trouwLiefde en trouw zijn met elkaar verbonden. Als iemand lief en aardig doet maar hij komt zijn beloftes niet na, zegt ja en doet nee, dan is er geen sprake van echte liefde. Lief en aardig zijn kan iedereen zolang het niks kost. Echte liefde blijkt pas als het je iets gaat kosten, als je een prijs moet betalen om trouw te zijn en je beloftes waar te maken. Liefde krijgt betekenis en inhoud als je trouw blijft ook als het je wat kost. Het is onmogelijk om een diepe en mooie relatie van liefde op te bouwen als je niet trouw bent. Als je elkaar niet kunt vertrouwen is ook de liefde ver te zoeken.
Daarom is bedrog, liegen, onbetrouwbaarheid, vreemdgaan en overspel funest voor elke relatie. Ook als de ander het niet weet laat het diepe sporen na in een relatie.
Ik heb het niet alleen over het huwelijk. Als iemand zijn belofte niet nakomt of ergens over blijkt te liegen dan is er al een deuk gekomen in het vertrouwen. Dat kan zijn tussen vrienden maar ook kinderen kunnen door hun ouders beschadigd worden als ouders dingen beloven die ze niet nakomen.
Kinderen leren trouw door wat ze zien bij hun ouders. Als ouders zelf niet trouw zijn, niet hun belofte nakomen en niet aan elkaar trouw zijn, dan leren kinderen niet wat trouw is en kunnen ze later zelf ook niet trouw zijn.

Het is belangrijk te beseffen dat een belofte energetisch gezien al een handeling is. Door een belofte verbind jij jezelf met een handeling. Als je vervolgens die belofte niet nakomt maak je iets in jezelf stuk maar ook in de ander aan wie je de belofte hebt gedaan. Je bent niet meer één. Je hebt eigenlijk jezelf bedrogen.
Je moet dus heel erg oppassen met het doen van beloftes. Je kunt beter niks beloven dan iets beloven en het niet nakomen.
Aan de andere kant zijn beloftes heel belangrijk voor een relatie. Als je geen afspraken met elkaar kunt maken kun je ook geen diepgaande relatie hebben. Er is geen vertrouwen.
Trouw en vertrouwen zijn twee woorden die met elkaar verwant zijn en horen bij een relatie in liefde.

De mooiste vorm van een relatie waarin liefde, trouw en vertrouwen met elkaar verbonden zijn is de huwelijkstrouw.
In het huwelijksverbond binden twee mensen zich met een belofte voor het leven aan elkaar. In voor en tegenspoed. Dit gaat heel diep en is heel mooi.
Het huwelijk is niet voor niks een afspiegeling van de liefde en trouw waarmee God ons omringt.
Als je de huwelijkstrouw niet kunt volbrengen is het beter om niet te trouwen. Want een huwelijkstrouwbelofte gaat heel diep en de pijn verbonden aan ontrouw en echtscheiding gaat daarom ook heel diep.

 

Alternatieve vormen van samenwonen buiten het huwelijk is gevaarlijk. Je gaat een diepe verbondenheid aan met elkaar zonder elkaar trouw te beloven. Er is geen basis van een belofte van trouw die je door moeilijke periodes heen kan trekken die in iedere relatie komen.

De huwelijkstrouw is niet alleen een briefje die je bij de gemeente haalt of een burgerlijke status. Nee, het is een diepe belofte van trouw en de daarbij horende verbinding voor het leven die je met elkaar aangaat in tegenwoordigheid en hulp van God.

Ontrouw en scheiding slaan diepe wonden waarbij je heel erg moet oppassen dat je het vermogen om trouw te zijn en je vertrouwen te geven aan een ander niet verliest.
Door bedrog en ontrouw door een ander jou aangedaan kan je ziel zo beschadigd raken dat je jezelf gaat verharden of zelf ook ontrouw gaat worden en/of het vermogen verlies om anderen te vertrouwen.

Jezus kan je daarbij helpen. Jezus is betrouwbaar gebleken in alles tot de dood toe. Hij is verworpen door Zijn eigen volk, verraden door een van Zijn eigen discipelen en in het moeilijkste uur verlaten en verloochend door Zijn vrienden. Toch blijft Jezus kiezen voor liefde en trouw ondanks onze eigen ontrouw.
Liefde en trouw (betrouwbaarheid) zijn vruchten van de Heilige Geest en horen bij Gods koninkrijk.
Trouw en betrouwbaar zijn is een uiting van liefde en uit zich in kleine dingen.
Lukas 16:10  Jezus zei: "Als je eerlijk bent in kleine dingen, zul je ook eerlijk zijn in grote dingen. En als je oneerlijk bent in kleine dingen, zul je ook oneerlijk zijn in grote dingen.

We leven in een tijd dat trouw niet meer zo belangrijk wordt gevonden. Je moet gewoon je gevoel achterna en je vooral niet binden. Massaal worden relaties verbroken en als je een paar maar bent teleurgesteld in een relatie wordt het steeds moeilijker om nog een nieuwe relatie aan te gaan, Het vermogen om je te verbinden en om te vertrouwen wordt kapot gemaakt.

Gelukkig kan alles geheeld worden. Velen van ons lopen rond met diepe pijn als gevolg van bedrog en ontrouw. Wellicht ben je zelf ontrouw geweest.
Genezing en herstel begint op het moment dat je bereid bent je pijn en fout onder ogen te zien en deze bij Jezus brengt.
Dan kan Jezus met Zijn Liefde ons hart helen en ons onderwijzen in de goddelijke wegen van Liefde en trouw en betrouwbaarheid.
Er bestaan geen wonden die niet geheeld kunnen worden door Gods Liefde.

Spreuken 3:3  Houd liefde en trouw in ere! Draag Gods geboden als een sieraad en prent  ze in je hart en geheugen.