sneeuwkristalSneeuwkristallen weerspiegelen de schoonheid en openbaren de geheimen van de hemelse sferen.

Job 38:22 Zijt gij doorgedrongen tot de schatkamers van de sneeuw?
Sneeuwkristallen hebben een ongekende schoonheid en elk kristal is uniek in vorm en structuur.
Sneeuwkristallen worden gevormd bij een luchttemperatuur van ongeveer -12˚ tot -15˚ C. De kristallen worden gevormd rondom vrieskernen die bestaan uit stofdeeltjes zoals roet en teer en andere deeltjes in de lucht. Je kunt het vergelijken met een zandkorreltje in een oester die de kern vormt van een parel.
Een sneeuwbui zuivert dus de lucht.

Sneeuw heeft ook een isolerende werking en beschermt de onderliggende aarde tegen de strenge vorst. Ook weerkaatst de sneeuw de zon en heeft zo een invloed op het klimaat.
Sneeuw kan in een paar uur een lelijk gebied veranderen in een betoverend landschap.
De Bijbel gebruik deze gebeurtenis om te laten zien wat vergeving is.
Jes 1:18 Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de HERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw.

sneeuwlandschap
(foto's van sneeuw zijn door mij zelf genomen)

Gaan we inzoomen op de vorm van de sneeuwkristallen dan raken we in verwondering.
Zuivere sneeuwkristallen zijn meestal zeshoekig, volmaakt symmetrisch en plat. Elke kristal ziet er weer net iets anders uit. Ze kunnen uitgroeien tot fantastische kunstwerken. 


Als je deze kristallen bekijkt dan kun je de volgende dingen afvragen.

Wie bepaalt hun vorm?
Hoe weet een watermolecuul waar, wanneer en hoe snel hij zich moet hechten aan een kant om samen met de andere kanten een symmetrisch figuur te vormen. Dat vereist teamwork. Een verregaande samenwerking. Dit collectief groepsbewustzijn zoals hier in een kristal vinden we veelvuldig terug in de schepping en is de enige manier om vele processen te verklaren. Zoals bv. van zwermen vogels, scholen vissen, enz. Ook mensen hebben een groeps bewustzijn. Een leuk filmpje die dit demonstreert kun je hier vinden.

De vorm van kristallen lijkt op die van bloemen. Kristallen lijken net als dieren en planten een bewustzijn te hebben of in ieder geval door een Bewustzijn te worden gestuurd. Een Bewustzijn die van orde en schoonheid houdt en die er plezier in heeft mooie dingen te maken.
Voor mij zijn sneeuwkristallen het zoveelste bewijs van het bestaan van God.
Rom 1:20 Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien

Dit Bewustzijn die we in heel de schepping terug kunnen vinden bevind zich buiten en in onszelf. Het is het Goddelijk Bewustzijn, ofwel God zelf die het universum bestuurt en bij elkaar houd in Zijn Liefde.
Wij als mensen hebben een vrije wil gekregen en een eigen onafhankelijk bewustzijn. We kunnen daarmee kiezen wel of niet mee te werken aan Gods grote plan.
We kunnen meewerken aan de Goddelijke orde, harmonie en schoonheid of we kunnen voor onszelf beginnen en daarmee het Goddelijk plan verstoren.

Als we onszelf vergelijken met een watermolecuul (de mens bestaat voor 70% uit water) dan kunnen we kiezen deel uit te maken van een schitterend sneeuwkristal en daarmee God te eren of de orde te verstoren en ons eigen ding te doen.