avondmaalIn tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is het vieren van het Heilig Avondmaal niet bedoeld voor heilige zuivere mensen en hoeft het ook niet gezegend te worden door een priester of een dominee.
Het Heilige Avondmaal is van oorsprong een joods feest en werd gevierd in de familie sfeer met familie en vrienden.
Jezus vierde dit feest ook met Zijn vrienden in een huislijke sfeer.
Jezus verlangt het Avondmaal met jou te vieren!

Vlak voordat Jezus stierf vierde Hij nog de laatste keer het Pascha met Zijn leerlingen. Jezus gaf tijdens deze maaltijd de ware diepere spirituele betekenis van het Pascha door.
Voor Jezus was deze laatste maaltijd met Zijn discipelen voordat Hij stierf een zeer belangrijke maaltijd omdat Hij tijdens dit laatste Pascha kon laten zien hoeveel Hij van Zijn volgelingen hield.
Hij velangde dan ook heel erg naar deze maaltijd met Zijn geliefde. Zoals ook beschreven staat in het evangelie.
Lucas 12:15 En Hij zeide tot hen: Ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten, eer Ik lijd.

Avondmaal vieren is een hele mooie manier om Gods Liefde tot je door te laten dringen en stil te staan bij de liefde die Hij voor jou heeft. Dit te doen met je geliefden geeft een diep gevoel van verbondenheid met elkaar in Gods Liefde.

Op Goede Vrijdag 2011 op 22 april heb ik via een teleseminar avondmaal gevierd met een groep mensen en waren we via de telefoon met elkaar verbonden.
Na uitleg over de diepere betekenis van het avondmaal hebben we met elkaar daadwerkelijk het avondmaal gevierd.
Iedereen zorgde thuis zelf voor een stukje brood en wijn/druivensap en zo hebben we samen het avondmaal gevierd.
Deze bijeenkomst heb ik opgenomen en kun je gebruiken om zelf hetzij met je vrienden/familie of alleen met God en Jezus het Heilig Avondmaal te vieren.
Je hoeft niet heilig te zijn of zuiver. Jezus is juist gekomen om ons zuiver te maken en schoon te wassen. Je mag gewoon komen zoals je bent met al je fouten.
Het Heilig Avondmaal staat juist symbool voor vergeving en reiniging die we uit genade mogen ontvangen.
Dus just als jij je schuldig, onzuiver, zondig en onbekwaam voelt mag je het avondmaal vieren om bemoedigd te worden en te ervaren dat God je aanvaard zoals je bent.

Zorg dat je een stukje brood en een glas wijn of druivensap klaar hebt staan en zorg dat je niet gestoord wordt.
Luister na deze opname en doe aan het einde mee met het vieren van het avondmaal.
Na de maaltijd is er een moment van stilte en mogelijkheid voor mensen een gebed uit te spreken. Je kunt dat de opname even op pauze zetten en zelf ook met eigen woorden God danken.

Heel veel zegen bij het vieren van het Heilige Avondmaal.

Je kunt de bijeenkomst hier downloaden en beluisteren.
 Heilig Avondmaal download, Goede Vrijdag 22 april 2011, teleseminar/bijeenkomst

 Je kunt ook kiezen om avondmaal te vieren bij het onderstaand filmpje wat ik later heb opgenomen.