Een bijzondere profetisch boekje die liefdevolle woorden van Jezus doorgeeft

RobertLieve lezer. De boodschap van dit boekje heb ik opgetekend in een week tijd in mijn vakantie. Iedere morgen met mijn tijd met God kreeg ik een helende boodschap door via de Heilige Geest. Een boodschap van Jezus zoals ik dat heb beleefd. Ik heb het opgetekend als een rechtstreekse boodschap van Jezus. In de vorm van een profetie. Je kunt hier het eerste hoofdstuk lezen van het boekje. Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief en ontvang het boekje gratis in je mailbox.

 

Klik hier om je in te schrijven

 

 Een helende reis met Jezus

Lieve jij, graag neem Ik je mee op een helende reis naar je verleden, heden en toekomst. Tijd zoals jij die beleeft is niet zoals die werkelijk is. De tijd is niks anders dan het leven zelf beleefd in momenten. Verleden, heden en toekomst zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar continu. Jouw geest staat boven de tijd en is eeuwig. Jij bent goddelijk geschapen naar Ons beeld en daarin ook tijdloos en eeuwig.
Ik wil je graag vertellen wie je bent, waarom je bent en wat je bestemming is. Hierdoor ga je beter begrijpen en leven wie je bent.

Jij bent een expressie van Mijn liefde. Ik heb je kunstig gemaakt. Ik heb je niet gemaakt vanuit een statisch ontwerp maar vanuit het Leven zelf. Jouw geest is onderdeel van Mijn Geest. Jij bent uit Mij genomen en hebt een eigen bestaan gekregen met een vermogen om zelfstandig te scheppen en leven voort te brengen.

Ik wil graag iets vertellen over je persoonlijkheid, je authenticiteit, je kwaliteiten, gaven en talenten.
Kijk eens naar je vingers. Elke vinger heeft een unieke vingerafdruk. Zelfs als je deel uitmaakt van een eeneiige tweeling is je vingerafdruk nog uniek. Er is geen mens op aarde die dezelfde vingerafdruk heeft als jij. Jij bent uniek. Jij bent een eigen persoonlijkheid. Dat is het kostbaarste geschenk wat Ik je heb gegeven. Dat wordt ook nooit meer van je afgenomen. Die persoonlijkheid is eeuwig.
Kijk eens naar de lijnen op je vinger. Elke lijn vertelt een verhaal. Elke lijn is een expressie van een opeenstapeling van ervaringen van mensen uit je voorgeslacht. Jij draagt de genen die je hebt meegekregen van je ouders die zij weer hebben meegekregen van hun ouders, enzovoort.
Jullie weten veel over erfelijkheid en genen maar hebben totaal geen inzicht. De genen bepalen niet hoe je eruitziet maar jij bepaalt hoe je genen eruitzien! Erfelijkheid wordt gevormd door het leven zelf en verandert continu tijdens het leven door keuzes die jij maakt.
Jij draagt de keuzes met je mee van je voorgeslacht maar die zijn niet definitief. Jij mag deze weer transformeren naar jouw inzicht en verlangens samen met Mij. Maar weet dat jij verbonden bent en blijft met je voor- en nageslacht en met alles om je heen. Jouw keuzes hebben invloed op verleden, heden en toekomst. Jij bent een individu en hebt een eigen unieke persoonlijkheid, maar je maakt onderdeel uit van het groter geheel en kan er niet los van bestaan. Jij bent onderdeel van een groter geheel, van een lichaam dat Mijn Liefde tot expressie brengt.
Je zult pas in je bestemming komen als je het groter geheel begrijpt en aanvaardt en deel gaat uitmaken van de flow, de beweging van het Lichaam vanuit Liefde. Jij bent niet alleen. Jij bent ook je naaste in verleden, heden en toekomst en samen vormen jullie het Lichaam dat Mijn Liefde tot expressie brengt. Sluit je dan ook niet langer af maar open je en verbind je in liefde met je naaste waar Ik je mee verbind in je leven. Jouw kwaliteiten en persoonlijkheid zijn nodig in het geheel! Niemand is overbodig. Elke ervaring is nodig.

Wees dankbaar. Dankbaarheid opent jouw kwaliteiten en voegt daaraan toe. Mijn Geest beweegt door de geslachten heen. Elk persoon, elke ervaring, elke gebeurtenis laat iets achter in de geest en geeft dit door aan het volgend geslacht. Zo ontstaat jouw persoonlijkheid en jouw kwaliteiten waar jij mee geboren wordt. De mens heeft een eigen verantwoordelijkheid maar Ik begeleid deze processen nauwkeurig zodat deze niet uit de hand lopen. Door dankbaarheid open je alle mooie kwaliteiten die zijn doorgegeven. Alles heeft zijn bestaan in Mij. De mens voegt toe en ontwikkelt kwaliteiten. Door dankbaarheid open je deze goddelijke kwaliteiten die zijn doorgegeven en jij mag daar aan toevoegen en deze ontwikkelen op jouw eigen authentieke wijze. Beschadigingen die zijn ontstaan in de erfelijkheid van kwaliteiten zijn nooit definitief. Jij mag deze beschadigingen samen met Mijn Geest gaan helen. Ik, Jezus ben naar de aarde gekomen om de beschadigingen van de ziel en het lichaam door de zondeval te herstellen. In Mij is er heling en herstel van alles wat leeft in afgescheidenheid van Mijn Liefde. Jouw persoonlijkheid, kwaliteiten en gaven mag je laten reinigen en helen in Mijn Liefde door diepe dankbaarheid, geloof en vertrouwen in Mij en mijn onderwijzing. Omdat jij verbonden bent met een groter geheel en jij onderdeel uitmaakt van je voor- en nageslacht in verbinding met alle ervaringen, maakt ook jouw heel worden deel uit van een groter geheel. Jouw heling brengt heling in de verbindingen in liefde in je leven. Jij mag Mijn Licht en Liefde doorgeven door zelf meer en meer in het Licht te gaan staan en meer heel te worden.

Wil je het hele verhaal lezen? Schrijf je hieronder in voor de nieuwsbrief en ontvang het boekje in je mailbox.

 

Klik hier om je in te schrijven

Al mijn boeken en materialen stel ik gratis ter beschikking.
Een kleine bijdrage wordt op prijs gesteld.