dolfijnHet is een bekend gegeven dat dieren in staat zijn om mensen te helpen om lichamelijk, emotioneel en spiritueel vlak. Er zijn veel verhalen bekend van dolfijnen, paarden, honden en katten en andere dieren die mensen op een liefdevolle wijze bijstaan in het leven. Er bestaan zelf speciale therapieën met dolfijnen en andere dieren om mensen te helpen helen. We zijn ons nauwelijks bewust van de taak die God de dieren heeft gegeven om ons te helpen.

In de kerk horen we hier niet over preken. Toch spreekt de Bijbel hier duidelijk over. De dieren zijn zelfs geschapen met het specifieke doel de mensen te assisteren om haar taak op aarde te vervullen. We zien dat in Genesis 2:18,19 18 En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past. En de Here God formeerde uit de aardbodem al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels.  God schiep de dieren als hulp voor de mens. Nu moeten we deze hulp niet zien als een slavenhulpje. Hetzelfde Hebreeuws woord voor hulp wordt later ook gebruikt als God de man een vrouw geeft die bij hem past. De vrouw is echter niet minderwaardig maar gelijkwaardig. Hetzelfde Hebreeuwse woord voor hulp wordt later in de Bijbel ook gebruikt voor God zelf die een hulp is voor de mens. Psalmen 33:20  Onze ziel verwacht de Here, Hij is onze hulp en ons schild.  Als we dit tot ons door laten dringen beseffen we dat we met nieuwe ogen moeten kijken naar de dierenwereld om ons heen, met liefde en respect en verwachting. God heeft ons mensen echter de verantwoordelijkheid gegeven deze aarde te beheren en daarbij ook voor de dieren te zorgen. Als we echter beseffen dat de dieren voor ons tot hulp zijn geschapen dan ontstaat er een geheel nieuwe visie op onze relatie met de dieren op aarde. Als we beseffen dat de dieren zijn geschapen als liefdevolle wezens om ons te helpen de aarde te beheren maar ook om ons te helpen door ons liefde te geven. Hoe kunnen we deze dieren dan mishandelen en misbruiken voor onze eigen doelen? God heeft zelf richtlijnen gegeven om respectvol met dieren om te gaan die ons helpen. Deuteronomium 25:4  Gij zult een dorsende os niet muilbanden.  Een hardwerkende os moet tijdens zijn werk gewoon kunnen eten en zijn deel van de oogst kunnen opeten. Hoewel oorspronkelijk niet de bedoeling heeft God de mens toestemming gegeven om dieren als voedsel te gebruiken maar dat wil nog niet zeggen dat we de dieren als een voedselfabriek mogen behandelen zonder enig respect voor hun kwaliteit van leven. Misbruik is nooit toegestaan en zal zich uiteindelijk tegen ons keren. Wat de mens zaait zal hij ook oogsten. Alle dieren hebben van God een eigen plek in de schepping gekregen en drukken ieder op een unieke wijze de liefde van God uit. Als we ons hiervoor open stellen, zal het ons lichamelijk, emotioneel en geestelijk tot zegen zijn. Het is een bekend gegeven dat zwemmen met dolfijnen een genezende werking heeft. Maar ook honden, katten, paarden en andere huisdieren kunnen een positieve invloed hebben op genezing. We moeten ons echter wel blijven realiseren dat de mens een unieke plek in de schepping heeft gekregen en als enige is geschapen naar het beeld van God. Genesis 1:27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.  Alleen de mens heeft God Zijn levensgeest ingeblazen. Alleen de mens is dus in staat op een unieke wijze een eeuwige relatie met God te hebben. Alle dieren zijn in de aardse tijdelijke dimensie geschapen en hebben slechts een tijdelijke taak en doel in het helpen van de mensheid.

Zie ook artikel
https://www.leveningod.nl/artikelen/liefde-en-relatie/179-is-je-geliefde-huisdier-in-de-hemel.html