Paranormale verschijnselen.

paranormale verschijnselenParanormale verschijnselen zijn dingen die gebeuren zonder dat deze verklaard kunnen worden vanuit de tot nu toe bekende natuurwetten. We denken daarbij aan bovennatuurlijke waarnemingen zoals helderziendheid en telepathie, psychokinese en onverklaarbare natuurverschijnselen zoals bv graancirkels.
Omdat de wetenschap via de kwantumfysica nu ook vanuit wetenschappelijk onderzoek tegen dingen aanloopt die via de Newtonse wetten niet verklaard kunnen, worden, worden de wetenschappers gedwongen rekening te houden met ons nog onbekende wetten die ingaan tegen de huidige natuurwetten. De begrippen tijd en ruimte en de relatie van de geest van de mens met materie moeten herzien worden.

Parapsychologie


Parapsychologie houd zich bezig met het wetenschappelijk onderzoeken van ervaringen van mensen die buiten de gewone psychische verschijnselen liggen. Het is een officieel erkende tak van de wetenschap en in Nederland is er een leerstoel aan de universiteit.
Vanuit de parapsychologie wordt er onderzoek gedaan naar o.a de verschijnselen:
Telepathie
Voorspellende of spirituele droom
Engelen
Uittredingen
Verschijningen
Déja-vu
Psychokinese
Reïncarnatie
Helderziendheid
Bijna-dood ervaringen
De wetenschap onderzoekt daarbij de spontane gevallen maar ze doet ook experimenten in beheersbare omstandigheden om meer te weten te komen over de parapsychologische verschijnselen ook wel psi genoemd.

Paranormale verschijnselen en de Bijbel

Via deze site leg ik een verband met de paranormale verschijnselen en de spirituele wereld zoals deze al duizenden jaren bekend is en ons wordt geopenbaard bv via de Bijbel. Oorspronkelijk is de mens geschapen met paranormale gaven bedoeld om elkaar daarmee in liefde te dienen en de aarde te verzorgen. Omdat de mens verkeerde keuzes heeft gemaakt en niet langer volmaakt in de liefde staat is de paranormale begaafdheid van ons afgenomen om ons te beschermen tegen onszelf en tegen elkaar en tegen duistere spirituele krachten en entiteiten om ons heen. Stel je voor dat iedereen elkaars gedachten zou kunnen lezen en dat iemand in een vlaag van woede via psychokinese de ander kan vermoorden op afstand. De wereld zou er nog veel erger uitzien dan op dit moment. Het is dus voor onze eigen bescherming dat deze gaven van ons zijn afgenomen.
In artikelen op deze site zal ik aantonen dat door de komst van Jezus de mens weer in staat is in contact met God te treden en vanuit verbondenheid met God weer mag leren zijn paranormale ofwel geestesgaven te gebruiken vanuit Gods liefde. Het ontwikkelen van onze oorspronkelijke paranormale gaven kan alleen veilig in nauwe samenwerking met de bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest, ofwel de Geest van Christus. Als men vanuit zichzelf paranormale gaven gaat ontwikkelen kan men al snel in aanraking komen met duistere krachten en entiteiten omdat niemand volmaakt zuiver is en we dus makkelijk misleid kunnen worden en/of zelf ook verkeerde motieven kunnen hebben. Jezus beschermt ons voor deze verkeerde invloeden. Zolang we ons in Jezus bevinden zijn we veilig en leven we in en vanuit de Liefde. Duisternis heeft geen vat op de echte goddelijke zuivere liefde van Jezus Christus.