Week boodschap

Rein, zuiver en gezond leven
In een toxische wereld

Cursus co-creëren met de Heilige Geest

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 172 gasten en geen leden online

Liefde is………..

Wat is de essentie van zuiver liefde?

hart1Deze vraag houdt me al een tijdje bezig.
Ik kom tot de conclusie dat liefde te maken heeft me het tot essentie laten komen van hetgeen geschapen is.
Het volle aandacht geven, genieten, bewonderen en tot volle essentie laten komen van hetgeen God geschapen heeft en van God zelf.
Liefde heeft ook te maken met verbinding zoeken met hetgeen God heeft geschapen. Verbinding zoeken met de essentie. Liefde is niet het onttrekken van energie maar juist het energie geven aan hetgeen is. Positieve energie in de zin van verwondering, dank, bewondering, ontzag, eerbied. Deze energie kan ook omgezet worden in actie zoals klappen, juichen, uitroepen, bemoedigen, enz. Bijvoorbeeld bij een mooi concert.

Als je van chocolade houdt dan geniet je intens van de smaak en de sensatie die chocolade geeft en laat die helemaal tot je doordringen.
Genieten is bewonderen, verbinding zoeken met, maar altijd vanuit een gevende houding.
In echt houden van zit nooit verslaving, manipulatie.

Als je van muziek houdt dan geniet je intens van de klanken en de sfeer die de muziek overdraagt. Je bewondert de artiest en de componist bewust of onbewust en geniet van hun schepping. Je geeft hen op die manier je liefde. Je maakt verbinding met de muziek maar daardoor ook met de muzikanten en de componist en de achterliggende inspiratie van hen.
Zuivere liefde is zuiver genieten en heeft niks met begeerte of verslaving te maken.
Je kunt alleen zuiver genieten als je er niet van afhankelijk bent. Als je het niet nodig hebt.
Je kunt alleen liefhebben vanuit vrijheid.
Elke vorm van verslaving dood de echte liefde en dood het zuiver genieten.
Je geeft niet langer maar je ontneemt energie en daardoor stagneert de energie.
Als je van je partner houdt dan verlang je ten diepste je te verbinden met de essentie van haar/zijn wezen en hem/haar tot volle ontplooiing te laten komen.
Als je van jezelf houdt dan verlang je contact te maken met de essentie van wie je bent en van daaruit jezelf tot ontplooiing te brengen in je goddelijke bestemming.
Als je van God houdt dan verlang je verbinding te maken met de essentie van het wezen van God en Hem tot volle wasdom te laten komen hier op aarde.
Liefde richt zich op de essentie van de dingen en laat deze tot volheid komen.
In liefde zelf zit energie. Hoe zuiverder de liefde hoe meer energie deze bevat.

In de liefde zit ook creativiteit.

Als een kunstenaar bijvoorbeeld door het bos loopt dan doet hij daar een geweldige ervaring op van schoonheid. Hij wil dat met andere mensen delen en maakt een doek waarin hij deze emotie van schoonheid tot uiting wil brengen om het te delen met anderen.
Een kunstwerk op deze wijze gemaakt is ware kunst.

Liefde kan zich ook uiten in hulpverlening.

Je ziet iemand die lijdt en hebt verdriet dat deze persoon niet tot volle ontplooiing kan komen. Omdat zuivere liefde energie in zich heeft voel je van binnen dat je deze persoon kunt helpen om tot schoonheid te komen. Liefde wordt omgezet in daden die ook wezenlijk zullen bijdrage aan het geluk en heelheid van die ander.
Deze vorm van hulpverlening vanuit het hart is zeer helend en is een vreugde voor beide personen. De gever en ontvanger komen in een liefdevolle verbinding waarin de liefde kan stromen en tot haar doel komt.

Liefde in vriendschap.

Vriendschap is de vreugdevolle verbinding van wederzijdse herkenning van gezamenlijke liefde.
Dat kan een hobby, een sport, je kinderen of andere dingen zijn die een gemeenschappelijke liefde geven die je met elkaar deelt.
Dit kan zich uitbreiden totdat je een heel groot deel van je leven met elkaar deelt vanuit die gezamenlijke liefdesverbinding.
Zuivere vriendschap is een gevende vriendschap waarbij je elkaar energie geeft, elkaar bewondert, eert en waardeert. Als je ziet dat de ander het moeilijk heeft dan geef je die ander extra energie om je vriend te helpen weer in zijn kracht te komen.
Je hebt niet een vriend maar je bent een vriend en geniet van de vriendschap die je van die ander mag ontvangen. Er is altijd vrijheid. Je kunt nooit vriendschap opeisen.

Liefde in het huwelijk.

Een huwelijk is een bijzonder liefdesrelatie.
Twee mensen hebben bewust gekozen zich voor het leven hier op aarde met elkaar te verbinden in een liefdesverbinding om vanuit verbondenheid met elkaar de levensweg van liefde te bewandelen. Door deze verbinding en volledige toewijding naar elkaar ontstaat er een scheppende liefdesenergie waarin kinderen verwekt en opgevoed worden in liefde.
Deze scheppende liefdesenergie komt ook tot uiting in de levensdans die het echtpaar met elkaar maakt.
Hoewel er een diepe keuze van toewijding is gemaakt, is er ook binnen het huwelijk geen sprake van bezit, manipulatie en eigendom. Liefde brengt de ander in vrijheid en heelheid.
Ook voor het huwelijk geldt: Je hebt geen minnaar, je bent een minnaar!

Liefde en seksualiteit

Seksualiteit is door God uitgevonden en gemaakt om intens van de genieten binnen een liefdesrelatie.
Zuivere seksualiteit is het volle liefdevolle aandacht geven aan elkaar, genieten, het jezelf volledig geven aan elkaar vanuit volledige overgave en vertrouwen. Het in elkaar opgaan in een diepe eenwording vanuit liefde. Zuivere seksualiteit is een vorm van aanbidding van je geliefde.
Het is een gevende energie gericht op de ander waar je zelf intens van mag genieten.
Vanuit de wederzijdse liefdesverbinding is er ook het ontvangende aspect. Je mag de liefde van de ander ook helemaal ontvangen en weer beantwoorden.
In zuivere seksualiteit is er nooit sprake van nemen. In de wereld wordt seksualiteit voorgespiegeld als een verkoopbaar product voor je ego. Zorg dat je aan je trekken komt.
Dat leidt tot allerlei uitwassen zowel binnen als buiten relaties.
Het mooie geschenk van God is verlaagt tot een ego speeltje.

Liefde en God

God is liefde. Dat is Zijn wezen, Zijn essentie.
Van God houden betekent diepe bewondering, respect, dankbaarheid, eerbied, ontzag, verwondering, aanbidding voor wie Hij is en voor alles wat Hij gemaakt heeft.
Liefde voor God maakt een diepe verbinding met Hem waarin Gods Geest als een creatieve energie ons leven binnenstroom. Door deze Geest van God worden we medescheppers en mogen we expressie geven aan Gods liefde hier op aarde.
Deze liefde tot God komt tot stand doordat Jezus ons heeft aangeraakt met Zijn goddelijke Liefde.
God heeft ons eerst lief gehad en vanuit die liefde is onze liefde tot God ontvlamt.
Deze goddelijke innerlijke vlam zet ons hele leven in beweging vanuit liefde.
Ook voor onze relatie met God geldt: We kunnen niks van God claimen, opeisen of verwachten. Wij zijn minnaars, aanbidders van God en vanuit die liefde wordt ons alles geschonken wat we nodig hebben in overvloed.

Liefde en Jezus

Jezus is de expressie van Gods Liefde in ons leven. Jezus heeft de Liefde van God tastbaar en zichtbaar gemaakt. Jezus is als het ware de vaste en tastbare vorm van Gods Liefdesenergie voor ons.
Jezus heeft het grootst denkbare offer gebracht om uiting te geven aan pure onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige Liefde. Door Zijn Liefde is heel de mensheid tot heelheid gekomen. Daarom heet Jezus ook wel onze Heiland! Onze Heelmeester.
Jezus is de zuiverste vorm van Liefde en heeft deze Liefde weer teruggebracht bij de mens door de uitstorting van de Heilige Geest.

Liefde en de Heilige Geest

Als mensen schieten we enorm tekort in deze onvoorwaardelijke goddelijke Liefde. Via Jezus is het weer mogelijk om in innerlijke verbinding met God te komen. Door de Liefdesdaad van Jezus is de weg vrij voor de Heilige Geest. Het is juist de Heilige Geest die de onvoorwaardelijke goddelijke Liefde weer terugbrengt bij de mens.
Romeinen 5:5  En als we op God vertrouwen, zal Hij ons nooit teleurstellen. Want God heeft zijn liefde in ons hart uitgegoten door ons zijn Heilige Geest te geven.