Week boodschap

Live Healing, vrij van depressie, zorgen, angsten

Cursus leren bidden

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 133 gasten en geen leden online

Artikelindex

De bouwstenen.

kwantumfysicaVanuit de spiritualiteit weten we het al heel lang maar nu komt ook de wetenschap en in het bijzonder de kwantumwetenschap er achter dat materie niet uit kleine vaste deeltjes bestaat maar uit protonen, neutronen en elektronen die op hun beurt weer bestaan uit kleine energiepakketjes.
Materie zoals wij dat kennen en waaruit het hele universum bestaat is dus eigenlijk ten diepste gewoon een vorm van energie. Het is energie die een taak en plaats heeft toegewezen gekregen. Eigenschappen waarlangs deze energie zich moet gedragen. Deze eigenschappen kunnen veranderen maar alles volgens vaste regels. Wij denken dat deze regels de natuurwetten zijn maar dat is slechts gedeeltelijk waar. Ook bewustzijn heeft een grote invloed op eigenschappen van de materie. En dat is niet zo gek als je beseft dat materie ook uit Bewustzijn is ontstaan. Zelfs in de kwantumwetenschappen en met proeven in de kwantummechanica moeten ze rekening houden met de invloed van bewustzijn omdat anders de meetgegevens niet te verklaren zijn.
Vanuit de parapsychologie is aangetoond dat een willekeurige groep mensen in staat is door hun wil een toevalsgenerator te beïnvloeden. Een toevalsgenerator genereert exact net zoveel nulletjes als eentjes. Willekeurige mensen werden nu gevraagd uitsluitend door hun wil te proberen de toevalsgenerator meer eentjes of nulletjes te laten produceren. Men bleek in staat te zijn zodanig het resultaat te beïnvloeden dat het wetenschappelijk gezien bewezen is dat bewustzijn invloed uitoefent op materie. Dit soort proeven zijn veelvuldig en op verschillende manieren herhaald en steeds met dezelfde resultaten.
Inmiddels lijkt de kwantumfysica hier ook ruimte voor te geven. Materie is verbonden met bewustzijn. Deze wetenschap geeft ook een nieuwe kijk op de gezondheidszorg. In welke mate kunnen we met vernieuwd bewustzijn een positieve invloed uitoefenen op onze gezondheid zonder medicijnen of medisch ingrijpen?
Vanuit dit perspectief is materie een bouwsteen voor een hoger doel. Bewustzijn staat boven materie en kan deze beïnvloeden. Het probleem is dat wij deze kennis zijn kwijtgeraakt. Materie lijkt ons nu te beheersen in plaats van dat wij de materie beheersen.
Toen God de mens schiep gaf Hij haar de opdracht over de aarde te heersen en deze te beheren. Wij zijn het inzicht en het vermogen hiertoe voor een groot deel kwijtgeraakt.
De bouwstenen van het Masterplan zijn dus niet de materie zelf. Materie is eigenlijk meer de bouwsteiger waarlangs het eigenlijks bouwwerk gebouwd kan worden.
Materie is tijdelijk en veranderlijk. Het komt en het gaat. Zelfs sterren doven uit. Het universum is dus geen doel op zich maar dient een hoger doel.
Materie is dus de bouwsteen van het universum die weer een bouwsteen is van een nog hoger doel. In deze dimensie van ruimte en tijd bouwen we aan iets hogers.
Materie, ruimte en tijd vormen de mal voor het echte bouwwerk.
Ons eigen lichaam is ook slechts een tijdelijk omhulsel. Maar het is wel nodig voor het hogere doel. Zo is het universum nodig voor een hoger doel. Het is het werktuig voor het ware hemels bouwwerk.
Als we eenmaal weten dat materie verbonden is met het bewustzijn en met elkaar communiceert dan moeten we daar zorgvuldig mee omgaan. We moeten zorgvuldig zijn met ons spreken en handelen en ons bewust worden van het doel van ons bestaan.
De tweede bouwsteen is ruimte.
Materie en ruimte gaan eigenlijk samen en zijn aan elkaar gelijk. Materie heeft ruimte nodig. De ruimte is gecreëerd om materie in op te bergen. Er is een plaats gecreëerd om te leven. Dat is de eerste hemel. Deze hemel van ruimte en tijd is ons gegeven in deze fase van ons leven. We kunnen niet ongestraft deze ruimte verlaten en vanuit onszelf andere dimensies ingaan zonder daarvoor bevoegdheid te ontvangen.
De derde bouwsteen is tijd.
De tijd is minder vast dan we denken. Tijd is relatief. Verleden, heden en toekomst zijn met elkaar verbonden in het Energieveld, in het Bewustzijn van God. En wij zijn weer verbonden met dit Energieveld. Onze gebeden gaan dan ook dwars door tijd en ruimte heen.