Week boodschap

Rein, zuiver en gezond leven
In een toxische wereld

Cursus co-creëren met de Heilige Geest

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 76 gasten en geen leden online

De eeuwige ziel

De ziel is het binnenste of de essentie van iets. Met betrekking tot de mens is de ziel het niet materialistische, het wetenschappelijk niet aantoonbare deel van de mens. In de filosofie ook wel het 'het ware Zijn' van het individu genoemd. In het christendom maakt men nog onderscheid tussen ziel en geest waarbij dan de geest 'het ware Zijn' is en de ziel de verbinding tussen geest en lichaam.
Met andere woorden: de ziel is je werkelijke "Ik".

De gedachte van de eeuwige ziel is dat je er altijd bent geweest ook voor je geboorte en dat je er altijd zult zijn ook na je dood. Omdat de ziel wetenschappelijk niet aantoonbaar is, kan deze gedachte ook nooit wetenschappelijk bewezen worden. Het is een geloof, een veronderstelling, een overtuiging van mensen op basis van ervaringen, herinneringen en boodschappen van engelen. De gedachte dat de ziel nooit ophoud te bestaan is voor de één een troost voor de ander een angst.

De Bijbel leert ons dat wij in Gods gedachte waren voor de grondlegging der wereld.
Ef 1:4 Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. 5 In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil
Ook in de psalmen lezen we van deze gedachte.
Ps 139:16 uw ogen zagen mijn vormeloos begin;
in uw boek waren zij alle opgeschreven,
de dagen, die geformeerd zouden worden,
toen nog geen daarvan bestond.


God schiep de mens door Zijn levensadem (ziel) in de neus van de mens te blazen. God blies dus een stukje van Zijn eigen Geest in de mens waardoor de mens levend werd. Het diepste deel van onszelf komt dus rechtstreeks uit God en heeft dus in die zin altijd bestaan. Dat diepste deel in onszelf verlangt dan ook naar eenwording met God. Door verkeerde keuzes van de mens is de mens zijn contact met God kwijtgeraakt en is de goddelijke harmonie met God en schepping verbroken. De ziel is afgesneden van God en is op zoek naar haar bestemming. Daaruit zijn vele vormen van godsdiensten ontstaan.
Het christendom leert ons dat God zelf initiatief heeft genomen om de relatie met de mens weer te herstellen. Hij is daartoe naar de mens afgedaald in de gestalte van Jezus Christus. Deze heeft door zijn leven het gelaat van God laten zien en door zijn sterven en opstanding uit de dood, de macht van de dood verbroken en weg tot God weer vrijgemaakt.
Joh 11:25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven,
De Bijbel leert ons dat de ziel van de mens eeuwig blijft voortbestaan zoals God eeuwig is. Eeuwig leven houd dan in eeuwig voortbestaan in een herstelde volmaakte liefdesrelatie met God. De dood is dan een eeuwig afgescheiden zijn van God, ook wel de hel genoemd. De keus is aan de mens.