seks en spiritualiteitSeksualiteit in de puurste vorm is bedoeld als een uiting van liefde die twee mensen tot diep in de ziel met elkaar verenigd. Seksualiteit is niet de liefde bedrijven maar is het vieren van de liefde van twee mensen die zich in liefde en toewijding aan elkaar hebben verbonden voor het leven. Door de enorme krachten die daarbij vrijkomen vindt er een uitwisseling plaats op ziels niveau. Je geeft een stukje van je ziel aan de ander en ontvangt een stukje ziel van de ander. Een diepe samensmelting van twee zielen tot één. Bij een liefdevolle relatie is dat iets heel moois en ontstaat er een bijzondere band tussen twee mensen. Je gaat elkaar steeds beter aanvoelen en begrijpen omdat je een stukje ziel van je partner met je meedraagt. Op jouw beurt heb je een stukje van je ziel aan de ander toevertrouwd. Je bent pas weer helemaal compleet als je in liefde bij elkaar bent.
Efeziërs 5:31 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn.
Door deze seksuele binding ontstaat er op spiritueel niveau een eenheid tussen twee mensen die bij een liefdevolle relatie een geweldige positieve kracht vrijzet zodat je samen veel sterker staat en elkaar helpt in liefde te groeien.
Bij een seksuele eenwording komt er een enorme hoeveelheid energie vrij. Deze energie heeft op zichzelf geen waarde maar het zijn krachten waarmee iets vernietigd kan worden of waar juist iets moois mee gedaan kan worden.
Verkeerd egoïstisch gebruik van seksualiteit binnen een relatie betekent dat je juist energie uit de ander trekt in plaats van dat je elkaar energie geeft. Dit gebeurt bij op zichzelf gerichte seksualiteit gebaseerd op lust in plaats van op liefde.
Seksualiteit buiten een vaste relatie om is per definitie vernietigend voor beide omdat je door de seksuele kracht een stukje van je ziel verliest aan de ander en stukje ziel van de ander ontvangt. Je wordt innerlijk verdeeld en instabiel en het wordt steeds moeilijker om nog een vaste relatie aan te gaan.
Bij een slecht huwelijk, een scheiding of een verbroken seksuele relatie is er een probleem dat je een stukje van je ziel kwijt bent en je dus niet langer meer compleet voelt. Je blijft ongewild toch verbonden met de ander op een negatieve manier. Dat is ook de reden dat seksualiteit bedoeld is voor binnen de beschermde omgeving van een vaste relatie. Experimenteren met seks en zogenaamde vrije seks is dan ook niet onschuldig maar erg destructief voor de ziel.
Seks zonder liefde en trouw is egocentrisch en erg destructief. Vanwege de versekste maatschappij raken veel mensen verstrikt in de valstrik van de vrije seks en het lage moraal. Men beseft niet de spirituele waarde van de seks en haar spirituele kracht.


Hoe kom ik vrij van verschillende verkeerde seksuele banden?


God overstijgt het niveau van de ziel. We moeten dan ook bij God terecht voor het herstel van onze ziel. Voor het herstel van onze ziel van verkeerde seksuele relaties zijn de volgende stappen van belang:
- Erken je fouten en vraag God om vergeving.
1 Johannes 1:9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
- Breek met verkeerde seksuele relaties en houdt de herinneringen ook niet vast. Ook al zijn deze mooi geweest. Herinneringen koesteren en ophalen of fantaseren kan je weer opnieuw verbinden. Gedachten zijn krachten. Laat los en je zult losgelaten worden!
- Vergeef de ander.
Mattheüs 6:12 en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
Lucas 6:37 En oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden; laat los en gij zult losgelaten worden.
- Vraag Jezus de stukjes van je ziel weer op te halen bij de ander en aan jou terug te geven zodat je weer kompleet wordt. Vraag Hem ook de stukjes van je ziel die van de ander zijn terug te sturen.
- Vraag Jezus om hulp bij het aangaan van een nieuwe relatie en kies ervoor om geen seksuele gemeenschap te hebben voordat je getrouwd bent.
Het kan helpen om het gebed om de zielsbanden te verbreken met een ex om dit gebed samen met een vertrouwenspersoon te bidden.
Eventueel kun je contact met me opnemen om dit samen te doen via www.agapecoach.nl

Zie ook artikel is er seks in de hemel en video cursus heling seksualiteit