Week boodschap

Live Healing, vrij van depressie, zorgen, angsten

Cursus leren bidden

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 25 gasten en geen leden online

Artikelindex

Echt of onecht. Waar of vals.

diamandOf we te maken hebben met een echt of vals bankbiljet is lang niet altijd even eenvoudig vast te stellen. Je hebt er speciale apparatuur voor nodig. Veel winkels scannen de biljetten om er zeker van te zijn dat ze echt zijn.
Het verschil tussen echt en vals geld is uiterlijk bijna niet te zien maar vals geld is waardeloos en echt geld heeft waarde. Zo is het ook met spirituele zaken. Echt en vals is vaak uiterlijk bijna niet van elkaar te onderscheiden maar het verschil in waarde is een verschil tussen dag en nacht. Neem bijvoorbeeld de liefde. Twee personen kunnen tegen hun partner zeggen. Ik houd van jou. Bij de een zijn het alleen woorden en bij de ander komt het recht uit zijn hart. Bij de een blijkt het nergens uit en bij de ander is het een uiting van een toegewijd leven. Het zijn dezelfde woorden en het klinkt hetzelfde. Het kan zelfs dezelfde gevoelens bij de ander opwekken. Toch is het ene vals en de ander echt. De echte waarde van de woorden blijkt uit de test als er tegenslagen komen.
Zo kunnen gevoelens ook echt of vals zijn. Gevoelens van compassie en medelijden, van liefde en bewogenheid kunnen opgewekt worden door een goede film en voelen dan hetzelfde als bij een echte gebeurtenis. Toch zijn de gevoelens zonder enige inhoud. Ook in het echte leven kun je gevoelens ervaren die verder geen inhoud of gevolg hebben in je leven. Gevoelens op zich hebben geen waarde als ze niet het gevolg zijn van een diepere waarheid en uit je hart komen. Of gevoelens echt en waar zijn moet ook blijken uit de test. Verliefdheid op zich is geen bewijs van liefde. Liefde moet blijken uit de test.
Uiterlijke dingen moeten altijd getoetst worden op echtheid. Hoe mooi het ook lijkt, uiterlijk is vals en echt vaak heel lastig te onderscheiden. Ook woorden kunnen heel mooi klinken maar niet door de test blijken te komen. Zelfs daden kunnen bedrieglijk zijn en gebaseerd zijn op een dubbele agenda. Motieven kunnen verkeerd zijn zodat het niet is wat het lijkt. Denk aan de reclame. Dat is vaak een en al bedriegerij. Men is alleen uit op hogere verkoop.
Ook in het spirituele komt er veel vals voor. Je kunt pas weten of iets echt is of vals als het de toets heeft doorstaan.
Jezus zegt het zo; aan zijn vrucht kent men de boom.
De eerste toets is de vrucht. Welke vruchten/gevolgen op lange termijn zijn verbonden aan de daad/keuze. Misleiding gaat altijd voor vrucht op hele korte termijn maar is op lange termijn destructief. Denk aan verkeerde seks, drugs, diefstal, leugens enz. Deze dingen leveren op korte termijn enige vreugde maar zijn op termijn zeer destructief. Maar ook op spiritueel vlak is er veel vals te onderscheiden. Feel goods zijn lang niet altijd op termijn zegenrijk en opbouwend. Je kunt spirituele invloeden niet toetsen op je gevoel. Zo van; het voelt goed dus is het goed. Via spirituele paden kun je zelfs op korte termijn van bepaalde problemen afkomen, maar op lange termijn in veel grotere problemen komen omdat je jezelf hebt overgegeven aan misleidende machten en krachten.
Het is dus zaak te weten waar je jezelf aan overgeeft en eerst zaken te toetsen.
De eerste toets is dus de vrucht op lange termijn.
De tweede toets is de vuurproef. Als iets echt is kan het tegenstand en problemen doorstaan. Echte vriendschap kan een stootje hebben en echte liefde kan zelfs de hel doorstaan. Je hoeft de waarheid niet angstvallig te verdedigen want zij verdedigt zichzelf. Uiteindelijk wint de waarheid altijd.
Je moet ook nooit met iemand gaan trouwen voordat je met elkaar door problemen bent gegaan en weet wat je aan elkaar hebt. Is er sprake van echte liefde of zijn er alleen maar gevoelens die zo weer kunnen verdwijnen. We zien dat helaas vaak gebeuren in relaties. Men denkt van elkaar te houden en gaat veel te snel trouwen om er daarna achter te komen dan men toch niet meer veel voor elkaar voelt. Er is nooit sprake geweest van echte liefde. Alleen van oppervlakkige egoïstische gevoelens. De liefde is nooit getoetst omdat men eigenlijk helemaal niet weet wat liefde is.
Liefde blijkt pas echte liefde als er problemen en tegenslag komt.
Uit de vuurproef blijkt de liefde.
Dat is ook van belang bij het Masterplan. Liefde moet getoetst worden.
Zeggen dat je van iemand houdt heeft op zich geen waarde als er geen bewijs van overlegd kan worden.
Ook in de spiritualiteit wordt er veel gesproken over liefde, maar dit is vaak niet meer dan lucht. Veel moderne spiritualiteit is gebaseerd op streling van het ego. Hoe word ik gelukkig en hoe zet ik de toekomst naar mijn hand. Hoe creëer ik mijn eigen werkelijkheid. Je bouwt dan eigenlijk een luchtkasteel waar je helemaal in kunt wegdromen, maar wat geen fundament heeft. Het heeft geen gronding in de werkelijkheid en kan niet omgaan met problemen. Liefde is bedoeld om iets moois met elkaar op te bouwen hier op aarde. Geen luchtkasteel, maar een mooie liefdevolle werkelijkheid die bestand is tegen moeite en problemen. Je gaat met elkaar de oplossing zoeken waarbij je juist zoekt de ander te dienen. Liefde richt zich op de ander. Ware spiritualiteit richt zich dan ook op de ander laat de ander tot bloei komen.
Vanuit dit perspectief krijgt lijden ook een andere betekenis. Lijden en tegenslag bieden de mogelijkheid voor Liefde om tot bloei te komen en te groeien in diepte.
Ware vriendschap is vriendschap door dik en dun.
Vanuit Gods perspectief maakt de geschiedenis van de mensheid met al haar fouten, oorlogen en destructief handelen deel uit van het Masterplan om de onvoorwaardelijke Liefde van God te openbaren. De ware Liefde moet immers getoetst worden om waarachtig te blijken. Het is hierin niet onze liefde die getoetst wordt maar Gods onvoorwaardelijke Liefde en deze blijkt in dit alles goddelijk en zuiver te zijn.
Toen God de mensheid schiep wist God dat de mens zou falen. Dat maakte deel uit van Zijn goddelijk plan. Het kon niet anders. Dit was de enige manier om zonen Gods te verwekken. De mens faalde, maar Gods Masterplan faalt niet.
Juist door het falen van de mens blijkt Gods onfeilbare, onvoorwaardelijke en zuivere Liefde. Door het falen van de mens schittert de Liefde van God en worden ware zonen Gods verwekt.