Week boodschap

Rein, zuiver en gezond leven
In een toxische wereld

Cursus co-creëren met de Heilige Geest

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 40 gasten en geen leden online

 

bruidEchte liefde verlangt naar de ander, om de ander te leren kennen en gewoon in zijn of haar nabijheid te zijn. Ik ben opgegroeid in een christelijke omgeving waar steeds werd gesproken over de onvoorwaardelijke gevende liefde van God. Zoals God van ons houd zo moeten wij ook van elkaar houden met deze onvoorwaardelijke gevende liefde. Jezelf wegcijferen zodat de ander gelukkig kan zijn.

De laatste tijd begin ik steeds meer te zien dat er een diepere laag is achter deze gevende liefde en dat is de verlangende liefde. Als de liefde alleen een gevende liefde zou zijn zou deze erg afstandelijk zijn en zou er geen diepe relatie kunnen ontstaan van wederzijdse afhankelijkheid.
God heeft ons Zijn onvoorwaardelijke gevende liefde laten zien door ons Zijn zoon Jezus te geven en Jezus heeft dit laten zien door voor ons de weg van lijden en sterven te gaan.

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
Achter deze gevende liefde van God zit een diepere laag van de verlangende liefde. God heeft zoveel voor ons over gehad omdat Hij zo naar ons verlangt, om ons uiteindelijk in Zijn koninkrijk te kunnen omarmen, om ons in Zijn nabijheid te kunnen hebben, om Zichzelf met ons te kunnen delen. Ten diepste is de liefde van God dus verlangend en niet gevend. God verlangt naar de mens. Hij is uit op relatie. Hij verlangt naar intimiteit.
Als we het boek Hooglied uit de Bijbel lezen dan zien we dat hierin de verlangende liefde wordt beschreven op een poëtische bijna erotische wijze.
Hooglied 5:2 Ik sliep, maar mijn hart was wakker. Hoor, mijn geliefde klopt aan. `Doe mij open, mijn zuster, mijn liefste, mijn duive, mijn volmaakte, want mijn hoofd is vol dauw, mijn lokken zijn vol druppels van de nacht.'
Hooglied 7:10 Van mijn geliefde ben ik, en naar mij gaat zijn begeerte uit.
Hooglied beschrijft de menselijke liefde maar wordt ook gezien als een symbolisch boek die de liefde beschrijft die God voor ons heeft, de liefde tussen de Bruid en de Bruidegom.
Als we de Bijbel goed lezen dan gaat deze eigenlijk over de verlangende liefde, over liefdevolle relaties van wederzijdse afhankelijkheid.
Het begon al toe God de mens schiep. Hij schiep de mens als man en vrouw naar Zijn beeld. Genesis 1:27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. God schiep dus een goddelijke relatie van verlangende liefde.
Toen God Adam had geschapen zei God voor het eerst dat het niet goed was.
Genesis 2:18 En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.
God had Adam geschapen naar Zijn beeld inclusief zijn verlangende liefde om zijn leven te delen met een ander. Vanuit dat verlangen schiep God Eva uit Adam en bracht haar tot hem. Dit beschrijft ten diepste de reden van de schepping van de mens. De mens is immers geschapen naar Gods beeld. Zoals het niet goed was dat Adam alleen was zo was het ook niet goed dat God alleen was. God zocht een hulp die bij Hem past, een partner met wie Hij zijn leven zou kunnen delen, aan wie Hij zijn Liefde kwijt zou kunnen op basis van gelijkwaardigheid en wederzijdse afhankelijkheid. Deze uitspraak gaat heel ver maar wordt ondersteund door de Bijbel.
Het eerste gebod is ook: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. (Mattheüs 22:37)

God verlangt naar onze liefde, Hij verlangt naar relatie met de mens. Hij verlangt niet naar offers en goede daden en een heilig leven en zelfopoffering, nee God verlangt naar onze liefde, naar gemeenschap, naar onze nabijheid. Hij verlangt erna dat wij onszelf met Hem delen en dat Hij Zichzelf met ons kan delen. In de Bijbel wordt koning David een man naar Gods hart genoemd. Niet omdat hij zo voortreffelijk heeft geleefd. Hij heeft overspel gepleegd en heeft gemoord en bedrogen maar David had steeds spijt van zijn daden en leefde dicht bij God. Hij had God boven alles lief.

Jakobus 4:5 De geest, die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid?
Is God jaloers? Jaloersheid in de zuivere vorm is liefdesverdriet. De pijn van de onbeantwoorde liefde. De pijn die voortvloeit uit een diep verlangen naar die ander die jou liefde afwijst. God kent deze pijn als geen ander. De hele mensheid heeft Hem afgewezen. Maar God is niet bitter, in Zijn liefde blijft Hij steeds wegen zoeken om ons te winnen.
Het offer van Jezus aan het kruis is ten diepste een daad van verlangende liefde. Jezus liefde voor de mensheid is zo groot dat Hij bereid was Zijn aards lichaam te offeren om onze geest voor Zich te winnen. Uiteindelijk gaat het Jezus ook om ons te winnen voor Zichzelf als Bruid.
Hosea 2:19 Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig: Ik zal u Mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming;
Openbaring 21:2 En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is.
1 Corinthiërs 6:17 Maar die zich aan de Here hecht, is een geest met Hem.
2 Corinthiërs 11:2 Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan een man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen.
Openbaring 22:17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.


De diepste roep van God is om al je harde werken, inspanningen, perfectionisme, lage verlangens los te laten en te komen, te verblijven en te zijn in Zijn Liefde.