aanbidding 400Johannes 4:24 God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.

Aanbidding is het loskomen van jezelf en God alle aandacht geven. Hem het centrum maken van je liefde en verlangens. Aanbidding is de diepste en hoogste vorm van spiritualiteit omdat het daarbij niet meer om onszelf gaat maar om God die boven alles verheven is. Aanbidding laat ons boven onze eigen ego uitstijgen en verenigt ons met allen die vanuit dezelfde geest God aanbidden. Het verenigt ons met de engelen en brengt ons in de aanwezigheid van God. Diepe aanbidding vult heel ons wezen en we worden opgenomen in de eenheid met God waarbij onze persoonlijkheid niet meer belangrijk is maar waarbij het gaat om Gods verheven Heiligheid.

Aanbidding is overweldigd worden door God schoonheid, grootsheid, almacht, heiligheid.
Aanbidding is applaudisseren voor God. Expressie geven aan je verwondering.
Aanbidding is niet danken. Danken richt zich op wat God voor je doet. Aanbidding richt zich op wie God IS.
Daarom gaat aanbidding dieper dan dankzegging.
Veel van onze zogenaamde aanbiddingsliederen hebben zijn geen echte aanbiddingsliederen maar zijn meer dank liederen.
Er zijn maar weinig echte aanbiddingsliederen te vinden die enkel de grootheid van God beschrijven.

Onderstaande video's kunnen je helpen om te komen in diepe aanbidding