Week boodschap

Live Healing, vrij van depressie, zorgen, angsten

Cursus leren bidden

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 57 gasten en geen leden online

Artikelindex

Mannelijk en vrouwelijk.

coupleZo heeft God ook specifiek mannelijk en vrouwelijk geschapen elk met een eigen openbaring van het wezen van God. Vrouwen zijn niet minder en mannen niet meer. Maar vrouwen en mannen zijn ook niet gelijk en hebben niet gelijke taken op aarde. Ze hebben elk juist hele specifieke gaven die elkaar aanvullen. Juist dit erkennen, het mannelijke en het vrouwelijke in cultuur en maatschappij, in gezin en samenleving brengt grote zegen met zich mee. Niet onderdrukking maar erkenning en waardering van elkaars gaven breng grote vrede en harmonie. De man kan niet zonder de vrouw en de vrouw niet zonder de man. Ze zijn aan elkaar gegeven om met elkaar een eenheid, een harmonie te vormen die niks en niemand kan verbreken. Als een man en een vrouw in liefde met elkaar een verbintenis aangaan ontstaat er een veilige tijdruimte van liefde en trouw waarin kinderen verwekt, geboren en opgevoed kunnen worden. Kinderen in een veilige en liefdevolle omgeving van een toegewijd echtpaar groeien stabiel op tot krachtige persoonlijkheden met geloof in zichzelf en een positief zelfbeeld. Ontrouw en scheiding maken veel meer kapot dan alleen het huwelijk. Trouw en liefde horen bij elkaar. Ook als gevoelens weg lijken te zijn voor elkaar is het element trouw de kracht van verbinding waarin de liefde weer tot bloei kan komen. Trouw is een uiting van liefde. De eenwording tussen man en vrouw is een afspiegeling van de eenwording tussen God en de mens. Het verbreken van de belofte van trouw aan elkaar is een groot iets. Aan de andere kant is de eenwording tussen man en vrouw door de seksuele gemeenschap zonder de belofte van trouw ook een groot iets. Zowel het verbreken van de belofte van trouw als de seksuele eenwording buiten het huwelijk maakt zeer veel kapot en grijpen veel dieper in dan men aanvankelijk denkt. Als men ook maar iets zou begrijpen van de waarde van eenwording en het geheimenis van het huwelijksverbond zou men hier veel zorgvuldiger mee omgaan. Omdat echter de maatschappij de diepste waarde van man en vrouw en seksualiteit omlaag heeft gehaald en elke waarde gedevalueerd heeft, is God voor een groot deel geweken uit onze maatschappij. Het huwelijk is immers het eerste wat God heeft geschapen toen Hij de mens schiep. God schiep de mens, man en vrouw schiep Hij hen. Seksualiteit als lust artikel verlaagt de mens tot lager dan een dier en tast de hoge bestemming van de mens als zoon van God en beeld van God aan op een gruwelijke wijze. Vrije seks, hoererij, ontrouw, porno, buitenechtelijke seks, enz. tast de goddelijke natuur van de mens aan op een heel diep niveau. Het tast de mannelijkheid van de man aan en de vrouwelijkheid van de vrouw op een diep spiritueel niveau. Vrije seks maakt iemand onbetrouwbaar. Ontrouw neemt godsvrucht en reinheid weg op ieder vlak. Ook het bewust kijken naar seks opent je geest voor ontrouw. De schoonheid en de kracht van de man zit juist in zijn trouw. Een man een man een woord een woord. Wordt een man ontrouw dan verlies hij ook zijn bekwaamheid als leider in elke positie in de samenleving. Ontrouw is iets van het hart. Je kunt nooit alleen ontrouw zijn in het huwelijk en betrouwbaar in de rest van je leven. Dat geldt niet alleen voor het huwelijk. Dat geldt voor alles. Betrouwbaarheid is een goddelijke vrucht die een man schoonheid en kracht geeft. Als de man trouw is naar zijn vrouw, zal zijn vrouw dat per definitie ook naar hem zijn. Hij bewaakt zijn huwelijk. Een vrouw zoekt de bescherming van liefde en trouw. Vindt ze die bij haar man dan zal zij ook trouw zijn. Is de vrouw ondanks de liefde en trouw van haar man toch ontrouw dan begaat zij een zeer grote zonde.
De vrouw hoort haar man te bevestigen, te erkennen, te maken als leider en beschermer van het huwelijk en het gezin. De vrouw vult haar man aan met haar gaven en talenten en maakt hem compleet. De vrouw maakt van haar man een krachtig leider door hem te ondersteunen, aan te vullen, te stimuleren en naast hem te staan. De man laat zijn vrouw schitteren, eert haar, beschermt haar en zorgt dat ze alles heeft om gelukkig te zijn. Met elkaar creëren ze een krachtige veilige en liefdevolle plek om kinderen op te voeden en groot te brengen.
Deze principes gelden niet alleen in het huwelijk maar gelden in principe voor de hele samenleving. De mannelijke en de vrouwelijke specifieke gaven en talenten dienen erkend te worden in de samenleving. Juist het erkennen en gebruik maken van mannelijke en vrouwelijks gaven en talenten in het bedrijfsleven zou de samenleving tot grote zegen zijn en veel meer harmonie geven dan het huidige concurrerende gedrag tussen man en vrouw. In het bedrijfsleven en in de wetenschap kan de vrouw een zeer krachtige aanvulling zijn als er ruimte wordt gegeven aan haar intuïtie en gevoel. Er zijn veel dingen die beter en sneller gaan als de vrouw haar gevoel de ruimte mag geven. Ook wetenschappelijk zou er veel meer voorruitgang worden geboekt en meer inzicht komen als vrouwen hun gaven van benadering mochten inzetten. Wetenschap zit veel teveel in het denken waardoor men de grotere verbanden niet meer ziet. De vrouw ziet en ervaart dingen die de man over het hoofd ziet. Juist samenwerking tussen man en vrouw geeft de juiste harmonie en vruchtbaarheid in huwelijk, gezin en samenleving. In bedrijfsleven, wetenschap en politiek. Ieder mens heeft leiding en invloed van mannen en vrouwen nodig in zijn leven om in balans te blijven.