zwaan400Gebed voor bescherming tegen griep/ het coronavirus

Psalmen 91:7 Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken;

Het is nooit Gods bedoeling of wil dat we ziek worden. Toen Jezus op aarde was genas Hij alle ziekte en alle kwaal van de mensen die tot Hem kwamen.
God heeft ons gezond verstand gegeven om ziekte zoveel mogelijk van ons af te houden. In het oude testament heeft God wetten voorgeschreven aan Zijn volk die voor een groot deel te maken hadden met het voorkomen van ziektes. De wetten op het eten en reinigingswetten zorgen voor bescherming van vele ziektes zonder dat het volk dit wist. Pas met onze moderne kennis over ziektes en hun oorzaken weten we dat veel wetten uit de bijbel Gods volk hebben beschermd voor ziektes.
Het is dus goed om ziektes te weren uit je leven door gezond te leven, gezond te eten en andere maatregelen die je kunt nemen om te voorkomen dat je ziek wordt. Je kunt dus veel doen om niet ziek te worden. Naast de gewone maatregelen bestaat er ook de geestelijke bescherming tegen ziektes. Je kunt voor jezelf een geestelijk schild opbouwen die je beschermt tegen ziektes.
God gaf Zijn volk instructies om te voorkomen dat de plaag die over Egypte zou komen ook het volk Israël zou raken. Ze moesten een lammetje slachten en het bloed op de deurposten smeren. Door dat bloed zou de plaag aan hen voorbij gaan. Je kunt het verhaal lezen in de bijbel in het boek exodus hoofdstuk 12.
Exodus 12:23 En de Here zal Egypte doortrekken om het te slaan; wanneer Hij dan het bloed aan de bovendorpel en aan de beide deurposten ziet, dan zal de Here die deur voorbijgaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan.
Dit verhaal heeft een geestelijke betekenis. Het bloed van het lammetje is namelijk het symbool voor het bloed van Christus die ons voor eeuwig beschermd tegen de duisternis in welke vorm dan ook. Dat Jezus het Lam Gods is die in onze plaats sterft dien we veelvuldig terug in het nieuwe testament.
Johannes 1:29 De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.
Zoals de Israëlieten het bloed van het lammetje op de deurposten moesten smeren ter bescherming van de plaag, zo mogen wij het bloed van Jezus Christus over ons uitroepen ter bescherming tegen ziektes.

Uitleg betekenis van het bloed van Christus.
Iedere ziekte is een vorm van negatieve energie. Deze negatieve energie zoekt een aanhechtingsplaats in ons leven om zijn werk te kunnen doen. Als we alleen positieve energie in en om ons heen hebben heeft ziekte geen kans en blijven we gezond. Het probleem is echter dat niemand van ons alleen positieve bij zich heeft. Iedereen kent negatieve gedachten, angsten, enz en andere vormen van negatieve energie. Hierdoor zijn we allemaal vatbaar voor vormen van ziektes en hebben een andere vorm van bescherming nodig van buitenaf die onze negatieve energie kan bedekken en tenietdoen.
Christus Jezus is de enige persoon die ooit op aarde heeft geleefd die geen negatieve energie in Zich heeft gehad. Hij was volkomen zonder zonde en was puur en zuiver in de liefde. Daarom kon God ook zo krachtig door Hem heen werken en kon Jezus ons Gods Liefde tonen. Hij kon als enige zeggen.
Johannes 14:9 Jezus zeide tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.
Deze Jezus heeft Zijn bloed voor ons gegeven als bedekking voor onze negatieve energie zodat vergeving en reiniging van deze negatieve energie kunnen ontvangen en weer tot God kunnen naderen. Het bloed is het beeld van de ziel. Door het bloed van Christus over ons uit te roepen en ons te beschermen met het bloed van Christus, bekleden we ons met de volmaakte Ziel van Christus en komt er een beschermende schild van positieve energie om ons heen die ons kan beschermen voor ziektes en andere aanvallen.

Wij hoeven dus niet de dreiging van ziektes over ons heen te laten komen zoals de griep, of het coronavirus maar we mogen ons bewust hiertegen wapenen door het bloed van Jezus Christus over onszelf en onze geliefden uit te roepen en in gebed om bescherming vragen.
Hieronder staat een gebed zoals wij dat kunnen bidden ter bescherming van onszelf en onze geliefden tegen dreigingen van ziektes zoals het coronavirus of de griep.

gebed:

Hemelse Vader,

U bent onze God en Schepper. Ik erken U als mijn God. Ik aanbid U en heb U lief boven alles.
Ik dank U voor Uw zoon Jezus Christus die voor mijn zonden en tekortkomingen aan het kruis is gestorven.
Ik dank U voor de vergeving, bevrijding en de reiniging die ik heb mogen ontvangen door het geloof in Christus Jezus.
Heer Jezus Christus, ik dank U voor Uw Liefde en genade. Ik dank U dat U Uw leven heeft ingezet en nog steeds inzet om mij te helpen en te beschermen en te genezen.
Ik kom nu tot U voor bescherming tegen de dreiging van de ziekte van de griep. Ik roep Uw heilig bloed uit over mijn leven en over het leven van mijn gezin en geliefden. Ik reinig en bescherm mezelf en mijn gezin en mijn geliefden met het kostbaar bloed van Jezus Christus tegen elke vorm van besmetting van griep.
Ik dank U dat ik mij beschermd mag weten en dat wij als gezin bij U mogen schuilen.

Amen