huisreiniging1

Als we de weg van Jezus willen bewandelen in de weg van Licht en Waarheid zullen we gaan merken dat er ook tegenkrachten zijn die ons willen afhouden van de zuivere weg van Liefde.
Gedeeltelijk kan dat te maken hebben met dingen die in ons eigen hart zijn. Dat is een weg van reiniging, zuivering en vernieuwing van denken.
We worden echter ook van buitenaf aangevallen door krachten en invloeden die ons afleiden van de weg van Jezus Christus.
Deze invloeden zitten soms in ons eigen huis en kunnen we heel eenvoudig reduceren of zelfs verwijderen door het opruimen van ons huis.
Ik wil hieronder wat richtlijnen geven hoe we ons eigen huis kunnen reinigen van invloeden die ons afhouden van Jezus Christus.

We leven in een wereld waar geestelijke/spirituele krachten werkzaam zijn. Je hebt de kracht van God die het sterkste is maar daarnaast ook de kracht van de duisternis die ook krachtig kan zijn.
De tegenstander van God maakt graag gebruik van ingangen om mensen te beïnvloeden zonder dat ze het zelf doorhebben.
Het liefst zit de kracht in het huis waar mensen wonen zodat hij een constante negatieve invloed kan uitoefenen.
Sommige mensen die er gevoelig voor zijn kunnen die negatieve krachten sterk ervaren. Soms een aanwezigheid die beangstigend is en ongewenst.
Zeker als die ervaring plaatsgebonden is en alleen thuis wordt ervaren is er bijna altijd sprake van een of meerdere voorwerpen waar een negatieve kracht aan verbonden is.
Voorwerpen die je het beste uit je huis kunt verwijderen zijn voorwerpen waar door rituelen spirituele krachten aan verbonden zijn of voorwerpen die door hun symbool of uiterlijk negatieve krachten oproepen. Je kunt dan denken aan afgodsbeeldjes, sieraden met speciale beschermende krachten, afbeeldingen die demonen voorstellen, speciaal ingestraalde voorwerpen, boeddha beeldjes, enz.
Maar ook voorwerpen of afbeeldingen waar de toekomst mee wordt voorspeld zoals elke vorm van horoscopie waarbij vertrouwd wordt op krachten van de sterren.
Overal waar jij je vertrouwen op stelt voor bescherming, genezing of bijzondere kracht zonder dat daar een wetenschappelijke verklaring voor is, is verdacht. Door je vertrouwen op een voorwerp te stellen of op rituele handelingen (zelfs al lijken ze christelijk) roep je krachten aan die je kunnen misleiden.
God roept ons op om alleen op Hem te vertrouwen en tot Hem te naderen via Jezus Christus.
Dus een hoefijzer aan de deur, een dromenvanger onder bed of andere vormen van bijgeloof kan grote schade aanrichten omdat je door je vertrouwen in deze dingen misleiding naar je toe kunt trekken.
Maar ook muziek, films, boeken, computer spelletjes, kunnen een hele krachtige negatieve lading en invloed hebben.
Ik weet van iemand die lastig werd gevallen door demonen die pas verdwenen toen een Perzisch tapijt het huis uit werd gedaan. Dat wil niet zeggen dat alle Perzische tapijten fout zijn maar je moet er wel mee oppassen. Zeker als ze niet nieuw uit de winkel komen kunnen ze gebruik zijn voor duistere rituelen.
Ook wapens waar mensen mee gedood zijn kun je beter verwijderen.
Ik heb zelf bij iemand een kris zwaard moeten verwijderen omdat deze duistere krachten bleken te bevatten. De kinderen kregen iedere nacht een nachtmerrie waarin een man met een zwaard hen wilde doden. Dit soort voorwerpen worden soms verzameld door mensen die dat mooi vinden maar kunnen krachtige occulte invloed uitoefenen.
Ik kan deze lijst eindeloos lang maken maar het is belangrijk dat je zelf aan Jezus vraagt wat je nog op moet ruimen in huis. Je kunt beter teveel opruimen dan te weinig.
Je zult je na de opruiming een stuk beter voelen.
Ga spullen ook niet weggeven of brengen naar de kringloop. Dan zadel je een ander op met je ellende.

Hand 19: 18 en velen van hen, die gelovig geworden waren, kwamen hun schuld belijden en uitspreken wat zij bedreven hadden. 19 En enigen van degenen, die toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze ten aanschouwen van allen. En men berekende de waarde ervan en stelde die vast op vijftigduizend zilverstukken. 20 Zo wies het woord des Heren krachtig en het werd sterker.

In het Oude Testament moesten de joden heel radicaal afrekenen met de afgoden van de volken die voor hen in het land woonde.
We hebben het over een geestelijke reiniging zodat Israël vrij zou blijven van de kwade geestelijke beïnvloeding uit het rijk van duisternis. God wist de invloed die uitging van gewijde voorwerpen en afgodsbeeldjes. Daarom moesten die allemaal vernietigd worden.
Zo is het ook belangrijk dat wij alle afgoden die bij ons oude leven hoorden helemaal uit ons leven wegdoen.

Deut 12: 2 Gij zult alle plaatsen volkomen vernietigen, waar de volken, wier gebied gij in bezit neemt, hun goden gediend hebben, op hoge bergen en op heuvels en onder elke groene boom. 3 Gij zult hun altaren afbreken, hun gewijde stenen verbrijzelen, hun gewijde palen met vuur verbranden, de gesneden beelden van hun goden omhouwen en hun naam van die plaats doen verdwijnen. 4 Niet alzo zult gij de HERE, uw God, dienen.

Niet alleen moesten de Israëlieten de afgodsbeelden vernietigen, ze mochten ook zelf geen afbeelding maken van God om die te vereren.

Ex 20: 1 Toen sprak God al deze woorden: 2 Ik ben de HERE, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. 3 Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
4 Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. 5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God

Het gaat er niet om dat we wettisch moeten gaan worden of uit angst dingen moeten gaan doen.
Waar het om gaat is dat we ons huis reinigen van elke negatieve invloed die ons van de weg van Jezus kan afleiden zodat we ons vrijer voelen en meer van Gods Liefde kunnen ervaren in ons leven.
Hoe meer we ons richten op God en Jezus en geen bijzaken, ofwel helemaal naar de Bron gaan, des te krachtiger zullen we God gaan ervaren in ons leven.
Ook beelden van Jezus Christus, Maria, heiligen en engelen kunnen ons afleiden van het ware beeld van Christus zoals Hij zich in onze geest wil openbaren.
In de Bijbel staat duidelijk dat we geen beeld van God mogen maken om die te aanbidden. Zelfs afbeeldingen van God, Jezus, Maria of heiligen kunnen demonisch krachten aantrekken als je deze gaat aanbidden. Een afbeelding is immers altijd mensenwerk en dus onvolmaakt. Er kunnen verkeerde energieën aan verbonden zijn. Zelf vind ik de meeste afbeeldingen van Jezus afschuwelijk omdat het in niks lijkt of me doet herinneren aan de Jezus die leeft in mijn hart. Regelmatig ervaar ik een verkeerde misleidende energie in een Jezus afbeelding.
Mocht je na je huis gereinigd te hebben van dit soort voorwerpen toch nog last hebben van aanwezigheid in huis. Dan kan het zijn dat er door vorige bewoners rituelen zijn gedaan in huis. In dat geval zal er een reiniging door het gebed door het aanroepen van de naam van Jezus Christus moeten plaatsvinden.

Als je uit het huis alle occulte voorwerpen verwijderd hebt kun je via onderstaand gebed het huis ook geestelijk reinigen en Jezus uitnodigen het huis te vullen met Zijn Heilige Geest.

 

Heer Jezus,

Ik dank U voor Uw Liefde.
Ik erken U als Heer boven alle overheid en macht.
U bent voor ons tot een vloek geworden om ons te bevrijden uit de macht van de duisternis.
Elke macht en elke vloek is verbroken in Uw Heilige Naam.
In Jezus naam vraag ik vergeving voor alle zonden die hebben plaatsgevonden in dit huis. ( eventueel bekende zonden benoemen)
In de naam van Jezus Christus gebied ik elke onreine en occulte geest dit huis te verlaten en te gaan naar de plek die Jezus je wijst.
Ik reinig dit huis en elke ruimte van dit huis door het bloed van Jezus Christus en met het vuur van de Heilige Geest.
Heer Jezus, ik nodig U uit dit huis nu te vullen met Uw aanwezigheid en met Uw Heilige Geest.
Wees een vurige muur rondom dit huis en bescherm dit huis tegen invloeden van de duisternis.
Ik heilig dit huis en alle voorwerpen en allen die hier wonen in de naam van Jezus Christus.
Ik dank U Jezus dat U nu waakt over dit huis.

Amen