Marcus 16: 17 De mensen die het geloven, zullen de volgende wonderen doen:…..als ze zieke mensen de handen opleggen, zullen die mensen gezond worden." -Jezus

handoplegging3Een liefdevolle aanraking doet wonderen.
Zowel in de privé sfeer als in de gezondheidszorg is liefdevolle aanraking helend en belangrijk.
Er is onderzoek gedaan naar wat een liefdevolle aanraking uitwerkt in de mens. Door een liefdevolle aanraking, een knuffel, omarming, hug, enz. komen en stoffen in het lichaam vrij, hormonen, die voor vele positieve reacties zorgen.
Onderstaande positieve reacties zijn waargenomen.

 • Liefdevolle aanrakingen maken de mens socialer, vriendelijker, minder agressief en vooral liefdevoller
 • Vermindering van stress, angsten en spanningen
 • Aanmaak van oxytocine (knuffelhormoon)
 • Vermindering van stress, angsten en spanningen
 • Geeft ontspanning en rust
 • Is pijnverzachtend en bevordert genezing
 • Verbetert het leervermogen en de mentale ontwikkeling
 • Verbetert de spijsvertering en de gezondheid
 • Verbetert het zelfgenezend vermogen van het lichaam
 • Bevordert slaap en vermindert slaapproblemen
 • Heeft een positief effect op gemoedstoestand en psyche
 • Maakt dat je in beter contact komt met jezelf.

Als God deze helende werking in de schepping heeft gelegd dat is het niet verwonderlijk dat deze God die Liefde is, ons wil helen juist door aanraking.
Jezus heeft vele mensen genezen door hen aan te raken en zo Gods Liefde aan hen over te dragen. Door aanraking komt er een verbinding tot stand waarbij de persoon met lage trilling liefdesenergie ontvangt van de persoon met een hoge liefdestrilling waardoor er heling kan plaatsvinden.
De hele schepping is geschapen vanuit Gods Liefde en trilt met de frequentie van Gods Liefde. Zolang de schepping is afgestemd op Gods trilling is er volmaaktheid, schoonheid, vrede en harmonie.
Zodra er een verstoring plaatsvindt van deze goddelijke trilling ontstaat er onbalans en afgescheidenheid die zich uit in wanorde, wanhoop, pijn, vernietiging, verbrokenheid, schuld, angst, onrust, onvrede, ziekte, depressie enz.
Wat er nodig is voor genezing en herstel is dat er weer afstemming komt met de goddelijke harmonie. Afstemming met goddelijke Liefde.
Als iemand met een hogere afstemming op Gods Liefde iemand met een zuivere en liefdevolle intentie aanraakt met een lagere energie kan deze persoon zich optrekken en een stukje heling ontvangen van degene die een hogere trilling van liefde heeft. Dat klinkt heel zweverig wellicht maar het komt er gewoon op neer dat je iemand die niet lekker in zijn vel zit kunt opbeuren door een liefdevolle knuffel.
Het gevaar van menselijke overdracht van energie is wel dat je moet oppassen om niet de negatieve energie van de ander over te nemen.

Jezus is gekomen om heling te brengen in de breedste zin van het woord. Hij is gekomen om de schepping weer terug in verbinding met Gods volmaakte trilling te brengen in Zichzelf.
2 Corinthiërs 5:19  Door Christus herstelde God Zijn relatie met de wereld; Hij rekende de  mensen hun zonden niet meer toe, maar wiste ze uit.
Toen Jezus op aarde wandelde genas Jezus allen die tot Hem kwamen van alle ziekte en alle kwaal en Jezus dreef boze geesten uit en vergaf zonden.
Hij kon dat doen omdat Hij zelf in volmaakte harmonie wandelde met de Bron.
De hoogste doel van Jezus was echter niet zoveel mogelijk mensen genezen op aarde maar Zijn doel was de mensheid te verlossen van de afgescheidenheid en weer terug in verbinding te brengen met de Bron en zo diepe heling te brengen van alles..
Daartoe moest Jezus de confrontatie aangaan met de bron van het kwaad, de wortel van de afgescheidenheid, met de dood zelf en alles wat daaraan verbonden was. Daarom moest Jezus de weg gaan van gehaat worden door mensen, gemarteld worden, gehoond, uitgescholden, gepijnigd, verlaten, veroordeeld en gekruisigd. Jezus moest de dood, de totale afgescheidenheid van God ervaren in Zijn lijf om de afgescheidenheid, de dood, te overwinnen voor de hele mensheid. Omdat Jezus zelf zuiver en puur was kon de dood Jezus niet vasthouden en stond Jezus de derde dag op uit de dood.
Nu Jezus de dood had overwonnen kon Hij de Heilige Geest uitstorten op aarde. Via de Heilige Geest nodigt Jezus nu jou en mij uit om weer terug in verbinding te komen met God. In Jezus komen we nu weer terug in verbinding met Gods Liefde en ontvangen we heling voor onze geest, ziel en lichaam. Onze geest wordt in een keer vernieuwd door Gods Geest via wedergeboorte. Onze ziel en ons lichaam ontvangen heling door de Heilige Geest via een proces.

Jezus nodigt ons uit om Zijn heling door te geven aan elkaar via aanraking in Jezus naam.
Mark 16:17  Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken,
18  slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.

Aanraking vanuit onszelf is heel beperkt en daarbij moeten we ook nog eens oppassen geen negatieve energie van de ander over te nemen.
Aanraking in Jezus naam is anders. We raken mensen dan niet aan met onze eigen energie maar met de goddelijke energie van Jezus door het geloof. De heling wordt in Jezus naam overgebracht door de kracht van de Heilige Geest.
Elke volgeling van Jezus die de Heilige Geest heeft ontvangen kan en mag dat doen. Het gebruiken van de naam van Jezus is daarbij essentieel want Jezus representeert de goddelijke Bron, God zelf. Er bestaan andere spirituele krachten om te helen maar die zijn niet zuiver.

Via mijn werk als counselor en geestelijk coach bid ik veel met mensen en ervaar dagelijks de kracht van bidden en mensen aanraken in Jezus naam. Steeds als ik mensen de handen opleg en hen zegen in Jezus naam vindt er heling plaats en worden mensen diep geraakt.
Het proces en diepte van heling is ook mede afhankelijk van hoe mensen zich openstellen voor die heling. Iedereen heeft een vrije wil. Je kunt je afsluiten voor heling door het vasthouden van blokkades die heling tegenhouden.
Vergeving is een heel belangrijk onderdeel van heling. Jezelf vergeven en hen vergeving die jou iets hebben aangedaan.
Maar soms/vaak hebben we eerst zelf een aanraking van Gods liefde nodig voordat we kunnen vergeven en loslaten.
In mijn praktijk heb ik een consult ontwikkeld die veel met aanraking werkt. Langdurige zegening, aanraking en gebed in Jezus naam kan diepe lagen aanraken met Gods helende Liefde.
Via de helende reis met Jezus of via de holistische gebedsmassage kun je jezelf laten helen door Gods Liefde door Zijn Liefde toe te laten in diepe lagen van je pijnen via aanraking en zegening in Jezus naam.

Wil je meer weten over de genezende kracht van aanraking dan kun je ook mijn lezingen hieronder bekijken. Deel 1 en 2.