waarzeggenLaat nooit je toekomst vastleggen door voorspellingen!
Je kunt tegenwoordig je sterfdatum laten uitrekenen via internet. Men gaat mediums raadplegen, waarzeggers, horoscopen enz. om te weten wat er in de toekomst gaat gebeuren.
Er zijn heel veel manieren om een blik in de toekomst proberen te krijgen. Dat doet men al vanaf het bestaan van de mensheid.
Denk ook aan handlezen, kijken in een glazen bol bij een waarzegger enz.
Meestal begint het als een grapje uit nieuwsgierigheid maar als er eenmaal iets is uitgesproken dan laat het je niet meer los.

Je hebt je opengesteld voor een kracht, een macht die niks liever wil dan jouw leven een bestemming geven. Pas op!
Het feit dat voorspellingen echt uitkomen bij jezelf of anderen wil niet zeggen dat het dus goed is.
Voorspelling zijn in feite geen voorspellingen maar het vastleggen van je toekomst door machten uit de spirituele wereld.
Door het laten voorspellen van je toekomst stel jij jezelf open en geef je de regie van je leven uit handen aan de entiteit die deze voorspelling heeft gegeven. Deze entiteit kan zijn macht uitoefenen door het geloof wat je bewust of onbewust hecht aan die voorspelling.
Zelfs het voor de grap lezen van je horoscoop is lang niet zo onschuldig als het lijkt. Onbewust ga je toch rekening houden met wat geschreven staat waardoor deze gedachtes je leven gaan beheersen. De kosmische wet 'U geschiedde naar uw geloof' treed in werking.

Geef nooit de regie van je leven uit handen. God wil dat jij in geloof in je goddelijke bestemming gaat wandelen en zelf de verantwoordelijkheid van je leven gaat nemen. Jij bepaalt je toekomst door je keuzes die je maakt. God wil je daarbij helpen maar zal het nooit van je over nemen. Jij bent verantwoordelijk voor je leven. Niet God.
Zelfs voor God ligt je toekomst niet vast. Hij respecteert onze keuze. Door gebed en inzet kunnen we continu onze bestemming veranderen.
Het is de bedoeling dat we vanuit verbondenheid met God, Jezus en de Heilige Geest in onze goddelijke bestemming gaan wandelen.
Jezus zegt dat Hij met ons zal zijn en ons zal zegenen in alles wat we doen als we in verbondenheid met Hem wandelen. Maar Jezus neemt geen beslissingen voor ons. Ook de Heilige Geest neemt nooit onze wil over. Mensen die zich laten leiden door de Heilige Geest zijn altijd volledig bij hun bewustzijn zelfs bij het gebruik van bovennatuurlijk gaven als profetie en spreken in tongen. Automatisch schrift buiten ons bewustzijn om kan nooit van God zijn. God werkt altijd door ons bewustzijn want Hij wil dat we Zijn handelen kunnen toetsen en wij zijn altijd zelf verantwoordelijk voor wat we doorgeven. Dat kan alleen als het door ons bewustzijn heengaat.

1 Joh 4:1 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.
1 Kor 14:32 En de geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen, 33 want God is geen God van wanorde, maar van vrede

Soms worden ons dingen geopenbaard van de toekomst via een droom of een innerlijk weten. Ook deze dingen moeten we altijd toetsen. Soms is er een waarschuwing in en soms kunnen we door gebed de toekomst wijzigen als we aanvoelen dat het niet Gods bedoeling is.
We krijgen dan door wat er zou kunnen gebeuren als we niks doen. Dat was vaak de taak van de profeten vroeger. Zij waarschuwde het volk voor komende rampen als mensen zich niet zouden bekeren. God voorspelt nooit een ramp zonder ons de mogelijkheid te geven deze ramp te voorkomen. Soms krijgen we dingen door om ons voor te bereiden om de juiste keuzes te maken. Voorspelling van God ontslaan ons nooit van onze eigen verantwoordelijkheid maar moedigen ons juist aan stappen in geloof te ondernemen.
God zal ook nooit ziektes of de dood aankondigen omdat dat niet Zijn plan is.
Voorspelling vanuit de duisternis zijn passief en ontmoedigen je zelf de regie in handen te nemen. De entiteiten willen immers zelf de regie hebben.

Wat moet ik doen als ik in het verleden mijn toekomst heb laten voorspellen of horoscopen heb gelezen of op enige wijze contact heb gehad met entiteiten uit de spirituele wereld?

Als je op enige wijze je hebt ingelaten met boodschappen uit de spirituele wereld op welke wijze dan ook dan is het van belang je hier heel bewust van af te keren, alle boodschappen te verwerpen, ook al lijken ze te kloppen. Het feit dat ze kloppen betekend niet dat het goed is maar dat de uitspraken blijkbaar invloed hebben op je leven. En je wilt je niet laten leiden door verkeerde entiteiten maar uitsluitend door de hoogste Bron, God zelf.
Vernietig alle verkeerde bronnen en teksten uit je huis. Voorwerpen en alles wat te maken heeft met deze boodschappen.

Vraag Jezus Christus vergeving en vraag Hem je te reinigen van alles wat je hebt gehoord, gelezen, gevoeld en ervaren wat niet goed was.
Vraag Jezus je te helpen zelf de verantwoordelijkheid van je leven in je eigen hand te nemen en samen met Jezus te werken en keuzes te maken zodat je in je goddelijke bestemming komt zoals God voor je heeft bedoeld.

Heb je hier hulp bij nodig dan kun je contact met mij opnemen via www.agapecoach.nl en een consult aanvragen.
Hieronder een filmpje over hoe je goede en verkeerde paranormale gaven kunt onderscheiden en de gevaren van verkeerd gebruik.

Zie ook nog mijn andere artikelen over paranormale gaven.
https://www.leveningod.nl/artikelen/paranormaal/8-paranormale-gaven.html

https://www.leveningod.nl/artikelen/paranormaal/9-paranormale-verschijnselen.html