Week boodschap

Live Healing, vrij van depressie, zorgen, angsten

Cursus leren bidden

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 111 gasten en geen leden online

Artikelindex

Hoe komt de mens weer in verbondenheid met God?

verbindingZoals we al eerder hebben gezien is er een volmaakte harmonie in het universum die te maken heeft met de stabiele energie van Liefde. Deze harmonie is verstoord door de vrije wil van de mens. De mensheid heeft gekozen een eigen weg te gaan los van God. Hierdoor is de goddelijke harmonie in de schepping en in de mens zelf verstoord, waardoor er veel ellende en lijden is gekomen. De mens is de harmonie met de natuur en met God kwijtgeraakt en is ernstig op zoek naar haar bestemming langs vele wegen. Uit dit zoeken zijn vele religies ontstaan die allemaal een eigen weg beschrijven om deze harmonie te herstellen en terug te komen in het oorspronkelijk plan. Ook de wetenschap zoekt naar verklaringsmodellen en probeert weer terug te keren naar de goddelijke harmonie.
De reguliere gezondheidszorg zoekt wegen om de harmonie in het verstoorde systeem van de mens te herstellen maar ze raakt niet de kern van het probleem. Ook de politiek, en alle overheidsinstanties zoeken naar de juiste balans maar raken niet tot de kern. Over het algemeen is men vooral bezig met symptoom bestrijding maar men begrijpt niet de diepere oorzaak van de onbalans. Je hebt holistische zienswijze in de zorg die wat breder naar problemen kijken en ook in de geestelijke gezondheidszorg heb je therapieën die meer kijken naar het geheel van omstandigheden en relaties en die zich niet blindstaren op de symptomen. Maar de kern van het probleem van onbalans zit altijd op een hoger geestelijk vlak. De mens is haar weg kwijt en is de diepe goddelijke verbondenheid met God kwijtgeraakt, waardoor er disharmonie is gekomen op alle vlakken van het leven. Dit raakt zowel ons privé leven als onze lichamelijke gezondheid. Maar dit raakt ook alle lagen van de samenleving, de politiek, het economisch systeem en de natuur. Ten diepste is heel de schepping van slag af. Alles is met elkaar verbonden. Dus onze keus om onafhankelijk van God te leven heeft diepgaande invloed op alle aspecten van het leven. Als ik iets doe, goed of fout, dan heeft dat invloed op de hele schepping.