Week boodschap

Rein, zuiver en gezond leven
In een toxische wereld

Cursus co-creëren met de Heilige Geest

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 75 gasten en geen leden online

Alternatieve geneeswijze 

Als dokters, medicijnen en of operaties niet het gewenste resultaat geven, gaan mensen vaak op zoek naar een alternatieve geneeswijze. De medische wetenschap is de mensheid tot zegen en kan veel doen, maar is vaak ook erg kortzichtig in het benaderen van de mens alsof deze alleen uit een lichaam bestaat.
Vaak komt ziekte voort uit een dieper deel van ons innerlijk en is een behandeling van enkel ons lichaam niet voldoende. De mens bestaat uit een lichaam, ziel en geest en deze kun je niet afzonderlijk van elkaar behandelen. Voor echte diepe blijvende genezing hebben we healing nodig op alle niveaus van ons zijn.
Bij alternatieve geneeswijzen richt men zich vaak meer op de mens als geheel en zoekt men de diepere oorzaak op van de ziekte. Het probleem van de alternatieve geneeswijzen is echter dat er zoveel verschillende manieren van behandelen zijn dat het vaak moeilijk is hierin een keuze te maken. Lang niet alle methoden zijn betrouwbaar of onschuldig en lang niet alle behandelaars zijn betrouwbaar, oprecht of bekwaam.

Hoe vind ik een betrouwbare alternatieve geneeswijze en therapeut die bij mij past?

Bij het zoeken naar een alternatieve geneeswijze zijn de volgende punten van belang:

- Zoek een therapeut die niet op geld uit is maar die mensen vanuit een oprechte liefde probeert te helpen. Mensen die absurd veel geld vragen zijn niet betrouwbaar en helpen niet vanuit God.
- Het is belangrijk dat de therapeut aan wie je jezelf toevertrouwd een levensstijl heeft waar jij je in kunt vinden. De therapeut zal altijd ook iets van zichzelf overdragen. De energie die de therapeut overdraagt gaat ook door de therapeut heen en wordt daardoor beïnvloed. Wees hiervoor waakzaam. Er bestaat geen neutrale energie.
- Zorg ervoor dat je weet uit welke bron de therapeut zijn helende energie haalt. Lang niet alle bronnen zijn even betrouwbaar.
- Doe nooit dingen waar je aan twijfelt of die niet goed voelen.
- Blijf gewoon je reguliere medicijnen gebruiken en onder dokters controle totdat je zelf van binnen overtuigd bent dat je deze niet meer nodig hebt. Laat je hierin niks wijsmaken. Jij bent als eerste verantwoordelijk voor je eigen lichaam.
- Wees ervan overtuigd dat de therapeut bekwaam is. Je stelt je kwetsbaar op en je kunt gemakkelijk nog meer verwond raken. Niet iedereen die ergens een cursus heeft gedaan of zegt bepaalde gaven te bezitten is ook bekwaam.
- Verwacht je genezing altijd van God. Hij is uiteindelijk degene die healing geeft.

Verreweg de meest zuivere en mooiste weg is je genezing rechtstreeks leren ontvangen vanuit de Liefde van God. Het is echter niet verkeerd hierin hulp te zoeken bij door God gegeven mensen en middelen.

Toen Jezus op aarde wandelde genas Hij alle ziekte en alle kwaal van alle mensen die bij Hem kwamen.
Lucas 4:40 Toen de zon onderging, brachten allen, die zieken hadden, lijdende aan allerlei kwalen, dezen tot Hem. Hij legde ieder van hen afzonderlijk de handen op en genas hen.
Jezus heeft Zijn volgelingen de macht en opdracht gegeven zieken te genezen in Zijn naam.
Marcus 16:17-18 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.
Jezus is de meest zuivere therapeut die er bestaat. Hij heeft Zijn helende energie gegeven aan hen die Zijn naam gebruiken.
Wil je genezing van God ontvangen en wil je zeker zijn dat de bron waaruit je deze genezing ontvangt puur en zuiver is, vraag dan aan Jezus om je te genezen en laat met je bidden door mensen die geleerd hebben deze helende kracht van Jezus door te geven in Jezus naam.
Je kunt hiervoor op verschillende plaatsen terecht. Hieronder geef ik wat tips.

Healing rooms:

Dat zijn plekken waar je zonder afspraak en kosteloos heen kunt gaan en waar christenen die geleerd hebben met zieken te bidden, tijd nemen om samen met jou te bidden, voor adressen en locaties zie website:
http://www.healingrooms.nl/

Genezings diensten:

Dit zijn samenkomsten waarbij iemand met een bijzondere gave van genezing na zang en prediking met mensen gaat bidden voor genezing. Tijdens deze diensten is er vaak grote kracht van God aanwezig en gebeuren er veel innerlijke en lichamelijke genezingen. Deze bijeenkomsten zijn kosteloos bij te wonen. Wel is er vaak een collecte. Hieronder volgen enkele links.
www.wingsofhealing.nl/

Voorgangers van evangelische of pinkstergemeentes
Veel voorgangers van evangelische en pinkstergemeentes hebben veel ervaring met het bidden voor zieken en het doorgeven van de bovennatuurlijke kracht van God. Ook binnen de protestantse gemeentes en binnen de katholieke kerk zijn er in toenemende mate mensen die vanuit hun geloof in Jezus werken met de gave van genezing.
U kunt gewoon contact zoeken met een voorganger van een gemeente bij u in de buurt en vragen om gebed. In de meeste gevallen zullen zij met liefde voor u bidden of u in contact brengen met mensen die veel ervaring hebben in het bidden met zieken in Jezus naam.

Gebedsverzoek per mail

Het is ook mogelijk via deze site gebed te vragen voor genezing.
Klik hier

Het is ook mogelijk om een consult aan te vragen voor een persoonlijke zegening onder handoplegging.
http://agapecoach.nl/