Week boodschap

Live Healing, vrij van depressie, zorgen, angsten

Cursus leren bidden

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 169 gasten en geen leden online

Artikelindex

Lieve broer of zus,

hart universumLiefde is de taal van jouw hart en de taal van het universum. Als we met elkaar weer deze taal gaan spreken komt geluk op aarde. Jij kunt deze taal weer leren spreken door je af te stemmen op deze goddelijke harmonie die overal aanwezig is.
Al enige jaren heb ik een website waarin ik wetenschap, spiritualiteit en de boodschap van Jezus in elkaar weef op een wijze die velen als verruimend en als grote zegen ervaren. Voor mij zijn de recente wetenschappelijke ontdekkingen en het moderne spirituele gedachtegoed een handvat om de boodschap van Jezus opnieuw te beschrijven in een taal die de moderne mens begrijpt en aanvaard. Los van dogma’s en instituut kerk. Het gaat om de persoonlijke beleving van de goddelijke Liefde.
Dit boekje staat niet tegenover de wetenschap of spiritualiteit maar laat juist zien dat de diepste essentie van Jezus naadloos aansluit bij wat we vandaag weten en ontdekken en daar zelfs diepe inzichten in geeft.
Ik hoop en bid dat dit boekje je een nog dieper inzicht zal geven van de onvoorstelbare Liefde van God.

Dat Gods Liefde je hart mag vervullen,

Robert van Mierlo


Het Masterplan

god lachtWe leven in een tijd waarin de kennis en de ervaringen van de hele wereld bij elkaar komen. Er zijn steeds minder geheimen. Langzaam begint zich het grote Masterplan te ontvouwen achter al wat is.
Wetenschap, spiritualiteit en gezondheidszorg komen steeds dichter bij elkaar te staan. Er worden steeds meer verbanden gezien en scheidslijnen zijn lang niet zo duidelijk meer.
Denk aan de relativiteitstheorie van Einstein en de kwantumfysica die een hele nieuwe wereld beschrijven van meerdere en hogere dimensies en zo de al eeuwen bekende spirituele kennis op wetenschappelijke wijze aanraken. Men begint steeds meer de ware aard van materie en bewustzijn te ontrafelen en komt daarbij tot spannende en revolutionaire ontdekkingen en conclusies.
De nog in de kinderschoenen staande parapsychologie die de bovennatuurlijke verschijnselen op een wetenschappelijke manier onderzoekt, krijgt steeds meer toegang en gehoor bij de reguliere wetenschap omdat de reguliere wetenschap door de kwantumfysica moet erkennen dat er meer is dan materie alleen. Men heeft wetenschappelijk vastgesteld dat bewustzijn invloed uitoefent op meetresultaten en dus op de werkelijkheid zelf.
Helaas is er nog een grote spanning tussen de reguliere en de alternatieve of complementaire gezondheidszorg terwijl deze juist zoveel voor elkaar kunnen betekenen, elkaar kunnen aanvullen en corrigeren.
Ook de technologische kennis ontwikkelt zich razendsnel waardoor de wetenschap steeds meer natuurlijke processen en zelfs biologische processen kan begrijpen, beheersen en zelfs overnemen. Denk bijvoorbeeld genetische manipulatie.
De kennis van de hersenen en hoe deze werken neemt steeds meer toe waardoor het verschil tussen ons brein en de computer steeds kleiner wordt.
Ondanks al deze ontwikkelingen lijkt de ontwikkeling van de mens zelf sterk achter te blijven.
De mens is nog steeds niet in staat om te delen. Zodat er hier overvloed en elders gebrek is.
De mens is niet in staat om liefdevol en onbaatzuchtig met elkaar om te gaan waardoor er haat en nijd, echtscheiding, oorlogen en veel ellende op aarde is. Men is gericht op macht, geld en seks en gebruikt al deze nieuwe ontwikkelingen voor het eigen ego.
Dat kan niet de bedoeling zijn. Wat is het Masterplan achter deze ontwikkelingen? Het ultieme doel?
In dit boekje wil ik hier verder op ingaan. Voor de oplettende toeschouwer is er wel degelijk een Masterplan die door iedereen te ontdekken is.


Voor HET begon.

big bangOm het Masterplan te kunnen doorgronden moeten we proberen terug te gaan naar de oorsprong, het begin van al wat is.
Niemand van ons is echter bij het begin geweest. We kunnen alleen het nu aanschouwen en dan terug redeneren.
Vanuit de wereldgodsdiensten is het begin het moment waarop God alles schiep uit het niets.
Vanuit de wetenschap is er de big bang van waaruit alles is ontstaan uit het niets.
Voor de objectieve aanschouwer lijken deze theorieën heel veel op elkaar. Eerst was er niks, toen gebeurde er iets en toen ontstond de werkelijkheid zoals wij die nu ervaren.
Je hebt tegenwoordig ook tussenvormen die wel geloven in de oerknal maar dat deze gestuurd en geïnitieerd werd door een soort hoger bewustzijn. Het Intelligent Design.
Als je het hele universum bestudeert dan zie je een ongelooflijke schoonheid van orde en regelmaat van het allerkleinste tot het allergrootste. De hele kosmos houdt zich aan bepaalde ongeschreven regels en wetmatigheden waarvan we er een aantal kennen en waarover nog een heleboel kennis ontbreekt. De schoonheid van een bloem, een vogel, de geboorte van een kind. We kunnen het allemaal onderzoeken en proberen te begrijpen maar het diepe kennen zal ons ontgaan als we uitsluitend met ons verstand onderzoeken.
Als we helemaal terug gaan naar het begin dan was daar dus eerst niks en dan iets.
Volgens Einsteins relativiteitstheorie E=MC2, waarbij E=energie, M=massa en C=lichtsnelheid, kan er geen materie uit het niks ontstaan. Je hebt energie nodig om materie te vormen. Dus moet er in het begin energie zijn geweest. Een energie waarin de potentie is om een schitterende bloem te maken met geuren, kleuren, harmonie, schoonheid en mogelijkheid zich voor te planten.
Vind je het goed dat ik deze Energie met een hoofdletter ga schrijven? We hebben het hier dus over een echt enorme hoeveelheid onbeperkte Energie met een enorme potentie om schoonheid, orde, harmonie, leven en bewustzijn te creëren. Deze Energie omvat alles en is overal en in alles. Deze Energie is er altijd geweest, zal er altijd zijn en neemt geen ruimte in beslag en is eeuwig. Ruimte en tijd zijn immers pas ontstaan bij de oerknal of de schepping.
Deze omschrijving van Energie lijkt ook verdacht veel op de beschrijving die godsdiensten geven van God. Praten we dan eigenlijk niet over hetzelfde? Het zijn gewoon woorden, concepten van ons denken.
De vraag is wat deze begin Energie eigenlijk precies is. Wat IS Energie?
Dit zijn moeilijke vragen en niemand kan deze eigenlijk goed beantwoorden.
Wikipedia geeft een leuke omschrijving van Energie:
Energie is een natuurkundige grootheid. De SI-eenheid van energie is joule. Energie wordt vaak aangeduid als de mogelijkheid om arbeid te verrichten.
Het zinnetje wat mij hier aanspreek is de mogelijkheid om arbeid te verrichten. Het gaat dus om potentie. Maar wat is dan de oorzaak, de initiator, die deze Energie op een gegeven moment aanzet tot het verrichten van arbeid. Ooit is er een besluit genomen te beginnen met scheppen. Iemand heeft het lontje aangestoken op het juiste moment zodat er een oerknal kwam waaruit alles is ontstaan. Dat heilig moment, dat besluit, waar komt dat vandaan? In die Energie zit dus een Intelligentie, een Bewustzijn die op een bepaald moment een keuze maakt HET te laten beginnen.
Dit HET bevat een blauwdruk dat ik in het vervolg het Masterplan noem.


HET begint.

geestDe kop is eraf. De start is gemaakt. De knal heeft plaatsgevonden. Het universum is een realiteit.
We kunnen nu moeilijk gaan doen over hoeveel tijd er overheen is gegaan voordat er leven op aarde is gekomen sinds de oerknal of schepping, maar ik vind dat eigenlijk helemaal niet relevant.
Er zijn hele discussies gaande van goed gelovige mensen die vanuit de bijbel aantonen dat de aarde in 6 dagen is geschapen. Andere wetenschappers ontkennen dat en spreken van miljarden jaren.
Als je echter iets begrijpt van het concept tijd, is deze discussie in het geheel niet relevant en hebben beide gelijk. Zoals Einstein heeft aangetoond zijn ruimte en tijd relatief. Je kunt daar dus nooit iets objectiefs over zeggen. De beleving van tijd en ruimte hangt af van de positie. God kan zowel tijd als ruimte samenpersen of uitrekken.
2 Petrus 3:8 Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag
Dus laten we deze discussie achterwege en beide gelijk geven. Het gaat wezenlijk over de achterliggende gedachte. Is er een Bewustzijn achter het ontstaan van het universum en als dat zo is, wat is dan het Plan?
En als er geen plan is, wat is dan eigenlijk de zin van het bestaan?
Als er helemaal geen plan is, dan leven wij doelloos op aarde en heeft het leven alleen betekenis in de mate waarin je kunt genieten. De ander heeft alleen betekenis als deze bijdraagt aan jouw geluk. Het is een erg ego gericht bestaan waarbij de zin ophoudt bij lijden en dood. Het lijkt er inderdaad op dat velen hier op aarde leven vanuit dat principe. Deze zingeving geeft ook een slechte basis om te zoeken naar vrede op aarde. Want het gaat er immers om dat je zelf gelukkig bent. Ook politieke leiders en machthebbers zijn bezig met hun eigen geluk. Geeft dat een betrouwbare samenleving? Nee! Je krijgt dan de wet van de sterkste. Alleen de sterkste overleeft. De zwakke heeft geen plaats in deze visie. De zwakke belemmert immers de evolutie. De zwakke is een belemmering voor je geluk. De mens heeft een doel nodig buiten zichzelf. Een basis waarop je samen wilt bouwen aan een goede samenleving op aarde.
Zelfs al geloof je dat er geen plan is en dat je alleen bij toeval hier bent, dan nog is het zinvol om met elkaar een doel af te spreken om zin aan je leven te geven.
Als je niet in een plan gelooft en je hebt geen idee waarom je hier op aarde bent, dan kom je al snel in de problemen wanneer niet alles mee zit in het leven. Wat voor zin heeft het lijden? Wat voor zin heeft het leven als je niet gelukkig bent?
Omdat een toevallig ontstaan van het universum met zulk een complexe harmonie en schoonheid mij te wonderlijk is, laat ik deze gedachte hierbij achter en richt mij op de tweede optie van een Masterplan. Een universum met een bedoeling. Net als bij een bouw van een complex gebouw komt er eerst veel denk en rekenwerk aan te pas voordat er met de bouw begonnen gaat worden. Je hebt een gedetailleerde bouwtekening nodig en een goed plan van aanpak. Dan schaf je de bouwmaterialen aan en ga je met de juiste vakmensen en machines aan de slag, rekening houdend met al de wetten van de fysica.
Zo is het ook met de schepping. Deze is zeker niet impulsief tot stand gekomen.
Het eerste zinnetje in de bijbel bevat een hele wereld, een mysterie van het ontstaan en voorbereidingen van het universum.
In den beginne schiep God de hemel en de aarde.
Ik geloof dat dit zinnetje ook de volgorde aangeeft van de schepping. Eerst de hemelse, spirituele wereld/dimensie en van daaruit de aardse dimensie.
In het Energieveld van waaruit alles is voortgekomen begint zich een blauwdruk te vormen van het hele universum inclusief jouw en mijn leven. Dit Energieveld ofwel de Geest van God bevat zelf ook weer meerdere dimensies. We praten hier over termen die niet de lading dekken omdat deze niet in woorden uit te drukken is. Maar voor nu gebruik ik even deze woorden om iets uit te leggen.
Het Energieveld begint Zich uit te drukken en er ontstaat materie. Het Energieveld komt tot arbeid.
Of zoals de bijbel beschrijft. Het Woord wordt vlees. Er komen allerlei processen op gang die een ontwikkeling doormaken. Ten diepste gaat het om deze ontwikkeling. Het Energieveld is creatief en blijft bij de ontwikkeling actief betrokken. Dit Energieveld die een hoger Bewustzijn bevat heeft een stukje van Zijn bewustzijn afgesplitst en in het universum gelegd.
God blies met Zijn adem, de levensadem in de neus van de mens.
Je kunt je afvragen of alles een bewustzijn heeft maar ik beperk mij hier even tot de mens. Wij zijn immers mensen. En uiteindelijk gaat het er om mijn aandeel in het geheel te vinden.
Er is nu dus een universum dat verbonden is en blijft met, en ontstaan is uit het Energieveld.
In dat universum hebben jij en ik een plek. Wij hebben een stukje bewustzijn ontvangen uit het grote Bewustzijn waaruit alles is voortgekomen. Dit stukje bewustzijn is weer verbonden met onze persoonlijkheid, onze ziel. Onze ziel is weer verbonden met ons lichaam, het stukje materie waarin wij wonen. Wij als individu zijn dus zowel afgescheiden als onderdeel van het groter geheel.
We gaan even terug naar het begin. De blauwdruk is helemaal klaar voordat het Energieveld begint met de creatie, voordat de Big Bang begint is het plan al klaar. De materie wordt tot aanzijn geroepen en er ontstaan bouwstenen waar verder mee gebouwd kan worden. Zonnestelsels, sterren en planeten worden op hun plaats en in hun baan gezet en geven richting en sturing aan het hele proces. Subtiele energievelden en krachten krijgen allemaal hun plaats en functioneren volgens de hen toegewezen wetten. De wetten van het universum worden in werking gezet en het grote spel kan beginnen. Het fantastische creatieve levensspel met een doel en bestemming, begeleid door het grote Energieveld vanuit het goddelijke Bewustzijn.
Alles wat mooi is kent haar eigen proces. Elk kunstwerk ontstaat vanuit een proces en kost inspanning. Jij en ik zijn geen passieve poppetjes in dit grote levensspel maar wij spelen mee en bepalen mede hoe het kunstwerk er uit gaat zien. Wij hebben, omdat wij een stukje bewustzijn hebben meegekregen, een medeverantwoordelijkheid in het geheel gekregen. Een medeverantwoordelijkheid om mee te bouwen aan het Masterplan.


De bouwstenen.

kwantumfysicaVanuit de spiritualiteit weten we het al heel lang maar nu komt ook de wetenschap en in het bijzonder de kwantumwetenschap er achter dat materie niet uit kleine vaste deeltjes bestaat maar uit protonen, neutronen en elektronen die op hun beurt weer bestaan uit kleine energiepakketjes.
Materie zoals wij dat kennen en waaruit het hele universum bestaat is dus eigenlijk ten diepste gewoon een vorm van energie. Het is energie die een taak en plaats heeft toegewezen gekregen. Eigenschappen waarlangs deze energie zich moet gedragen. Deze eigenschappen kunnen veranderen maar alles volgens vaste regels. Wij denken dat deze regels de natuurwetten zijn maar dat is slechts gedeeltelijk waar. Ook bewustzijn heeft een grote invloed op eigenschappen van de materie. En dat is niet zo gek als je beseft dat materie ook uit Bewustzijn is ontstaan. Zelfs in de kwantumwetenschappen en met proeven in de kwantummechanica moeten ze rekening houden met de invloed van bewustzijn omdat anders de meetgegevens niet te verklaren zijn.
Vanuit de parapsychologie is aangetoond dat een willekeurige groep mensen in staat is door hun wil een toevalsgenerator te beïnvloeden. Een toevalsgenerator genereert exact net zoveel nulletjes als eentjes. Willekeurige mensen werden nu gevraagd uitsluitend door hun wil te proberen de toevalsgenerator meer eentjes of nulletjes te laten produceren. Men bleek in staat te zijn zodanig het resultaat te beïnvloeden dat het wetenschappelijk gezien bewezen is dat bewustzijn invloed uitoefent op materie. Dit soort proeven zijn veelvuldig en op verschillende manieren herhaald en steeds met dezelfde resultaten.
Inmiddels lijkt de kwantumfysica hier ook ruimte voor te geven. Materie is verbonden met bewustzijn. Deze wetenschap geeft ook een nieuwe kijk op de gezondheidszorg. In welke mate kunnen we met vernieuwd bewustzijn een positieve invloed uitoefenen op onze gezondheid zonder medicijnen of medisch ingrijpen?
Vanuit dit perspectief is materie een bouwsteen voor een hoger doel. Bewustzijn staat boven materie en kan deze beïnvloeden. Het probleem is dat wij deze kennis zijn kwijtgeraakt. Materie lijkt ons nu te beheersen in plaats van dat wij de materie beheersen.
Toen God de mens schiep gaf Hij haar de opdracht over de aarde te heersen en deze te beheren. Wij zijn het inzicht en het vermogen hiertoe voor een groot deel kwijtgeraakt.
De bouwstenen van het Masterplan zijn dus niet de materie zelf. Materie is eigenlijk meer de bouwsteiger waarlangs het eigenlijks bouwwerk gebouwd kan worden.
Materie is tijdelijk en veranderlijk. Het komt en het gaat. Zelfs sterren doven uit. Het universum is dus geen doel op zich maar dient een hoger doel.
Materie is dus de bouwsteen van het universum die weer een bouwsteen is van een nog hoger doel. In deze dimensie van ruimte en tijd bouwen we aan iets hogers.
Materie, ruimte en tijd vormen de mal voor het echte bouwwerk.
Ons eigen lichaam is ook slechts een tijdelijk omhulsel. Maar het is wel nodig voor het hogere doel. Zo is het universum nodig voor een hoger doel. Het is het werktuig voor het ware hemels bouwwerk.
Als we eenmaal weten dat materie verbonden is met het bewustzijn en met elkaar communiceert dan moeten we daar zorgvuldig mee omgaan. We moeten zorgvuldig zijn met ons spreken en handelen en ons bewust worden van het doel van ons bestaan.
De tweede bouwsteen is ruimte.
Materie en ruimte gaan eigenlijk samen en zijn aan elkaar gelijk. Materie heeft ruimte nodig. De ruimte is gecreëerd om materie in op te bergen. Er is een plaats gecreëerd om te leven. Dat is de eerste hemel. Deze hemel van ruimte en tijd is ons gegeven in deze fase van ons leven. We kunnen niet ongestraft deze ruimte verlaten en vanuit onszelf andere dimensies ingaan zonder daarvoor bevoegdheid te ontvangen.
De derde bouwsteen is tijd.
De tijd is minder vast dan we denken. Tijd is relatief. Verleden, heden en toekomst zijn met elkaar verbonden in het Energieveld, in het Bewustzijn van God. En wij zijn weer verbonden met dit Energieveld. Onze gebeden gaan dan ook dwars door tijd en ruimte heen.


Tijd is relatief

tijd relatiefWij hebben een vast tijd/ruimteveld van God gekregen waarin we leven maar dat wil niet zeggen dat er geen verbondenheid is met verleden of toekomst. Via het Energieveld zijn we met alles verbonden. Onze daden, spreken en handelen beïnvloeden heden, verleden en toekomst.
Ook daar is onderzoek naar gedaan in de parapsychologie. Dezelfde toevalsgenerator waarvan de uitslagen vast waren gelegd maar nog niet waren uitgelezen, werden later door mensen alsnog beïnvloed zodat de meetresultaten meer nullen dan enen opleverde. Er was dus beïnvloeding van het verleden vanuit het bewustzijn. Dit klinkt ons vreemd of zelfs absurd in de oren maar we maken dat regelmatig mee in ons leven. Onze gebeden kunnen verandering teweegbrengen in het verleden. We kunnen niet voor God spelen maar soms kan God onze gebeden alleen dan verhoren als Hij ingrijpt in het verleden. Voor God is dat geen probleem.
God kan onze fouten zodanig herstellen dat het is alsof ze nooit gebeurd zijn.
Dan heb ik het ook al even over de schepping gehad. 6 dagen of miljarden jaren? God kan vandaag een boom maken van 100 jaar oud en voor je neus neerzetten. Hij heeft daar nog alle tijd voor ook. Want Hij kan dat gewoon in een andere tijddimensie doen en het daarna plaatsen in jouw tijdruimte.
Ik praat nu geen onzin. Dit soort dingen worden bevestigd door experimenten. Als je met hoge snelheid reist, gaat de tijd minder snel. Een astronaut die op de maan is geweest en weer terug is, is jonger dan degene die achterblijft. Tijd is relatief. Als je reist met de snelheid van het licht staat de tijd stil. Het ontbreekt ons gewoon aan technische mogelijkheden om dit te doen maar het is theoretisch mogelijk om in een mensenleven heel het heelal rond te reizen, mits je maar snel genoeg reist. Je hoeft daarvoor niet sneller te gaan dan het licht. Als je met het licht meereist, staat de tijd stil en kun je dus in een fractie van een seconde aan het andere eind van het universum zijn. Het probleem is alleen dat, als je terugkeert, de aarde miljarden jaren ouder is geworden, maar daar hebben dan weer de wormholes voor…..(zie blz 89)
Oké, het klinkt allemaal extreem, maar ik bedoel alleen maar te zeggen dat we nog lang niet alles weten. We weten echter genoeg om te weten dat er veel meer is dan we weten……..en dat de tijd minder vast en definitief is als we denken.
Wil je hier meer over weten dan moet je maar eens de relativiteitstheorie van Einstein bestuderen.


Het ware bouwwerk

hemelAls materie, ruimte en tijd slechts onderdelen zijn waarmee het hoger bouwwerk gebouwd gaat worden, wat houdt dat bouwwerk dan in?
Om daar achter te komen moeten we eerst gaan kijken wat overblijft als materie, ruimte en tijd komen te vervallen. Ik bedoel dan de dood.
Omdat we de dood zelf niet kunnen onderzoeken zijn we gebonden aan verhalen van mensen die de dood hebben ondergaan en terug in het leven komen. Er is inmiddels veel onderzoek gedaan naar deze bijna-doodervaringen van mensen en we kunnen tot de conclusie komen dat ons bewustzijn na de dood blijft voortleven. We zijn ons na de dood bewust van onszelf en behouden zelfs onze persoonlijkheid. We verlaten ons lichaam en daarmee de aardse materiële werkelijkheid en gaan een andere dimensie binnen die (meestal) mooier, beter en liefdevoller is dan zoals we dat op aarde kennen. Tijd en ruimte lijken ook een andere betekenis te krijgen. Het besef van tijd wordt eigenlijk helemaal weggenomen. Er is vaak een terugblik op het leven zonder veroordeling en men ontmoet een Lichtwezen die heel veel liefde uitstraalt en die men vaak benoemt als God of Christus.
Soms ziet men al eerder overleden bekenden en geliefden.
We kunnen stellen dat men na de dood overgaat naar een andere hogere dimensie. We moeten wel voorzichtig zijn met onze eindconclusie aan de hand van bijna doodervaringen want deze mensen zijn allemaal teruggekomen om het na te vertellen. Er lijkt ook een grens te zijn, waarbij men weet dat, als men eenmaal daar over heen gaat, men niet meer terug kan gaan. Wat er achter die grens is weten we natuurlijk niet uit die bijna doodervaringen.
Wat we wel weten is dat het leven en dus het Masterplan doorgaat na de dood.
We gaan na de dood verder waar we hier op aarde gebleven zijn. Er is dus een bepaalde waarde verbonden aan het leven in deze aardse ruimtetijd dimensie die deze dimensie overstijgt. Het is van belang dat we deze waarde gaan ontdekken, omdat deze waarde ons leven inhoud en zin geeft.
We leven dan niet slechts voor de zeer beperkte tijd hier op aarde, maar ons leven heeft betekenis in een veel groter geheel en in een veel langer tijdsbestek dan hier op aarde.
Jezus onderwijst ons dat we geen schatten hier op aarde moeten verzamelen waar dieven ze kunnen weg roven maar dat we schatten in de hemel moeten verzamelen. Hij zegt er dan bij dat waar je schat is ook je hart zal zijn.
Je kunt hier op aarde dus schatten verzamelen in de hemel. Dat is een interessant en belangrijk inzicht.
Zoals materie en bewustzijn met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden zo zijn ook hemel en aarde met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Alles wat we hier op aarde denken, doen en spreken, heeft invloed in de hemelse sferen en vice versa.
De tijdruimte waarin wij nu leven is dus eigenlijk een werkplaats voor een hogere en blijvende werkelijkheid die we met elkaar creëren. En met elkaar bedoel ik dan samen met elkaar en het grote Bewustzijn. Met elkaar werken we aan het grote Masterplan dat onze tijdruimte overstijgt.
Hierin spelen drie factoren een belangrijke rol.
We werken met elkaar.
We werken aan iets dat onze tijdruimte overstijgt.
We werken samen met het grote Bewustzijn.
Dit bouwwerk waar we met elkaar aan bouwen noemt Jezus het koninkrijk van God, of het koninkrijk van de hemel.
Hier bewust mee bezig zijn is de basis van de ware spiritualiteit.


Hoe bouwen we op aarde aan een hemels rijk?

theresaWe hebben gezien dat alles wat we hier op aarde doen invloed heeft in de hemelse sferen. Onze tijdruimte waarin we leven is de bouwplaats voor een hogere transcendente werkelijkheid. Wat jij en ik met ons leven doen draagt bij aan dit hemels Koninkrijk. Als we tot dit inzicht komen dan realiseren we ons tegelijk hoe belangrijk ons leven hier op aarde is en dat we niet zomaar alles kunnen doen wat we willen, maar dat er een Masterplan is en van het grootste belang is te ontdekken wat ons aandeel hierin mag zijn. De ware spirituele mensen en verlichte geesten zetten zich hier op aarde in om in verbinding met het grote Bewustzijn te werken aan het grote Masterplan. Weten dat er een Masterplan is en dat er dus ook een Master IS geeft een diep vertrouwen en weten dat alles eens goed gaat komen. Dat weten geeft een diepe innerlijke rust en vrede.
Wij zijn lichtwerkers hier op aarde. Jezus zegt dat wij het licht op deze wereld zijn en hij roept ons op dat licht te laten schijnen.
Voor mensen die een bijna doodervaring hebben gehad zijn materiële dingen veel minder belangrijk geworden. Hun bewustzijn is wakker geworden. Ze beseffen dat het hier op aarde gaat om een hoger doel. Waar deze mensen het diepst van onder de indruk zijn is de onbeschrijflijke liefde die de meeste mochten ervaren. Als je hun ervaring van hun ontmoeting met het lichtwezen moet samenvatten in één woord dan is dat liefde. Dat woord is tevens de sleutel van hoe wij hier op aarde bouwen aan deze transcendente werkelijkheid. Alles in zuivere liefde gedaan overstijgt onze tijdruimte en is een bouwsteen van het grote bouwwerk van de Master.
Je hoeft echter geen bijna dood ervaring te hebben gehad om tot een bewustwording te komen dat dit leven deel uitmaakt van een hoger plan. Elk mens die oprecht de schepping bestudeert en in zijn eigen hart kijkt, ontdekt dat er wel een hoger plan moet zijn en dat het leven gestuurd wordt door een hogere werkelijkheid.


Ons verwrongen Godsbeeld.

boze godVeel mensen vinden het moeilijk hier het woord God voor te gebruiken maar dat komt voornamelijk aan de lading die wij met elkaar aan dat woord hebben gegeven. De kerk en religies hebben ons een godsbeeld voorgespiegeld die slechts een klein, zwak en vaak verwrongen aftreksel is van de werkelijkheid. Wij kunnen namelijk God niet in ons hokje stoppen. Wij zijn uit Hem voortgekomen en niet andersom. Elk beeld of omschrijving en dus ook elke religie schiet vreselijk tekort in de ware openbaring van het wezen van God. Je kunt God alleen ervaren in de mate waarin jij je openstelt voor Zijn aanwezigheid en dan nog alleen in datgene wat past bij jouw beleving en bewustzijn. Je hebt een referentiekader nodig om Hem te kunnen ervaren en die is altijd beperkt. Laten we daarom met gepaste nederigheid en bescheidenheid praten over God en het kennen of ervaren van God. Hij is zoveel groter dan wij kunnen bevatten. Laten we daarom ook uiterst voorzichtig zijn in het beoordelen van belevingen van anderen. Laten we beter ons voor hen openstellen en leren.
In de bijbel staat dat we alleen door alle ervaringen van alle mensen bij elkaar te doen, we enigszins een beeld kunnen vormen van het wezen van God.
Efeze 3: 18  zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, 19  en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. 20  Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, 21  Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen. 
Wij zijn allemaal geschapen naar Gods beeld. Ieder mens!!! Willen we God leren kennen dan moeten we open te staan voor de openbaring van God door onze broeders en zusters. En dan heb ik het niet alleen over onze gelijken in gewoonte, cultuur of religie. Nee, ik heb het juist over onze broeders en zusters uit totaal andere culturen. Zie de schat in je medemens en leer van hen. Zie de godsopenbaring in hen en behandel je naaste vanuit dit perspectief met liefde en respect. Iedere cultuur heeft specifieke openbaringen van God ontvangen. Dat zijn de schatten van de aarde die wijzen naar Gods beeld. Wij zijn geroepen deze schatten te ontdekken en te verzamelen en daarin God te ontmoeten in elkaar. Ik geloof dat God culturen respecteert en deze zelfs geschapen heeft om Zichzelf in te openbaren. In elke cultuur zit de schoonheid van God verborgen, vermengt met leugen en duisternis. Het is de bedoeling dat elke cultuur in haar ware oorspronkelijke schoonheid het wezen van God weerspiegelt. Elke cultuur en godsdienst heeft reiniging en zuivering nodig, maar hoeft niet in zijn geheel veranderd te worden in onze westerse (post)christelijke cultuur. Elke godsdienst is ontstaan vanuit een diep weten dat er een hogere werkelijkheid is en beschrijft de zoektocht naar deze werkelijkheid. Natuurlijk zijn er ook machten die dit verlangen van mensen naar een hogere werkelijkheid hebben misbruik. Hierdoor zitten er in veel religies en godsdiensten gebruiken en overtuigingen die gebaseerd zijn op angst.
Het is belangrijk dat culturen vrij komen van angst en een helder bewustzijn krijgen van het wezen van God. God is Liefde. De betekenis van vergeving en de betekenis en zin van het leven, zoals deze ons door bijvoorbeeld Jezus is geopenbaard. Maar van daaruit mogen culturen vanuit hun eigen gewoontes en rijkdommen aan cultuurschatten daar inhoud en vorm aan geven, vanuit hun eigen ervaringswereld. Respect voor cultuur, muziek, kunst, gewoontes, overleveringen, levenswijsheden, ervaringen enz. Het probleem van de kerstening door de eeuwen heen is dat men het kind met het badwater heeft weggegooid. Het is goed mensen te bevrijden van angsten en hen te helpen in ware gemeenschap te komen met God in Liefde om van daaruit hun leven te herzien. Maar het is ronduit respectloos deze culturen van hun rijkdommen te beroven. Het is gebrek aan respect en eerbied en gebrek aan inzicht in Gods plan voor deze volkeren. Het is ook gebrek aan respect voor Gods openbaring door deze volkeren heen. Niet alleen individuen maar ook volkeren en culturen zijn geschapen naar Gods beeld. Ieder heeft alleen reiniging en zuivering nodig zodat de rijkdommen die God in ons heeft gelegd openbaar worden tot zegen van de mensheid. Het is juist de diversiteit van culturen, volkeren en rassen die Gods grootheid laten zien.
Jezus gaf de opdracht om alle volkeren tot Zijn discipelen (leerlingen) te maken. Jezus riep niet op iedereen tot het Jodendom te bekeren. Het christendom bestond toen nog helemaal niet. Jezus had het hier over het onderwijs hoe te leven vanuit verbinding met God en de openbaring aan de mensheid van het Masterplan. Het gaat om de boodschap die cultuur en religie overstijgt en ons samenbindt in Gods Liefde. Religies en godsbeelden hebben ook reiniging nodig. Ook het christendom dient zich te bekeren en terug te keren tot de ware betekenis van de woorden en daden van Jezus zonder de dogma’s en tradities, regels en wetten die mensen hebben gemaakt en de openbaring van het wezen van God hebben geschaad.


Mannelijk en vrouwelijk.

coupleZo heeft God ook specifiek mannelijk en vrouwelijk geschapen elk met een eigen openbaring van het wezen van God. Vrouwen zijn niet minder en mannen niet meer. Maar vrouwen en mannen zijn ook niet gelijk en hebben niet gelijke taken op aarde. Ze hebben elk juist hele specifieke gaven die elkaar aanvullen. Juist dit erkennen, het mannelijke en het vrouwelijke in cultuur en maatschappij, in gezin en samenleving brengt grote zegen met zich mee. Niet onderdrukking maar erkenning en waardering van elkaars gaven breng grote vrede en harmonie. De man kan niet zonder de vrouw en de vrouw niet zonder de man. Ze zijn aan elkaar gegeven om met elkaar een eenheid, een harmonie te vormen die niks en niemand kan verbreken. Als een man en een vrouw in liefde met elkaar een verbintenis aangaan ontstaat er een veilige tijdruimte van liefde en trouw waarin kinderen verwekt, geboren en opgevoed kunnen worden. Kinderen in een veilige en liefdevolle omgeving van een toegewijd echtpaar groeien stabiel op tot krachtige persoonlijkheden met geloof in zichzelf en een positief zelfbeeld. Ontrouw en scheiding maken veel meer kapot dan alleen het huwelijk. Trouw en liefde horen bij elkaar. Ook als gevoelens weg lijken te zijn voor elkaar is het element trouw de kracht van verbinding waarin de liefde weer tot bloei kan komen. Trouw is een uiting van liefde. De eenwording tussen man en vrouw is een afspiegeling van de eenwording tussen God en de mens. Het verbreken van de belofte van trouw aan elkaar is een groot iets. Aan de andere kant is de eenwording tussen man en vrouw door de seksuele gemeenschap zonder de belofte van trouw ook een groot iets. Zowel het verbreken van de belofte van trouw als de seksuele eenwording buiten het huwelijk maakt zeer veel kapot en grijpen veel dieper in dan men aanvankelijk denkt. Als men ook maar iets zou begrijpen van de waarde van eenwording en het geheimenis van het huwelijksverbond zou men hier veel zorgvuldiger mee omgaan. Omdat echter de maatschappij de diepste waarde van man en vrouw en seksualiteit omlaag heeft gehaald en elke waarde gedevalueerd heeft, is God voor een groot deel geweken uit onze maatschappij. Het huwelijk is immers het eerste wat God heeft geschapen toen Hij de mens schiep. God schiep de mens, man en vrouw schiep Hij hen. Seksualiteit als lust artikel verlaagt de mens tot lager dan een dier en tast de hoge bestemming van de mens als zoon van God en beeld van God aan op een gruwelijke wijze. Vrije seks, hoererij, ontrouw, porno, buitenechtelijke seks, enz. tast de goddelijke natuur van de mens aan op een heel diep niveau. Het tast de mannelijkheid van de man aan en de vrouwelijkheid van de vrouw op een diep spiritueel niveau. Vrije seks maakt iemand onbetrouwbaar. Ontrouw neemt godsvrucht en reinheid weg op ieder vlak. Ook het bewust kijken naar seks opent je geest voor ontrouw. De schoonheid en de kracht van de man zit juist in zijn trouw. Een man een man een woord een woord. Wordt een man ontrouw dan verlies hij ook zijn bekwaamheid als leider in elke positie in de samenleving. Ontrouw is iets van het hart. Je kunt nooit alleen ontrouw zijn in het huwelijk en betrouwbaar in de rest van je leven. Dat geldt niet alleen voor het huwelijk. Dat geldt voor alles. Betrouwbaarheid is een goddelijke vrucht die een man schoonheid en kracht geeft. Als de man trouw is naar zijn vrouw, zal zijn vrouw dat per definitie ook naar hem zijn. Hij bewaakt zijn huwelijk. Een vrouw zoekt de bescherming van liefde en trouw. Vindt ze die bij haar man dan zal zij ook trouw zijn. Is de vrouw ondanks de liefde en trouw van haar man toch ontrouw dan begaat zij een zeer grote zonde.
De vrouw hoort haar man te bevestigen, te erkennen, te maken als leider en beschermer van het huwelijk en het gezin. De vrouw vult haar man aan met haar gaven en talenten en maakt hem compleet. De vrouw maakt van haar man een krachtig leider door hem te ondersteunen, aan te vullen, te stimuleren en naast hem te staan. De man laat zijn vrouw schitteren, eert haar, beschermt haar en zorgt dat ze alles heeft om gelukkig te zijn. Met elkaar creëren ze een krachtige veilige en liefdevolle plek om kinderen op te voeden en groot te brengen.
Deze principes gelden niet alleen in het huwelijk maar gelden in principe voor de hele samenleving. De mannelijke en de vrouwelijke specifieke gaven en talenten dienen erkend te worden in de samenleving. Juist het erkennen en gebruik maken van mannelijke en vrouwelijks gaven en talenten in het bedrijfsleven zou de samenleving tot grote zegen zijn en veel meer harmonie geven dan het huidige concurrerende gedrag tussen man en vrouw. In het bedrijfsleven en in de wetenschap kan de vrouw een zeer krachtige aanvulling zijn als er ruimte wordt gegeven aan haar intuïtie en gevoel. Er zijn veel dingen die beter en sneller gaan als de vrouw haar gevoel de ruimte mag geven. Ook wetenschappelijk zou er veel meer voorruitgang worden geboekt en meer inzicht komen als vrouwen hun gaven van benadering mochten inzetten. Wetenschap zit veel teveel in het denken waardoor men de grotere verbanden niet meer ziet. De vrouw ziet en ervaart dingen die de man over het hoofd ziet. Juist samenwerking tussen man en vrouw geeft de juiste harmonie en vruchtbaarheid in huwelijk, gezin en samenleving. In bedrijfsleven, wetenschap en politiek. Ieder mens heeft leiding en invloed van mannen en vrouwen nodig in zijn leven om in balans te blijven.


De kracht van liefde

prematureIn de bijbel staat dat God liefde is en dat wie in de liefde is ook in God is. Maar wat is de essentie van liefde?
We kennen het gezegde; planten hebben liefde nodig. Dat komt ergens vandaan. Men heeft ontdekt dat planten die liefdevol verzorgd worden het veel beter doen dan planten die geen liefdevolle zorg krijgen. Bij pasgeboren couveuse kindjes is liefde zelfs van levensbelang. Als zij geen knuffels krijgen, liefdevolle aanrakingen van ouders of verzorgers, vinden ze geen kracht om te overleven.
Dr. Emoto heeft aangetoond dat water besproken met liefdevolle woorden veel mooiere ijskristallen geeft dan water die wordt blootgesteld aan negativiteit.
Gaan we nog dieper in op de materie in relatie tot liefde dan komen we uit bij Manfred Clynes en Daniel Winter.
Manfred Clynes, een voormalig concertpianist, bestudeerde de relatie tussen muziek en emoties. Hij bestudeerde de reactie van emoties op bepaalde golflengtes. Hij ontdekte dat bij emoties die wij ervaren als liefde, bv bij een liefdevolle omhelzing, de golflengte precies overeenkomt met de Gulden snede, de golf die in de natuur het meest stabiel is.
Daniel Winter gaat hier nog verder op in en toont aan dat bij de emotie liefde het hart en de hersenen optimaal met elkaar in balans zijn. Hij toont dat aan de hand van metingen tussen ECG en EEG met de zogenaamde Heart Tuner. Wij ervaren dan een gelukzalig gevoel. Deze gulden snede verhouding, ook wel phi genoemd, geeft ook in de natuur de meeste harmonie en stabiliteit. De materie zelf is eigenlijk een soort staande golf die zich precies verhoudt volgens de gulden regel.
Er ligt dus een verband tussen liefde en de hele schepping. Waar liefde is komt harmonie, vrede en stabiliteit. De hele schepping wordt gedragen en in stand gehouden door liefde. Andersom is ook waar. Negatieve en haat emoties brengen de mens in verwarring en onbalans. Het ontneemt ijskristallen hun schoonheid en brengen vernietiging en ziekte in de natuur.
We kunnen dus stellen dat liefde veel meer is dan een emotie alleen, maar dat het letterlijk de scheppende kracht achter het universum is. Liefde creëert stabiele staande golven waaruit materie ontstaat en houdt deze in stand. Als jij en ik kiezen voor liefhebben vanuit ons hart dan brengt dat niet alleen onszelf in een positie van geluk maar heeft het een helende werking op ons lichaam en we stralen een positieve energie uit die ook helend is voor onze omgeving.
De uitspraak ‘God is Liefde’ krijgt vanuit dit perspectief een ongelooflijke diepgang. Liefde is het wezen, de essentie zelf van al wat is.
Liefde kan ook niet net doen alsof. Want dan is er geen harmonie meer, maar dan is er spanning.
Daar waar continu liefde wordt gegeven, echte liefde, ontstaat een goddelijke harmonie en schoonheid zoals oorspronkelijk in het paradijs.
De blauwdruk van Gods oorspronkelijk plan is nog steeds aanwezig en staat klaar om gemanifesteerd te worden, maar heeft liefde nodig om tot aanzijn te komen.
Beheer over de schepping aan de mens gegeven
God heeft Zijn deel gedaan. Het is nu aan ons mensen om ons deel van de schepping te gaan creëren en beheren zoals God het aan de mens gegeven heeft.
Gen 1: 26 En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. 27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 28 En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.
In dit Bijbelgedeelte zien we hoe God de mens het gezag en het beheer over de schepping heeft gegeven. God heeft de mens geschapen naar Zijn beeld, met goddelijke vermogens om te creëren en vrucht te dragen vanuit Liefde. Alles vanuit verbondenheid met God.
De mens mocht de dieren namen geven. De mens gaf de finishing touch aan de schepping. Een naam geven zoals de eerste mens dat deed is iets heel anders dan wij nu doen als wij onze kinderen een naam geven. Een naam uitspreken over een dier betekent scheppen, profeteren, het karakter en eigenschappen vastleggen en fixeren. Met het geven van namen bracht de mens tevens de dieren in hun bestemming en in gehoorzaamheid. De mens had daarvoor goddelijke gaven van God gekregen om dit te kunnen doen. De eerste mens had veel meer wijsheid en inzicht dan wij nu. Door de zondeval zijn wij heel veel goddelijke wijsheid, inzicht en vermogens kwijt geraakt.
Eenmaal van de boom van kennis van goed en kwaad gegeten werd de mens uit het paradijs verdreven, opdat hij ook niet zou eten van de boom des levens.
Goddelijke kennis en wijsheid en vermogens zonder verbinding met Gods Liefde is namelijk dodelijk.
God beschermde de mens voor zichzelf door hen uit het paradijs te verdrijven en kennis, wijsheid en vermogens terug te nemen. Later verbood God de mens ook om op onbevoegde wijze toch deze kennis te willen bemachtigen door het oproepen van geesten, dienen van goden enz.
Deze verborgen goddelijke kennis en vermogens zou God pas weer kunnen prijsgeven als de mens weer terug in verbinding in Zijn Liefde zou zijn. Daarvoor had God een plan.
Vanaf de zondeval is er dan ook strijd tussen Licht en duisternis.
Het is echter onmogelijk dat duisternis kan winnen omdat Liefde de sterkste kracht is van het universum.
Zoals we eerder gezien hebben is Liefde een staande golf. Om echter deze staande golf te krijgen is er beweging nodig, een bewustzijn die creëert. Zonder bewustzijn is er geen liefde en is er geen orde en harmonie en is er zelfs helemaal geen materie. Het is onmogelijk dat uit toeval, zonder bewustzijn een staande golf ontstaat die zo volmaakt is en stabiel dat hij materie kan vormen. En dan heb ik het nog niet eens over ingewikkelde en levende materie als planten, dieren en mensen.
God heeft de mens een actief bewustzijn gegeven met de mogelijkheid tot liefhebben en dus de mogelijkheid tot scheppen. Want liefhebben is in essentie scheppen. Liefhebben is ook altijd beweging. Liefde is iets actiefs. Liefhebben vindt plaats op het niveau van bewustzijn. De zetel van bewustzijn is de geest. En de geest is ingeblazen door God. Liefhebben kan alleen plaatsvinden tussen wezens met bewustzijn. Als twee mensen elkaar liefhebben ontstaat en synergie. Synergie is een begrip dat een proces beschrijft waarbij het samengaan van delen meer oplevert dan de som der delen. Het komt dus hier op neer dat als twee mensen elkaar liefhebben dat de scheppingskracht wordt vermenigvuldigd.
Mat 18: 19 Wederom, [voorwaar] Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is. 20 Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.
In dit Bijbelvers zien we de kracht van synergie. Waar twee mensen in liefde samenkomen gebeuren er scheppings wonderen. Een mooi voorbeeld hiervan is liefdesgemeenschap tussen man en vrouw. Wanneer man en vrouw in liefde samenkomen, ontstaat er nieuw leven. Maar ten diepste gebeurt dat altijd en overal waar mensen samenkomen in liefde. Waar liefde is ontstaat nieuw leven. Wij noemen dat ook wel zegen. Als deze liefdesgemeenschap tussen twee mensen al zo krachtig is hoeveel te meer zal er dan kracht uitgaan van mensen die een liefdesgemeenschap aangaan met God zelf. Hij is de Bron van Liefde. Als wij ons laten vullen met Gods Geest worden onze handen en voeten, onze mond en onze vermogens, gaven en talenten een kanaal waardoor Gods Liefde stroomt en zal Gods Masterplan door ons heen in vervulling komen.
De vraag is nu hoe we weer aangesloten kunnen worden op de Bron van Liefde. Hoe kunnen we ons laten vullen met Gods Geest? Hoe kan de kloof overbrugd worden tussen God en de mens? Hoe kan de mensheid gered worden van de ondergang? Want de mens is hard bezig zichzelf te vernietigen als we zo door blijven gaan op aarde. Hoe kunnen we vrij worden van ons ego, die ons steeds omlaag trekt naar de lage energie, die niet in staat is om goddelijke orde en harmonie te scheppen?
Het antwoord op deze vragen komt van de Bron zelf. Het heeft te maken met het Masterplan.
Als we dit Masterplan eenmaal begrijpen,(En dan bedoel ik niet snappen met je verstand, maar tot inzicht komen en er in leven.) dan gaat het goddelijk Leven stromen en dat goddelijk Leven in ons gaat dan zorg dragen dat het Masterplan tot ontwikkeling gaat komen en tot vervulling komt.
Het is door overgave aan, vertrouwen op de LIEFDE en je ego loslaten.


Waar komt het kwaad vandaan?

kapotNu we tot een dieper inzicht gekomen zijn wat Liefde is vraag je wellicht af waar het kwaad dan vandaan komt. Wat is kwaad? Wat is het tegenovergestelde van Liefde? En als God enkel Liefde is waar komt dan het kwaad vandaan? Dat lijkt tegenstrijdig maar is het niet. Het is heel eenvoudig.
Als je iets moois hebt gemaakt en je laat het vallen, dan gaat het kapot. Het kapot zijn is niet geschapen. Het kapot zijn is ontstaan vanuit de schoonheid. Vanuit de schepping. Zodra je iets schept ontstaat er de mogelijkheid dat het kapot gaat. Want als je orde schept is er tevens de mogelijkheid tot wanorde. Toch is daar iets nodig om iets kapot te maken, om wanorde te creëren uit orde. Er is een kracht nodig. Deze kracht ontstaat uit de wil. De wil is de basis van Liefde. Zonder wil, een vrije keus, is er geen liefde. Toen God de mens schiep als liefhebbende bewuste wezens, nam God een risico. Hij gaf de mens een stuk verantwoordelijkheid en bracht de mens in een tijdruimte om een gelegenheid te creëren waarin Liefde kan ontstaan en groeien. Liefde kun je niet scheppen zoals je dieren, planten, zeeën en sterren kunt scheppen. Voor Liefde neem je een risico. Liefde heeft altijd het risico in zich van afwijzing. Anders kan Liefde niet bestaan. Liefde moet onvoorwaardelijk zijn en moet gekwetst kunnen worden. Liefde moet groeien door weerstand heen. Daar wordt zij sterker van. Je kunt het vergelijken met kasplantjes. Als een plantje in een kas wordt gekweekt zonder wind en regen en krachten van buitenaf, dan wordt het een heel zwak plantje en kan het zich niet goed ontwikkelen. Liefde heeft tegenstand nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Daarom is ook het kruis van Jezus Christus zo’n krachtig symbool van goddelijke Liefde. (Het woord Christus is niet de achternaam van Jezus maar is een soort titel. Het betekent dat Jezus door God voor een heel speciale taak is aangewezen) Juist in een omgeving van duisternis wordt Liefde heel sterk en komt zij tot volle ontplooiing. Dus in zekere zin is het kwaad de broedplaats waaruit Liefde geboren wordt. Het kwaad is de plaats waar Gods genade en Zijn Liefde openbaar wordt.
Het kwaad maakt deel uit van het Masterplan zonder dat het van God afkomstig is. Het kwaad is er gewoon omdat God ervoor gekozen heeft mensen te scheppen naar Zijn beeld en gelijkenis. God maakte scheiding tussen Licht en duisternis. Hij schiep geen duisternis. Nee, de duisternis ontstond toen God het Licht schiep. Het is een soort afval product van een productie proces.
De eerste vorm van duisternis voor zover wij weten is ontstaan bij de schepping van de engelen. De engelen zijn net als mensen geschapen wezens met een bewustzijn. Wezens die kunnen liefhebben en dus een vrije keus hebben. Toch is de aard en wezen en bestemming van engelen anders dan die van mensen. Engelen zijn geschapen in een volmaakte omgeving zonder dat zij verleid werden tot kwaad van buitenaf. Er is niks en niemand die hen kon verleiden tot verkeerde keuzes behalve hun eigen wil. Engelen hebben in tegenstelling tot mensen voor het kwade gekozen vanuit volledig bewustzijn. Althans een gedeelte van de engelen. Voor deze engelen was er geen plaats meer in de hemel en konden toen er eenmaal kwaad bij hen werd gevonden niet langer meer in de hemel blijven. Deze groep engelen, waarvan Lucifer de leider was, noemen we de gevallen engelen, demonen of boze geesten. Deze engelen zijn geruime tijd bij God geweest en hebben goddelijke inzichten en kennis en macht. Nu misbruiken ze hun kennis en macht om zoveel mogelijk macht op aarde te krijgen en mensen te misleiden.
Omdat deze engelen vanuit een verlichte staat tot een verkeerde keuze zijn gekomen is er voor hen geen weg terug meer mogelijk. Ze kunnen zich niet weer tot God keren omdat ze vanuit volledig bewustzijn zich tegen God hebben gekeerd. Er is voor hen geen redding. De bijbel beschrijft dat het ook voor mensen die veel van God hebben gezien en zich daarna van hem afkeren heel moeilijk zo niet onmogelijk is zich weer tot God te keren. Dat ligt dan niet aan God maar aan de mensen en engelen zelf. Het is hun hoogmoed en trots die hen belemmert zich tot God te keren.
God is en blijft een God van genade en vergeving maar alleen zij zullen deze genade en vergeving ervaren in hun leven die zich in nederigheid tot God keren en zich voor Zijn Liefde openen.


Bevrijding van het kwaad.

kaarsNu we inzicht hebben gekregen in het ontstaan van het kwaad kunnen we ons weer richten op de Liefde. Want je moet niet teveel met het kwade bezig zijn. Want dat wat je aandacht geeft gaat groeien. En je verdrijft de duisternis het beste door gewoon het licht aan te steken.
Dieven en inbrekers doen hun werk het liefst in de nacht. Zodra het dag wordt verschuilen ze zich. Hun werk kan het licht niet verdragen. Zo is het ook met demonen en machten van de duisternis.
Door zelf in het Licht te wandelen, vluchten kwade machten en geesten weg en krijgen ze geen kans macht uit te oefenen. We hoeven helemaal niet bang te zijn voor het kwaad of voor boze geesten, demonen of ander gespuis. Ze hebben alleen macht en invloed in de mate waarin wij het hen geven.
Machten van duisternis regeren door misleiding en leugen. Daarom dat Jezus ook zegt.
Johannes 8: 32 en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.
De waarheid maakt vrij. We hebben het hier dan niet over een wiskundige of rationele waarheid maar over de diepere waarheid, de spirituele geestelijke waarheid. Het verlichte weten, de gemeenschap met God.
Hoe kan de waarheid je vrijmaken?
Om dat te kunnen beantwoorden moeten we eerst analyseren wat vrijheid is.
Vrijheid heeft ten diepste te maken met het kunnen zijn wie je ten diepste bent.
Jezus zegt het zo: Wie de zonde doet is een slaaf van de zonde (Joh 8:34)
Je doet iets wat je eigenlijk niet wilt doen.
Je valt uit tegen je vrouw wat je eigenlijk niet wilt. Je hebt gedachtes waar je je voor schaamt. Je doet dingen waar je spijt van hebt. Je zegt dingen die je helemaal niet had willen zeggen enz. Dan hebben we nog de gewoontes waar we ons zelf voor afkeuren maar waar we maar geen verandering in kunnen brengen.
Je doet dus dingen die je niet wilt doen. Dat is een vorm van slavernij. Je hebt dan bevrijding nodig om te kunnen zijn wie je ten diepste bent.
Vanuit dit perspectief leeft heel de mensheid, niemand uitgezonderd, in slavernij. De ene mens leeft meer in zijn goddelijke bestemming dan de ander, maar niemand is vrij van enige vorm van slavernij.
Dat betekent dus dat de hele mensheid leeft in een vorm van slavernij en beheerst wordt door kwade machten. Dat verklaart gelijk de aanwezigheid van zoveel kwaad in alle lagen van de samenleving. Van corrupte politiek tot het leugentje om bestwil. De mensheid wordt zonder dat we ons er bewust van zijn beïnvloed door machten van duisternis. Daarom is het proces van bewustwording, de openbaring van de Waarheid, het schijnen van het Licht zo belangrijk voor de heling van de mensheid.
Als het Licht schijnt komt de Waarheid openbaar en kunnen mensen een bewuste keuze maken.
Dat maakt deel uit van het Masterplan wat we zo verder gaan bespreken.


Echt of onecht. Waar of vals.

diamandOf we te maken hebben met een echt of vals bankbiljet is lang niet altijd even eenvoudig vast te stellen. Je hebt er speciale apparatuur voor nodig. Veel winkels scannen de biljetten om er zeker van te zijn dat ze echt zijn.
Het verschil tussen echt en vals geld is uiterlijk bijna niet te zien maar vals geld is waardeloos en echt geld heeft waarde. Zo is het ook met spirituele zaken. Echt en vals is vaak uiterlijk bijna niet van elkaar te onderscheiden maar het verschil in waarde is een verschil tussen dag en nacht. Neem bijvoorbeeld de liefde. Twee personen kunnen tegen hun partner zeggen. Ik houd van jou. Bij de een zijn het alleen woorden en bij de ander komt het recht uit zijn hart. Bij de een blijkt het nergens uit en bij de ander is het een uiting van een toegewijd leven. Het zijn dezelfde woorden en het klinkt hetzelfde. Het kan zelfs dezelfde gevoelens bij de ander opwekken. Toch is het ene vals en de ander echt. De echte waarde van de woorden blijkt uit de test als er tegenslagen komen.
Zo kunnen gevoelens ook echt of vals zijn. Gevoelens van compassie en medelijden, van liefde en bewogenheid kunnen opgewekt worden door een goede film en voelen dan hetzelfde als bij een echte gebeurtenis. Toch zijn de gevoelens zonder enige inhoud. Ook in het echte leven kun je gevoelens ervaren die verder geen inhoud of gevolg hebben in je leven. Gevoelens op zich hebben geen waarde als ze niet het gevolg zijn van een diepere waarheid en uit je hart komen. Of gevoelens echt en waar zijn moet ook blijken uit de test. Verliefdheid op zich is geen bewijs van liefde. Liefde moet blijken uit de test.
Uiterlijke dingen moeten altijd getoetst worden op echtheid. Hoe mooi het ook lijkt, uiterlijk is vals en echt vaak heel lastig te onderscheiden. Ook woorden kunnen heel mooi klinken maar niet door de test blijken te komen. Zelfs daden kunnen bedrieglijk zijn en gebaseerd zijn op een dubbele agenda. Motieven kunnen verkeerd zijn zodat het niet is wat het lijkt. Denk aan de reclame. Dat is vaak een en al bedriegerij. Men is alleen uit op hogere verkoop.
Ook in het spirituele komt er veel vals voor. Je kunt pas weten of iets echt is of vals als het de toets heeft doorstaan.
Jezus zegt het zo; aan zijn vrucht kent men de boom.
De eerste toets is de vrucht. Welke vruchten/gevolgen op lange termijn zijn verbonden aan de daad/keuze. Misleiding gaat altijd voor vrucht op hele korte termijn maar is op lange termijn destructief. Denk aan verkeerde seks, drugs, diefstal, leugens enz. Deze dingen leveren op korte termijn enige vreugde maar zijn op termijn zeer destructief. Maar ook op spiritueel vlak is er veel vals te onderscheiden. Feel goods zijn lang niet altijd op termijn zegenrijk en opbouwend. Je kunt spirituele invloeden niet toetsen op je gevoel. Zo van; het voelt goed dus is het goed. Via spirituele paden kun je zelfs op korte termijn van bepaalde problemen afkomen, maar op lange termijn in veel grotere problemen komen omdat je jezelf hebt overgegeven aan misleidende machten en krachten.
Het is dus zaak te weten waar je jezelf aan overgeeft en eerst zaken te toetsen.
De eerste toets is dus de vrucht op lange termijn.
De tweede toets is de vuurproef. Als iets echt is kan het tegenstand en problemen doorstaan. Echte vriendschap kan een stootje hebben en echte liefde kan zelfs de hel doorstaan. Je hoeft de waarheid niet angstvallig te verdedigen want zij verdedigt zichzelf. Uiteindelijk wint de waarheid altijd.
Je moet ook nooit met iemand gaan trouwen voordat je met elkaar door problemen bent gegaan en weet wat je aan elkaar hebt. Is er sprake van echte liefde of zijn er alleen maar gevoelens die zo weer kunnen verdwijnen. We zien dat helaas vaak gebeuren in relaties. Men denkt van elkaar te houden en gaat veel te snel trouwen om er daarna achter te komen dan men toch niet meer veel voor elkaar voelt. Er is nooit sprake geweest van echte liefde. Alleen van oppervlakkige egoïstische gevoelens. De liefde is nooit getoetst omdat men eigenlijk helemaal niet weet wat liefde is.
Liefde blijkt pas echte liefde als er problemen en tegenslag komt.
Uit de vuurproef blijkt de liefde.
Dat is ook van belang bij het Masterplan. Liefde moet getoetst worden.
Zeggen dat je van iemand houdt heeft op zich geen waarde als er geen bewijs van overlegd kan worden.
Ook in de spiritualiteit wordt er veel gesproken over liefde, maar dit is vaak niet meer dan lucht. Veel moderne spiritualiteit is gebaseerd op streling van het ego. Hoe word ik gelukkig en hoe zet ik de toekomst naar mijn hand. Hoe creëer ik mijn eigen werkelijkheid. Je bouwt dan eigenlijk een luchtkasteel waar je helemaal in kunt wegdromen, maar wat geen fundament heeft. Het heeft geen gronding in de werkelijkheid en kan niet omgaan met problemen. Liefde is bedoeld om iets moois met elkaar op te bouwen hier op aarde. Geen luchtkasteel, maar een mooie liefdevolle werkelijkheid die bestand is tegen moeite en problemen. Je gaat met elkaar de oplossing zoeken waarbij je juist zoekt de ander te dienen. Liefde richt zich op de ander. Ware spiritualiteit richt zich dan ook op de ander laat de ander tot bloei komen.
Vanuit dit perspectief krijgt lijden ook een andere betekenis. Lijden en tegenslag bieden de mogelijkheid voor Liefde om tot bloei te komen en te groeien in diepte.
Ware vriendschap is vriendschap door dik en dun.
Vanuit Gods perspectief maakt de geschiedenis van de mensheid met al haar fouten, oorlogen en destructief handelen deel uit van het Masterplan om de onvoorwaardelijke Liefde van God te openbaren. De ware Liefde moet immers getoetst worden om waarachtig te blijken. Het is hierin niet onze liefde die getoetst wordt maar Gods onvoorwaardelijke Liefde en deze blijkt in dit alles goddelijk en zuiver te zijn.
Toen God de mensheid schiep wist God dat de mens zou falen. Dat maakte deel uit van Zijn goddelijk plan. Het kon niet anders. Dit was de enige manier om zonen Gods te verwekken. De mens faalde, maar Gods Masterplan faalt niet.
Juist door het falen van de mens blijkt Gods onfeilbare, onvoorwaardelijke en zuivere Liefde. Door het falen van de mens schittert de Liefde van God en worden ware zonen Gods verwekt.


Waarom is de mens geschapen?

brideNu we steeds meer begrip krijgen van de essentie van liefde en bewustzijn, van materie, ruimte en tijd kunnen we ons de vraag stellen: “Waarom heeft God de mens geschapen in de tijdruimte zoals we dat met elkaar beleven?”
In de bijbel staat dat God de mens schiep naar Zijn beeld en gelijkenis. God blies de mens de levensadem in zijn neus. De mens is geschapen als een kleine god. Deze kleine god mag opgroeien in relatie en verbinding met God tot een grote god. Groeit de mens in dit proces van God af dan wordt de mens een af-god. Alles en iedereen die de mens van de enige en ware God afhoudt, is een afgod. De grootste afgod is de mens die zichzelf tot god verheft. Om te groeien tot geestelijke volwassenheid werd de aarde aan de mens gegeven als leerschool.
God gaf de mens het beheer van de aarde. Hij gaf de mens het gezag over de dieren en vogels en over de vissen van de zee. We hebben al eerder gezien dat deze naamgeving een scheppend proces was.
De volgende opdracht van God was om vruchtbaar te zijn en de aarde te vervullen. God zei: “Weest vruchtbaar en wordt talrijk”. Wij denken dan vaak in aantallen, maar ik denk dat God iets anders bedoelde met vruchtbaarheid. De hele bijbel gaat ten diepste over een geestelijke werkelijkheid. Vruchtbaarheid van de mens heeft te maken met synergie. Synergie is de vermenigvuldiging van liefde tussen twee of meer geesten die elkaar beminnen in ware liefde. Synergie is de kracht die zelfs de Liefde van God doet toenemen. Want als de mens vruchtbaar kan zijn is zij dat omdat God dat ook is. En vruchtbaarheid heeft te maken met vermeerdering, met vermenigvuldiging. Hoe kan God zichzelf vermenigvuldigen als Hij al alles is?
Dat is een geheimenis wat Hij blijkbaar wil delen met de mens.
De mens is geschapen om in synergie te leven met God. Om tot een scheppende kracht in de kosmos te zijn.
Jij en ik zijn geschapen om iets toe te voegen aan Gods Liefde. Om te creëren. Om te scheppen uit het niets zoals God dat continu doet.
De mens is dan ook niet geschapen zoals de rest van de schepping. Nee, de mens is gevormd uit klei en tot leven geblazen door de levensadem van God zelf. De mens is verwekt uit Liefde en bestemd om te delen in de hoogste vorm van Liefde en gemeenschap met God. De bijbel beschrijft dat de mens een hogere bestemming dan de engelen heeft. Daarom moet de mens ook door een diepere weg. Deze diepe weg die de mensheid, die jij en ik gaan, maakt deel uit van het Masterplan. Dit Masterplan is het plan wat God met de mensheid heeft om hen, jou en mij, te vormen tot Zijn goddelijke Partner. Dat is een proces waarin jij en ik volledig met ons bewustzijn bij betrokken worden. Wij bepalen mede richting in de uitvoering van dit plan. God heeft ervoor gekozen jou en mij daarbij te betrekken en te laten groeien in verantwoordelijkheid. Jij en ik hebben de mogelijkheid om keuzes te maken met onze wil en God respecteert die keuze. Het is net als bij een navigatiesysteem. Als je een verkeerde afslag maakt gaat het navigatiesysteem de route herberekenen. God is continu bezig de route te herberekenen na onze keuzes, maar laat ons nooit in de steek. Ook krijgen we regelmatig de mededeling: ‘Indien mogelijk; keer om’. God neemt echter nooit zelf het stuur in handen. Wij bepalen met onze wil de richting van ons leven. Wij kunnen kiezen het navigatiesysteem, de stem van de Heilige Geest, te volgen of niet. Op onze levensweg mogen we zelf kiezen langs welke route we willen rijden of met welk vervoermiddel. Er zijn veel keuzemogelijkheden en er zijn veel alternatieve routes. Maar het doel blijft steeds hetzelfde: Groeien in een liefdesrelatie en eenwording met God. In die eenwording geven we nooit onze persoonlijkheid op. Onze persoonlijkheid is juist het kostbaarste bezit wat we van God hebben gekregen. God houdt van onze persoonlijkheid zoals een bruidegom zijn bruid bemind. Het is juist de bedoeling dat onze persoonlijkheid tot bloei komt en steeds meer de liefde van God gaat uitstralen vanuit onze eigen authenticiteit.
Naast onze eigen persoonlijke authenticiteit maken we ook deel uit van een groep en cultuur met een eigen groepspersoonlijkheid. Wij zijn dan ook niet in ons eentje de Bruid van God maar samen met onze medemens vormen we uiteindelijk de Bruid van God, waarbij we onze eigen persoonlijkheid behouden. We vormen een eenheid met elkaar vanuit liefdesgemeenschap. Liefde is de lijm waarmee we met elkaar verbonden zijn en samen, zowel individueel als in een groep, in verbondenheid met God leven.


Synchroniciteit en de wet van aantrekking

aantrekkingGod werkt met miljarden mensen tegelijkertijd aan Zijn Masterplan. Hoe doet Hij dat?
In de kosmos, het universum heeft God wetten gelegd. Natuurwetten en spirituele wetten.
Een van die wetten is de wet van aantrekking, of zoals de bekende psycholoog Carl Jung dat ook wel noemt de synchroniciteit. De wet van aantrekking zegt dat je op je levenspad datgene ontmoet waar je in gelooft. Gelijke geesten trekken elkaar aan. Als je een sterke overtuiging of intentie hebt dan gebeuren er allerlei toevalligheden die dit in je leven gaan versterken. Je ontmoet mensen met dezelfde overtuiging en er gebeuren dingen die je niet zelf kunt organiseren die je bevestigen en helpen in je overtuiging. Dit geldt overigens voor zowel positieve als negatieve overtuigingen. De wet van aantrekking is erg populair onder spirituele mensen en wordt vaak misbruikt om je eigen werkelijkheid te creëren en je eigen toekomst te bepalen.
Deze wet is echter al zo oud als de mensheid zelf. Jezus noemt het simpel: ‘U geschiedde naar uw geloof’.  Met je geloof/overtuiging trek je dingen aan in je leven en verbind je jezelf met anderen die dit zelfde geloof hebben.
De wetmatigheid op zichzelf is neutraal en behoort gebruikt te worden vanuit liefde.
Je kunt deze wetmatigheid ook gebruiken voor negatieve doelen. Kijk maar naar Hitler. Hij heeft bijzondere resultaten geboekt door de wet van aantrekking. Hij had zo’n sterke overtuiging en charisma dat hij heel veel mensen met zich mee kreeg en omstandigheden met hem gingen meewerken ten negatieve. Hier kunnen we God niet de schuld van geven. Hitler gebruikte de ingeschapen wetten van God voor verkeerde doelen. De mens heeft zijn vrije wil en vermogens misbruikt.
Maarten Luther King echter heeft dezelfde wetmatigheid gebruikt voor een zeer goed doel en ook bij hem werkte het universum mee om zijn doel te bereiken. Hij had een goede droom. Hitler had een verkeerde droom. Maar de wetmatigheid werkte bij beide. Het gaat er dus om je dromen af te stemmen op Gods Masterplan en met God mee te werken.
Sommige mensen zijn tot bovenmenselijke prestaties in staat waarbij ze zeer veel geluk hebben. Ze hadden ergens geloof in terwijl niemand hen ondersteunde en toch bereikte ze hun doel. Dat zijn typisch voorbeelden van synchroniciteit. Hun geloof zette iets in werking zodat hun droom tegen alle verwachting in werkelijkheid werd. Ik heb het dan niet over geloof in God maar de kracht van geloof en vertrouwen op zichzelf. Geloof is een kracht die God de mens heeft gegeven. Samen met anderen in eenheid geloven voor een bepaald doel vermenigvuldigt de wet van aantrekking. Samen met anderen in eenheid geloven in verbinding met God maakt alle dingen mogelijk.
Geloof, liefde, vertrouwen, passie, charisma, volharding en niet opgeven horen bij je doel bereiken. Ga je ergens voor dan zal het universum je helpen je doel te bereiken. Zorg er echter wel voor dat je doelen zuiver zijn.
Synchroniciteit, de wet van aantrekking, werkt voor iedereen ongeacht of je er in gelooft of niet en of je deze nu positief en negatief toepast. Mensen die leven in angst zullen voortdurend verkeerde dingen naar zich toe trekken, want angst is een negatieve vorm van geloof.
God zelf heeft echter ook een eigen Synchroniciteit en/of aantrekkingskracht die veel sterker is dan de onze. Met Zijn Liefde trekt God mensen naar zich toe die oprecht verlangen naar echtheid en liefde, naar zuiverheid en waarheid.
Door te stappen in de Synchroniciteit van God kom je in de stroom van het Masterplan en zullen er wonderen in je leven gaan gebeuren, die je meehelpen in je goddelijke bestemming te komen en voor God vrucht te dragen.


Hoe komt de mens weer in verbondenheid met God?

verbindingZoals we al eerder hebben gezien is er een volmaakte harmonie in het universum die te maken heeft met de stabiele energie van Liefde. Deze harmonie is verstoord door de vrije wil van de mens. De mensheid heeft gekozen een eigen weg te gaan los van God. Hierdoor is de goddelijke harmonie in de schepping en in de mens zelf verstoord, waardoor er veel ellende en lijden is gekomen. De mens is de harmonie met de natuur en met God kwijtgeraakt en is ernstig op zoek naar haar bestemming langs vele wegen. Uit dit zoeken zijn vele religies ontstaan die allemaal een eigen weg beschrijven om deze harmonie te herstellen en terug te komen in het oorspronkelijk plan. Ook de wetenschap zoekt naar verklaringsmodellen en probeert weer terug te keren naar de goddelijke harmonie.
De reguliere gezondheidszorg zoekt wegen om de harmonie in het verstoorde systeem van de mens te herstellen maar ze raakt niet de kern van het probleem. Ook de politiek, en alle overheidsinstanties zoeken naar de juiste balans maar raken niet tot de kern. Over het algemeen is men vooral bezig met symptoom bestrijding maar men begrijpt niet de diepere oorzaak van de onbalans. Je hebt holistische zienswijze in de zorg die wat breder naar problemen kijken en ook in de geestelijke gezondheidszorg heb je therapieën die meer kijken naar het geheel van omstandigheden en relaties en die zich niet blindstaren op de symptomen. Maar de kern van het probleem van onbalans zit altijd op een hoger geestelijk vlak. De mens is haar weg kwijt en is de diepe goddelijke verbondenheid met God kwijtgeraakt, waardoor er disharmonie is gekomen op alle vlakken van het leven. Dit raakt zowel ons privé leven als onze lichamelijke gezondheid. Maar dit raakt ook alle lagen van de samenleving, de politiek, het economisch systeem en de natuur. Ten diepste is heel de schepping van slag af. Alles is met elkaar verbonden. Dus onze keus om onafhankelijk van God te leven heeft diepgaande invloed op alle aspecten van het leven. Als ik iets doe, goed of fout, dan heeft dat invloed op de hele schepping.


Kwantumfysica en het veld

kwantumveldVanuit de kwantumfysica, de wetenschap die het gedrag van zeer kleine deeltjes bestudeert, is men tot de conclusie gekomen dat op een diep niveau alles met elkaar verbonden is via een soort kwantumveld. Dit veld verbindt elementen met elkaar en wisselt informatie uit zonder dat daar tijd voor nodig lijkt te zijn. Hoe dit precies werkt weet men niet. Ook is men er achter dat bewustzijn invloed uitoefent op materie. Niks staat dus op zichzelf. Ook het placebo effect, mensen medicijnen geven zonder enige werkzame stof die toch blijkt te werken, lijkt een andere verklaring te willen dat het zuiver psychische. Er wordt hier aanspraak gemaakt op geloof en de kracht van verbeelding.
Er zijn veel signalen die wijzen op het bestaan van een soort veld die alles met elkaar verbindt en die alle informatie van verleden, heden en toekomst in zich heeft. Een soort World Wide Web waar je op kunt inloggen. Alles wat je doet, denk of zegt heeft invloed op dit veld en beïnvloed van daaruit weer andere elementen. Deze gedachte kan een heleboel verschijnselen verklaren. Denk aan spontane telepathie. Je denkt aan iemand en vervolgens gaat de telefoon en het blijkt die persoon te zijn. Of je voelt je ineens erg onrustig en er blijkt iets aan de hand te zijn met je kind. Ook andere bijzonder verschijnselen kunnen hierdoor verklaard worden. Zoals het ineens weten van iets wat je niet kunt weten van heden, verleden of toekomst, kan worden verklaard vanuit dit veld.
Op het moment echter dat je heel bewust en actief met deze dingen bezig gaat, gaan er krachten werken waar je heel voorzichtig mee moet zijn. Je speelt met vuur en kunt hier beter niet mee bezig gaan en er actief naar op zoek gaan. Er is veel meer tussen hemel en aarde, maar niet alles is geschikt en bedoeld om er mee te spelen. Als je de spelregels niet begrijpt kun je beter niet met deze dingen bezig gaan. Je gaat ook niet met atoomenergie spelen zonder zeer zorgvuldige beschermende maatregelingen te treffen. En de energie van dit veld is vele malen groter dan atoomenergie. Je komt als het ware in de keuken van God.
God nodigt ons wel uit in Zijn keuken om te leren koken maar ga er nooit op eigen gelegenheid in. In het veld spelen zeer grote krachten die ook zeer vernietigend kunnen zijn bij verkeerd gebruik.
De gevallen engelen proberen via de mens invloed uit te oefenen op dit veld. Ze kunnen hier niet rechtstreeks in werken maar hebben de geest van de mens nodig om hier in te werken.
Het is echter de bedoeling dat wij vanuit een liefdesverbinding met God en in afhankelijkheid en onder leiding van de Heilige Geest gaan werken in en vanuit dit veld. We kunnen dit doen door gebed, zegenen, door de bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest, enz.
Door liefdevol te leven gaat er een positieve invloed van ons uit en zal er genezing stromen door dit veld. We kunnen iemand aan de andere kant van de wereld zegenen die vervolgens op hetzelfde ogenblik zonder tijdverschil wordt aangeraakt. Gebed heeft geen reistijd nodig. Gebed heeft zelfs invloed op het verleden en de toekomst. Gebed, meditatie, het sturen van liefdevolle intenties of gedachten is werken in dit veld. Op dezelfde manier kunnen natuurlijk ook negatieve krachten worden verstuurd. Denk aan zwarte magie maar ook emoties van haat en boosheid maken meer stuk dan je denkt. Actief bezig gaan met gebed en meditatie zonder verbonden te zijn met God kan, hoe goed ook bedoeld, toch negatief uitwerken. Want niemand is volmaakt zuiver. Dus met onze beste intenties kunnen er ook virussen worden meegezonden die veel kwaad kunnen uitrichten. Wat dat betreft lijkt het veel op internet. Je hebt echt bescherming nodig wil je veilig werken in het veld. Je mag ook nooit zomaar informatie downloaden uit dit veld zonder dat je voor 100% zeker weet dat het virus vrij is. Sommige mensen zijn continu bezig van alles te downloaden vanuit dit veld en beseffen niet dat ze zelf inmiddels vol zitten met gevaarlijke virussen en deze ook weer onbewust verspreiden. Ik heb het dan over de vele vormen van paranormale krachten en bovennatuurlijke informatie van geesten opvragen. Het is niet voldoende of iets goed voelt, want virussen laten zich niet zien. Ze zijn verborgen en werken op de achtergrond. Soms ervaar je ze pas na verloop van lange tijd.
Naast deze virussen zijn er ook spoortjes van onze eigen onzuivere motieven die we altijd meezenden. Hierdoor kunnen zelfs heel zuivere mensen die werken op alternatieve wijze, vanuit zielskracht uit het hart toch nog verkeerde dingen doorgeven. De een zal hier meer gevoelig voor zijn dan de ander. Maar we moeten ons bewust zijn dat we nooit helemaal zuiver zijn vanuit onszelf en soms zijn we helemaal niet zuiver. Om zuiver en veilig te werken in dit veld moeten we ons houden aan Gods richtlijnen. Het is ons gegeven maar we hebben leiding, bescherming en onderwijs nodig.


God moet zich aan Zijn wetten houden

kruis1De kosmische wetten die God in het leven heeft geroepen zijn onveranderlijk. Ze horen bij het Masterplan en God zelf kan Zich daar niet aan onttrekken zonder Zichzelf te verloochenen, wat Hij niet kan. God is die Hij is.
Toen de mens ervoor koos zijn eigen weg te gaan moest God zich terugtrekken van de mens, omdat Hij zich niet langer kon verbinden met de mens zoals voor de zondeval. Dit was echter onderdeel van het Masterplan. Het hoorde bij het leerproces. Het was een noodzakelijke stap tot het opleiden van zonen Gods.
Door deze stap van de mens kon God Zijn liefde en genade aan de mens onderwijzen en openbaren, wat onmogelijk zou zijn geweest als de mens niet zou hebben gefaald. De mens moest namelijk leren in afhankelijkheid van God te leven en moest leren wat liefde en genade is door ook de andere kant te ervaren. Dat is niet een leuke weg maar wel een noodzakelijke. Voor God zelf is dit ook niet altijd een leuke weg. Maar omdat God een hoge bestemming met de mens heeft moest God de mens laten gaan en zelf dingen laten ontdekken om tot een waarachtige bewuste keuze voor de Liefde te komen. God heeft de mens geschapen met een bewustzijn, een vrije wil.
Om de mens weer terug te krijgen in verbinding met God waren er twee dingen noodzakelijk:
1) De mens moet weer kiezen uit eigen vrije wil voor deze verbinding en afhankelijkheid van God
2) De kloof die was ontstaan tussen God en de mens moest overbrugd worden. De mens had immers duisternis toegelaten en God kan geen gemeenschap hebben met duisternis.
De enige manier waarop God de mens tot Zich kon trekken uit vrije wil is door Zijn onvoorwaardelijke Liefde te tonen. De mens moest gewonnen worden door Liefde. Dwang en manipulatie, regels en wetten, waarschuwing en dreiging brengt de mens nooit in een vrijwillige liefdesrelatie met God. Daarom dat de meeste vormen van religie de mens ook niet brengen in een liefdesrelatie met God. Ze zijn niet gebaseerd op de liefdesopenbaring van God.
God heeft op verschillende wijze Zijn liefde aan ons geopenbaard.
1) Door de schoonheid van de schepping. Veel mensen worden diep geraakt door de schepping. De schoonheid, de puurheid, de grootsheid, de volmaaktheid geven allemaal uiting aan de Liefde van God. Als je jezelf er voor opent dan zal God zijn Liefde op een heel persoonlijke manier via de schepping aan je openbaren. Hij gebruikt daarvoor de regenboog op een speciaal moment, de zonnestraal die doorbreekt door de wolken als een glimlach ter bemoediging, de vlinder op de muur of de sterren aan de hemel. Door de zang van een vogeltje kan je hart worden geraakt. Besef dat de schepping een uiting is van Gods Liefde voor jou. De schepping is veel persoonlijker dan je denkt. Let er maar eens op en laat je door God verrassen door Zijn schepping.
2) Het wonder van de geboorte. Het hele wonder van conceptie tot geboorte is een wonder. Als je hier naar kijkt en op je laat inwerken en je kijkt in de ogen van een baby dan sta je oog in oog met God. Je kijkt in de puurheid van de ziel en ziet God. God heeft Zijn Geest in de mens gelegd. Zijn Geest die mag uitgroeien tot een volwassen geestelijk wezen. God heeft Zijn stempel op de mens gelegd.
3) Dan heeft God Zijn liefde ook geopenbaard in je medemens. Door heel de geschiedenis van de mensheid zijn er mensen geweest die op een bijzondere wijze Gods Liefde hebben weerspiegeld en als taak hadden de mensheid terug te brengen tot God. Deze mensen worden soms na hun dood heiligen genoemd. Maar het zijn gewone mensen die iets hebben opgevangen van de glimp van God en deze hebben weerspiegeld in hun leven. Ook in jouw omgeving heb je deze mensen. Je moet er voor open staan, want God gebruikt mensen om Zijn liefde aan je te tonen. Deze mensen kunnen kleine kinderen zijn, het kan je moeder zijn, je collega, je buurman, de bakker, de glimlach van de vrouw in de bus. God weerspiegelt Zijn Liefde in je naaste. Ook jij mag de Liefde van God weerspiegelen naar je naaste toe.
Hoewel het fantastisch is dat God zich op deze wijze aan ons openbaart, is het niet voldoende om de kloof tussen God en de mens te overbruggen. De afstand lijkt onoverbrugbaar. De mens heeft op vele wijze geprobeerd deze kloof te overbruggen. Door extreme vormen van meditatie heeft de mens geprobeerd los te komen van zijn lichaam en zich met zijn geest te verbinden met God. Denk aan de kluizenaars, de pilaarheiligen en de woestijnvaders. Het kan echter nooit de bedoeling zijn dat de hele mensheid op deze manier moet gaan leven om weer in verbinding met God te komen. Andere religies bieden andere paden en manieren aan om weer in verbinding met God te komen en zo innerlijke rust en geluk te vinden.
Ademhaling technieken, meditaties, pelgrim reizen, discipline, voeding, initiaties, diverse cursussen, opleidingen, bijeenkomsten, gemeenschappen, enz. Er wordt heel veel aangeboden op de relimarkt om tot innerlijke rust en vrede te komen en tot eenheid met jezelf en de Bron. Er is geen einde aan de boeken die verschijnen en de een belooft nog meer dan de ander. En als iemand via die weg zijn vrede en rust heeft gevonden dan is die persoon zeer gezegend, maar ik ontmoet veel mensen die door de spirituele bomen het bos niet meer zien en verdwalen in de vele paden die worden aangeboden met net zoveel beloftes van rust en geluk. En als dan blijkt dat veel goeroes en geestelijke en spirituele leiders zelf een immoreel leven blijken te leiden dan raken veel mensen gedesillusioneerd.
Dat is waarschijnlijk ook de hoofdreden waarom de katholieke kerk mensen pas na hun dood heilig verklaren. Ieder mens, hoe zuiver en puur ook, kan weer vervallen in immoreel gedrag. Niemand is helemaal zuiver en puur. Mensen tegen wie wij zo opkijken, stellen vaak teleur als je ze beter leert kennen. We zijn allemaal mensen met onze eigen tekortkomingen en fouten. Ook grote voorbeelden hebben zwakke kanten in hun karakter en maken soms grote fouten. Het is dan ook zeer gevaarlijk om ons blind te laten leiden door geestelijke leiders. Dit heeft in het verleden geleid tot grote rampen. Denk aan de verschillende sektes die op verschrikkelijke wijze tot massale zelfmoord zijn gekomen, omdat hun leider dat noodzakelijk vond. Denk aan andere extremistische stromingen die hun volgelingen tot daden aanzetten waarvan ieder goed denkend mens weet dat het nooit Gods bedoeling kan zijn.
Maar als geestelijke en spirituele leiders zelf ook onvolmaakt zijn en hun fouten hebben, op wie kun je dan nog vertrouwen en wie kan ons helpen de weg tot God te vinden?
Als priesters, die God behoren te vertegenwoordigen op aarde, zelf op een verschrikkelijke wijze immoreel gedrag vertonen, hoe kunnen wij de kerk dan nog vertrouwen als weg tot God?
Het antwoord op deze vraag kunnen we vinden in de test waarop we: waar en onwaar, echt en onecht van elkaar kunnen onderscheiden. Ik heb dit eerder behandeld in het dit boekje.
Aan de vrucht kent men de boom.
Waarheid moet getoetst worden.
In de wetenschap wordt iets pas als bewezen beschouwd als hetzelfde experiment op verschillende plaatsen door verschillende mensen herhaald kan worden met dezelfde resultaten. Er moeten getuigen zijn.
Iemand kan wel zomaar iets roepen maar het wordt pas algemeen als waar aanvaard als het bewezen kan worden door herhaalbare experimenten.
Goud moet gezuiverd worden door het vuur waardoor alle onzuiverheden boven komen drijven en er uit geschept kunnen worden.
Geld moet gescand worden door een bepaald apparaat om te kijken of deze niet vals is.
Zo zijn er voor alle dingen procedures om te onderzoeken of het echt is of vals. Alles wat kostbaar is en van waarde is wordt namelijk nagemaakt.
Zo zijn er ook manieren om te toetsen hoe zuiver een mens is.
De beste persoon die iets kan vertellen over de zuiverheid van een mens is zijn partner of zijn kinderen. Deze maken de persoon dag en nacht mee. In goede en kwade dagen. ’s Morgens bij het wakker worden en na een vermoeide dag.
Als je mijn vrouw of kinderen vraagt of ik volmaakt ben hoeven ze daar niet lang over na te denken. Ze weten dat ik niet volmaakt ben en kunnen daar alles over vertellen.
Zo weet ik ook van mensen waar heel veel mensen tegenop zien, dat mensen die hen van heel dichtbij meemaken ook heel veel gebreken kunnen opnoemen.
Als je levens van spirituele leiders willen bestuderen dan moeten we eigenlijk mensen te spreken krijgen die 24 uur per dag met hen omgaan om te weten hoe zuiver ze zijn.
Probeer vanuit dit perspectief maar eens een volmaakt mens te vinden.
Toch bestaat er zo’n mens.
Er heeft in de geschiedenis een mens geleefd die minstens drie jaar lang 24 uur per dag door minstens 12 mensen is gevolgd, zonder dat iemand hem heeft kunnen betrappen op een fout of tekortkoming. Hij bleef onder zeer zware omstandigheden liefdevol en vergevingsgezind. Hij leefde in verbondenheid met God en vertelde niet alleen over Gods Liefde, maar liet deze ook zien in zijn leven. Hij liet zien hoe je volgens Gods oorspronkelijk plan over de schepping kon heersen. Hij liet zien hoe je de schepping kon genezen door Liefde. Hij genas mensen van al hun ziekte en kwalen die tot hem kwamen. Hij had gezag over ziekte, boze geesten, de natuur, de wind en de zee. Hij werd vanuit jaloersheid door list en bedrog door spirituele leiders opgepakt en veroordeeld, maar werd door de keizer officieel onschuldig verklaard. Onder druk van het volk werd hij veroordeeld tot de doodstraf en deze werd op een afschuwelijke wijze voltrokken. In dit alles bleef hij echter liefdevol en vergevingsgezind. Het leven, de daden, de woorden en de wijze van sterven hebben zo’n diepe indruk op zijn volgelingen achtergelaten dat zij de wereld zijn rondgereisd om zijn boodschap te verkondigen over heel de wereld. De volgelingen van deze man waren zo geraakt dat zij zelfs bereid waren hun leven hiervoor op te offeren. Deze leerlingen van deze man zijn uiteindelijk allemaal vanwege hun overtuiging om het leven gekomen. Maar de Liefde van God werd door de boodschap en de daden van deze volgelingen verspreid over de aarde. Helaas is deze boodschap al na korte tijd sterk afgezwakt en geworden tot een religie met weinig kracht en inhoud.
We praten hier natuurlijk over de persoon Jezus die door zijn leven en verkondiging van Gods Liefde de aanleiding is geworden tot de stichting van het christendom. Jezus heeft het christendom niet gesticht. Dat hebben mensen gedaan geruime tijd na de dood van Jezus.
De persoon Jezus maakt deel uit van het Masterplan. We hebben al eerder gezien dat de mens voorbestemd is voor een zeer hoge roeping, als zonen Gods, als partner van God. De mens zal worden als God in volkomen verbondenheid en afhankelijkheid van God. De mens en God worden één in Liefde. Om tot die eenwording te komen zal de mens moeten leren wat goddelijke liefde is. De enige van wie de mens dit kan leren is van God zelf. De wet ‘heb God lief boven alles en je naaste als jezelf’ die het eerste en belangrijkste gebod in de bijbel is, heeft geen enkele waarde als God de mens niet eerst lief heeft en hen die liefde voorleeft. Kinderen doen hun ouders na. Ouders kunnen van hun kinderen geen dingen verwachten die ze zelf niet doen.
God moest dus eerst Zijn onvoorwaardelijke goddelijke liefde tonen aan de mens voordat de mens zich kon openen voor deze liefde. Deze onvoorwaardelijke liefde kon pas tot volle openbaring komen na de val van de mens. God heeft deze onvoorwaardelijke Liefde aan de mensheid getoond door een groot risico te nemen en Zijn goddelijkheid af te leggen en af te dalen naar de mensheid als een kwetsbaar mens. Hij heeft heel bewust ervoor gekozen in onze zwakheid af te dalen in onze tijdruimte en het lijden van de mensheid op zich te nemen. Wij zien alleen de natuurlijke Jezus maar vanuit de kosmos gezien is Jezus afgedaald vanuit de goddelijke dimensie naar de aardse dimensie om vanuit onze tijdruimte een brug te slaan naar de goddelijke dimensie. Wetenschappelijk gezien kun je zeggen dat Jezus een whormhole heeft gecreëerd naar de goddelijke dimensie.
Een wormhole, ofwel wormgat, is een theoretische mogelijkheid om in de tijd te reizen naar andere dimensies of plaatsen in het universum. De nieuwe inzichten van Einstein over tijdruimte en zwaartekracht geven theoretische mogelijkheden om in de tijd te reizen. Er kunnen theoretisch tijdbruggen zijn in de ruimte om naar een andere dimensie of plaatsen te gaan.
Jezus heeft door Zijn zuiver leven en onschuldig sterven een weg gecreëerd naar de goddelijke dimensie. Jezus heeft dit kunnen doen omdat Hij niet een gewoon mens was, maar rechtstreeks kwam vanuit de goddelijke dimensie. Uiterlijk gezien was Jezus een gewoon mens maar uit zijn leven, daden en woorden blijkt Jezus een bijzonder mens te zijn, met een bijzondere boodschap en bijzondere krachten. Jezus heeft ons de onvoorwaardelijke Liefde van God geopenbaard door Zijn eigen leven, lijden en sterven.
Jezus is heel bewust de weg van het lijden gegaan om ons de onvoorwaardelijke liefde te openbaren. Jezus is gekomen als een dienaar. Als een baby in een stal. Hij ging om met zondaars en bood mensen liefde, vergeving, genezing en bevrijding aan en bracht een boodschap van een koninkrijk van liefde. Ook naar zijn volgelingen toonde hij zich als een dienaar.
Er zijn veel geestelijke en spirituele leiders opgestaan in de geschiedenis, maar niemand is zonder zonden geweest. Behalve de zoon van God, Jezus.
Niemand heeft de weg naar God voor de mensheid kunnen creëren dan Jezus alleen. Het was zijn taak dit te doen.
Dit wormgat naar God die Jezus heeft gecreëerd zien we terug in de bijna-doodervaringen van mensen. Na overlijden komen mensen in een donkere omgeving met een tunnel naar het licht. Deze tunnel is het wormgat wat Jezus voor ons heeft gemaakt. De mens heeft de keus deze weg in te slaan, maar is niet verplicht dit te doen.
Er is nu een mogelijkheid met God in contact te komen via de weg die Jezus heeft vrijgemaakt. Deze weg is de innerlijke weg van genade. Wij kunnen en hoeven dit wormgat niet meer te boren door goede werken, meditaties, yoga oefeningen of gebeden. Het is juist overgave vanuit dankbaarheid aan deze onvoorwaardelijke liefde van God die ons in Jezus is geopenbaard dat we God mogen ontmoeten en ons met God kunnen verenigen.
Vanuit dit perspectief begrijpen we ook beter de omstreden uitspraak van Jezus: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij”. Deze uitspraak is geen arrogante uitspraak van iemand die zichzelf belangrijk vindt. Het is een liefdevolle aanwijzing van Jezus naar de weg tot God. Hij geeft zijn leven om voor ons de weg vrij te maken, om vanuit de kosmos een mogelijkheid te creëren om in het koninkrijk van God te komen. Een innerlijke weg naar God, door Jezus.
Door deze Liefde van God geopenbaard via Jezus te aanvaarden, ontvangen we diepe vergeving, reiniging en genezing en ontvangen we de Geest van God in ons binnenste, waardoor we weer in staat zijn te leven in onze oorspronkelijke roeping vanuit verbondenheid met God.
De verbinding met God wordt hersteld zoals deze was in het begin. Vanaf nu kan herstel en genezing beginnen en komen we in onze oorspronkelijke goddelijke bestemming.
Vanuit deze innerlijke verbondenheid met God, vanuit Liefde kan Gods Geest door ons stromen en kan er herstel plaatsvinden in ons leven en op aarde.
Vanuit deze verbondenheid met God mogen wij gaan werken aan Gods koninkrijk van Liefde hier op aarde. Niet door vreselijk ons best te doen maar door innerlijk de verbinding vanuit Liefde aan te gaan met God via de weg van Jezus.
Door niet meer eigenwijs te zijn maar te leren luisteren naar de Heilige Geest in afhankelijkheid en overgave en steeds te zoeken naar het Masterplan in ons leven. Dan gaan we meebouwen aan het koninkrijk van Liefde en gaan we wonderen ervaren in ons leven. Want als we volmaakt in Gods Liefde staan, gaat het universum met ons meewerken en zijn alle dingen mogelijk.
De schepping wacht op het openbaar worden van de zonen Gods.
Verlang jij te stappen in het plan van God voor je leven en verlang jij expressie te geven aan Gods liefde in je leven vanuit verbondenheid met Gods Liefde?
Verlang jij je ego gerichte leven op te geven en te gaan voor de hoogste weg van Liefde vanuit verbinding met God.
Verlang jij je ego gerichte leven op te geven en te leven voor het Masterplan, het goddelijke plan voor je leven? Het dienen van God en je naaste en samen te bouwen aan een koninkrijk van Liefde waarin alle dingen mogelijk zijn, zolang het maar uit zuivere Liefde is.
Als je eenmaal die diepe verbondenheid met God ervaart zijn alle dingen mogelijk. Vanuit die innerlijke verbinding, via de weg van Jezus, is het veilig je in de spirituele wereld te begeven. Jezus beschermt ons voor de duistere krachten. En zolang we via Jezus gaan, die volmaakt in de liefde is, hoeven niet bang te zijn dan onze eigen onzuiverheid ons in gevaar brengt.
Als we bidden en zegenen via Jezus zijn we er zeker van dat we de zuivere stroom van God doorgeven en ontvangen.
Alle andere wegen zijn altijd in min of meerdere mate onzuiver vanwege onze eigen onvolmaaktheid.
Maar het is juist dit Masterplan van God die de mens in staat stelt, via Jezus, volmaakt de liefde van God te ontvangen, door te geven en in onze goddelijke bestemming te komen die eerst voor ons was afgesloten.
Via Jezus komen ook alle goddelijke zegeningen naar ons toe die we vanuit onszelf ons nooit kunnen toe-eigenen door onze tekortkomingen. Dat heet genade.
De wet van oorzaak en gevolg, het karma geldt niet langer meer zodra we via Jezus tot God naderen. De vloek van oorzaak en gevolg van onze daden en die van onze voorouders wordt verbroken en we ontvangen een nieuw goddelijke leven, zuiver zonder fouten en tekortkomingen. Onze geest is gezuiverd en gereinigd en onze ziel en lichaam komt vanuit de herstelde geest tot genezing.
Omdat we via Jezus tot God naderen en niet op onze eigen kracht door meditatie, zuivere wandel, of geestelijke oefening tot God naderen hoeven we ook niet langer onze best te doen en mogen we gewoon onszelf zijn.
Juist dit gegeven dat we geliefd zijn zoals we zijn en aanvaard zijn met al onze fouten en tekortkomingen geeft diepe innerlijke rust en vrede. We mogen bij God komen zonder angst of veroordeling en de onvoorwaardelijke Liefde toelaten, waardoor genezing en heling ons leven binnenstroomt en we eindelijk ons kunnen richten op onze oorspronkelijke taak.
Onze gaven en talenten ontwikkelen vanuit liefde en tot zegen zijn voor God en onze naaste en meewerken aan een wereld vol van Liefde.


Gebed

gebedHeeft dit boekje je geraakt en verlang je naar die diepe verbondenheid met God in Liefde?
Begrijp je wat Jezus voor je heeft gedaan en ben je bereid je te openen voor die onvoorwaardelijke Liefde, de vergeving en aanvaarding die God je aanbied via Jezus? Dan kun je onderstaand gebed van overgave bidden.
Wil je meer weten over deze Liefde van God dan kun je kijken op
www.leveningod.nl of contact met mij opnemen via www.agapecoach.nl
 
-----------Gebed--------------

Schepper van het universum, God van Liefde,
In diep ontzag en verwondering richt ik mij tot U. Ik dank U voor Uw onvoorwaardelijke Liefde, voor de vergeving die U mij aanbiedt via Jezus.
Ik verlang intens naar Uw Liefde en besef dat ik Uw vergeving en genade nodig heb.
Ik nodig U uit mijn leven te reinigen en mij te vullen met Uw goddelijke Liefde.
Jezus, ik wil U danken dat U voor mij de weg naar het kruis bent gegaan om de weg tot God vrij te maken. Ik aanvaard Uw vergeving en aanvaarding en vraag U mij in verbinding met God te brengen en mij te leiden op het pad van Gods Liefde.
Ik wil niet langer leven voor mijn ego maar ik wil voor U leven volgens het goddelijke Masterplan en meewerken aan Uw koninkrijk van Liefde.
Ik kies nu voor de weg van Liefde en vraag U mij te zegenen en te helpen dit pad te bewandelen.

Amen 

---------------------------------------------------
 
Uitgave van:  Agape Coach
Schrijver:  Robert van Mierlo
RobertzHet is mijn passie om mensen te helpen in hun goddelijke bestemming te komen.
Ik geef lezingen, schrijf artikelen, bid voor mensen, geef advies en coaching en houd regelmatig bijeenkomsten. Veel van mijn werkzaamheden doe ik kosteloos om zoveel mogelijk mensen bekend te maken met Gods Liefde.
Geven is mijn beroep. Wil je meehelpen?
Iedere gift is van harte welkom.

Vanuit Nederland:
Nederland - ING nr. 5502760
ten name van Agape Coach te Nieuwegein o.v.v. Gift
IBAN: NL47INGB0005502760, BIC: INGBNL2A
Vanuit Belgie
Belgie - ING nr. 630210553010
ten name van Agape Coach o.v.v. Gift
IBAN: BE41630210553010, BIC: BBRUBEBB