Week boodschap

Live Healing, vrij van depressie, zorgen, angsten

Cursus leren bidden

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 172 gasten en geen leden online

Artikelindex

Waar komt het kwaad vandaan?

kapotNu we tot een dieper inzicht gekomen zijn wat Liefde is vraag je wellicht af waar het kwaad dan vandaan komt. Wat is kwaad? Wat is het tegenovergestelde van Liefde? En als God enkel Liefde is waar komt dan het kwaad vandaan? Dat lijkt tegenstrijdig maar is het niet. Het is heel eenvoudig.
Als je iets moois hebt gemaakt en je laat het vallen, dan gaat het kapot. Het kapot zijn is niet geschapen. Het kapot zijn is ontstaan vanuit de schoonheid. Vanuit de schepping. Zodra je iets schept ontstaat er de mogelijkheid dat het kapot gaat. Want als je orde schept is er tevens de mogelijkheid tot wanorde. Toch is daar iets nodig om iets kapot te maken, om wanorde te creëren uit orde. Er is een kracht nodig. Deze kracht ontstaat uit de wil. De wil is de basis van Liefde. Zonder wil, een vrije keus, is er geen liefde. Toen God de mens schiep als liefhebbende bewuste wezens, nam God een risico. Hij gaf de mens een stuk verantwoordelijkheid en bracht de mens in een tijdruimte om een gelegenheid te creëren waarin Liefde kan ontstaan en groeien. Liefde kun je niet scheppen zoals je dieren, planten, zeeën en sterren kunt scheppen. Voor Liefde neem je een risico. Liefde heeft altijd het risico in zich van afwijzing. Anders kan Liefde niet bestaan. Liefde moet onvoorwaardelijk zijn en moet gekwetst kunnen worden. Liefde moet groeien door weerstand heen. Daar wordt zij sterker van. Je kunt het vergelijken met kasplantjes. Als een plantje in een kas wordt gekweekt zonder wind en regen en krachten van buitenaf, dan wordt het een heel zwak plantje en kan het zich niet goed ontwikkelen. Liefde heeft tegenstand nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Daarom is ook het kruis van Jezus Christus zo’n krachtig symbool van goddelijke Liefde. (Het woord Christus is niet de achternaam van Jezus maar is een soort titel. Het betekent dat Jezus door God voor een heel speciale taak is aangewezen) Juist in een omgeving van duisternis wordt Liefde heel sterk en komt zij tot volle ontplooiing. Dus in zekere zin is het kwaad de broedplaats waaruit Liefde geboren wordt. Het kwaad is de plaats waar Gods genade en Zijn Liefde openbaar wordt.
Het kwaad maakt deel uit van het Masterplan zonder dat het van God afkomstig is. Het kwaad is er gewoon omdat God ervoor gekozen heeft mensen te scheppen naar Zijn beeld en gelijkenis. God maakte scheiding tussen Licht en duisternis. Hij schiep geen duisternis. Nee, de duisternis ontstond toen God het Licht schiep. Het is een soort afval product van een productie proces.
De eerste vorm van duisternis voor zover wij weten is ontstaan bij de schepping van de engelen. De engelen zijn net als mensen geschapen wezens met een bewustzijn. Wezens die kunnen liefhebben en dus een vrije keus hebben. Toch is de aard en wezen en bestemming van engelen anders dan die van mensen. Engelen zijn geschapen in een volmaakte omgeving zonder dat zij verleid werden tot kwaad van buitenaf. Er is niks en niemand die hen kon verleiden tot verkeerde keuzes behalve hun eigen wil. Engelen hebben in tegenstelling tot mensen voor het kwade gekozen vanuit volledig bewustzijn. Althans een gedeelte van de engelen. Voor deze engelen was er geen plaats meer in de hemel en konden toen er eenmaal kwaad bij hen werd gevonden niet langer meer in de hemel blijven. Deze groep engelen, waarvan Lucifer de leider was, noemen we de gevallen engelen, demonen of boze geesten. Deze engelen zijn geruime tijd bij God geweest en hebben goddelijke inzichten en kennis en macht. Nu misbruiken ze hun kennis en macht om zoveel mogelijk macht op aarde te krijgen en mensen te misleiden.
Omdat deze engelen vanuit een verlichte staat tot een verkeerde keuze zijn gekomen is er voor hen geen weg terug meer mogelijk. Ze kunnen zich niet weer tot God keren omdat ze vanuit volledig bewustzijn zich tegen God hebben gekeerd. Er is voor hen geen redding. De bijbel beschrijft dat het ook voor mensen die veel van God hebben gezien en zich daarna van hem afkeren heel moeilijk zo niet onmogelijk is zich weer tot God te keren. Dat ligt dan niet aan God maar aan de mensen en engelen zelf. Het is hun hoogmoed en trots die hen belemmert zich tot God te keren.
God is en blijft een God van genade en vergeving maar alleen zij zullen deze genade en vergeving ervaren in hun leven die zich in nederigheid tot God keren en zich voor Zijn Liefde openen.