijven is niet verkeerd mits vanuit de principes van God. Des te meer geld we hebben des te meer kunnen we goede dingen met dat geld doen. Geld is dus niet verkeerd maar het gaat erom hoe we met dat geld omgaan. Geld mag nooit onze motivatie zijn om iets te doen. Het verlangen naar geld is een struikelblok in onze spirituele groei. Het verlangen tot zegen te zijn zal ons brengen in de creatieve stroom van Gods liefde en zal ons op die wijze helpen onze gaven te ontwikkelen en ons brengen in onze bestemming in de maatschappij. Vanuit contact met. God kunnen we zo Gods liefde doorgeven door ons beroep of we nu bakker, huisvrouw of directeur van een bank zijn.

In Gods economie komt ieder individu tot zijn recht. Het gaat uit van het principe dat iedereen met zijn specifieke gaven een positieve bijdrage levert aan de maatschappij. Concurrentiestrijd en achterhouden van informatie blokkeert economische groei. Juist beschikbaar stellen van kennis en samenwerken bouwt de economie. Geven bevorderd de groei. Winst moet steeds beschikbaar worden gesteld voor verdere ontwikkeling. Het gaat niet om winst maar om nut waarbij de mens en zijn relaties niet een middel maar een doel zijn. De economie moet getransformeerd worden vanuit een nieuw denken.

zie ook:
https://goddelijkondernemen.agapecoach.nl/
www.liefdevollewereld.nl