Week boodschap

Live Healing, vrij van depressie, zorgen, angsten

Cursus leren bidden

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 147 gasten en geen leden online

Artikelindex

HET begint.

geestDe kop is eraf. De start is gemaakt. De knal heeft plaatsgevonden. Het universum is een realiteit.
We kunnen nu moeilijk gaan doen over hoeveel tijd er overheen is gegaan voordat er leven op aarde is gekomen sinds de oerknal of schepping, maar ik vind dat eigenlijk helemaal niet relevant.
Er zijn hele discussies gaande van goed gelovige mensen die vanuit de bijbel aantonen dat de aarde in 6 dagen is geschapen. Andere wetenschappers ontkennen dat en spreken van miljarden jaren.
Als je echter iets begrijpt van het concept tijd, is deze discussie in het geheel niet relevant en hebben beide gelijk. Zoals Einstein heeft aangetoond zijn ruimte en tijd relatief. Je kunt daar dus nooit iets objectiefs over zeggen. De beleving van tijd en ruimte hangt af van de positie. God kan zowel tijd als ruimte samenpersen of uitrekken.
2 Petrus 3:8 Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag
Dus laten we deze discussie achterwege en beide gelijk geven. Het gaat wezenlijk over de achterliggende gedachte. Is er een Bewustzijn achter het ontstaan van het universum en als dat zo is, wat is dan het Plan?
En als er geen plan is, wat is dan eigenlijk de zin van het bestaan?
Als er helemaal geen plan is, dan leven wij doelloos op aarde en heeft het leven alleen betekenis in de mate waarin je kunt genieten. De ander heeft alleen betekenis als deze bijdraagt aan jouw geluk. Het is een erg ego gericht bestaan waarbij de zin ophoudt bij lijden en dood. Het lijkt er inderdaad op dat velen hier op aarde leven vanuit dat principe. Deze zingeving geeft ook een slechte basis om te zoeken naar vrede op aarde. Want het gaat er immers om dat je zelf gelukkig bent. Ook politieke leiders en machthebbers zijn bezig met hun eigen geluk. Geeft dat een betrouwbare samenleving? Nee! Je krijgt dan de wet van de sterkste. Alleen de sterkste overleeft. De zwakke heeft geen plaats in deze visie. De zwakke belemmert immers de evolutie. De zwakke is een belemmering voor je geluk. De mens heeft een doel nodig buiten zichzelf. Een basis waarop je samen wilt bouwen aan een goede samenleving op aarde.
Zelfs al geloof je dat er geen plan is en dat je alleen bij toeval hier bent, dan nog is het zinvol om met elkaar een doel af te spreken om zin aan je leven te geven.
Als je niet in een plan gelooft en je hebt geen idee waarom je hier op aarde bent, dan kom je al snel in de problemen wanneer niet alles mee zit in het leven. Wat voor zin heeft het lijden? Wat voor zin heeft het leven als je niet gelukkig bent?
Omdat een toevallig ontstaan van het universum met zulk een complexe harmonie en schoonheid mij te wonderlijk is, laat ik deze gedachte hierbij achter en richt mij op de tweede optie van een Masterplan. Een universum met een bedoeling. Net als bij een bouw van een complex gebouw komt er eerst veel denk en rekenwerk aan te pas voordat er met de bouw begonnen gaat worden. Je hebt een gedetailleerde bouwtekening nodig en een goed plan van aanpak. Dan schaf je de bouwmaterialen aan en ga je met de juiste vakmensen en machines aan de slag, rekening houdend met al de wetten van de fysica.
Zo is het ook met de schepping. Deze is zeker niet impulsief tot stand gekomen.
Het eerste zinnetje in de bijbel bevat een hele wereld, een mysterie van het ontstaan en voorbereidingen van het universum.
In den beginne schiep God de hemel en de aarde.
Ik geloof dat dit zinnetje ook de volgorde aangeeft van de schepping. Eerst de hemelse, spirituele wereld/dimensie en van daaruit de aardse dimensie.
In het Energieveld van waaruit alles is voortgekomen begint zich een blauwdruk te vormen van het hele universum inclusief jouw en mijn leven. Dit Energieveld ofwel de Geest van God bevat zelf ook weer meerdere dimensies. We praten hier over termen die niet de lading dekken omdat deze niet in woorden uit te drukken is. Maar voor nu gebruik ik even deze woorden om iets uit te leggen.
Het Energieveld begint Zich uit te drukken en er ontstaat materie. Het Energieveld komt tot arbeid.
Of zoals de bijbel beschrijft. Het Woord wordt vlees. Er komen allerlei processen op gang die een ontwikkeling doormaken. Ten diepste gaat het om deze ontwikkeling. Het Energieveld is creatief en blijft bij de ontwikkeling actief betrokken. Dit Energieveld die een hoger Bewustzijn bevat heeft een stukje van Zijn bewustzijn afgesplitst en in het universum gelegd.
God blies met Zijn adem, de levensadem in de neus van de mens.
Je kunt je afvragen of alles een bewustzijn heeft maar ik beperk mij hier even tot de mens. Wij zijn immers mensen. En uiteindelijk gaat het er om mijn aandeel in het geheel te vinden.
Er is nu dus een universum dat verbonden is en blijft met, en ontstaan is uit het Energieveld.
In dat universum hebben jij en ik een plek. Wij hebben een stukje bewustzijn ontvangen uit het grote Bewustzijn waaruit alles is voortgekomen. Dit stukje bewustzijn is weer verbonden met onze persoonlijkheid, onze ziel. Onze ziel is weer verbonden met ons lichaam, het stukje materie waarin wij wonen. Wij als individu zijn dus zowel afgescheiden als onderdeel van het groter geheel.
We gaan even terug naar het begin. De blauwdruk is helemaal klaar voordat het Energieveld begint met de creatie, voordat de Big Bang begint is het plan al klaar. De materie wordt tot aanzijn geroepen en er ontstaan bouwstenen waar verder mee gebouwd kan worden. Zonnestelsels, sterren en planeten worden op hun plaats en in hun baan gezet en geven richting en sturing aan het hele proces. Subtiele energievelden en krachten krijgen allemaal hun plaats en functioneren volgens de hen toegewezen wetten. De wetten van het universum worden in werking gezet en het grote spel kan beginnen. Het fantastische creatieve levensspel met een doel en bestemming, begeleid door het grote Energieveld vanuit het goddelijke Bewustzijn.
Alles wat mooi is kent haar eigen proces. Elk kunstwerk ontstaat vanuit een proces en kost inspanning. Jij en ik zijn geen passieve poppetjes in dit grote levensspel maar wij spelen mee en bepalen mede hoe het kunstwerk er uit gaat zien. Wij hebben, omdat wij een stukje bewustzijn hebben meegekregen, een medeverantwoordelijkheid in het geheel gekregen. Een medeverantwoordelijkheid om mee te bouwen aan het Masterplan.