Genezing van kanker van binnenuit door de genezende Liefde van God. .

Genezing kankerGeen enkele vorm van kanker is ongeneeslijk.
Kanker is een aanval op ons lichaam, een verstoring van het evenwicht van celdeling. Er zijn veel oorzaken die de kans op kanker vergroten maar het is uiteindelijk het eigen lichaam die bepaald of de kanker wel of niet ontstaat. Veel mensen roken maar de een krijgt wel kanker en de ander niet. Het zijn uiteindelijk niet de uiterlijke omstandigheden die bepalen of we kanker krijgen maar hoe ons lichaam reageert op deze omstandigheden. En dat heeft alles te maken met onze innerlijke weerstand tegen kanker. Het is dan ook verbazingwekkend dat de medische wereld totaal geen oog heeft voor de innerlijke mens maar dat zij zich uitsluitend richt op de vernietiging van de kankercellen. En dat terwijl men weet en is aangetoond dat een positieve innerlijke houding het genezingsproces van het lichaam positief beïnvloed.
Jezus zei toe Hij op aarde wandelde verschillende malen tegen de zieken die Hij behandelde: “u geschiede naar uw geloof”.
Mattheüs 8:13 En Jezus zeide tot de hoofdman: Ga heen, u geschiede naar uw geloof. En de knecht genas, juist op dat uur.
Mattheüs 9:29 Toen raakte Hij hun ogen aan en zeide: U geschiede naar uw geloof.
Mattheüs 15:28 Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O, vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wenst! En haar dochter was genezen van dat ogenblik af.

Jezus hielp mensen in contact te komen met hun goddelijke bron, met God de Vader en Schepper, en van daaruit hun ziekte te overwinnen. Artsen daarentegen stellen een diagnose en vertellen vervolgens wat de patiënt te wachten staat en zetten zo hun eigen verwachting in werking en planten deze verwachting ook in het hart van de patiënt. Je moet dan sterk in je schoenen staan om innerlijk tegen deze negatieve verwachting in te gaan en af te rekenen met angst. Ik zeg niet dat artsen verkeerd werk doen maar op deze manier wordt onze innerlijke kracht die het genezingsproces zou moeten ondersteunen eerder lamgelegd dan ondersteund. Uiteindelijk zullen we immers onszelf moeten genezing. Medische ingrepen kunnen ons daarbij helpen maar ook artsen zijn volledig afhankelijk van hoe ons lichaam reageert op deze ingrepen.
Kanker is net als elke andere ziekte een signaal in ons lichaam dat er iets niet goed is. Het is dan zaak naar onze oorsprong te gaan, naar onze Schepper, die alles goed en volmaakt geschapen heeft en daar ons opnieuw af te stemmen op de goddelijke energie die ons van binnenuit kan helen. Het is triest dat wij als mensen vaak pas gaan bidden als er ernstige problemen in ons leven zijn maar het is beter laat dan nooit. Vaak hebben we problemen nodig in ons leven om te beseffen dat we zo ver zijn afgedwaald van onze innerlijke bron die bedoeld is om in harmonie te leven met God. Jezus is naar ons toegekomen om ons weer in contact te brengen met God en van daaruit te leren leven. Toen Jezus op aarde wandelde was Hij het meest bekend door de vele wonderlijke genezingen die Hij deed maar de boodschap die Hij bracht werd veelal niet begrepen. Jezus was gekomen om de mensheid weer in contact te brengen met God, om de mens weer te brengen in haar oorspronkelijke bedoeling. De vele genezingen waren slechts een teken, een bewijs, dat Hij echt iets te zeggen had. Een bewijs van een bovennatuurlijke werkelijkheid die herstel kan brengen in ons leven en die ons innerlijk nieuw leven kan geven die boven de dood uit gaat. Jezus is gekomen om ons innerlijk te brengen in contact met God en om van daaruit te leven. De wet van de liefde, hoop, geloof en vertrouwen zijn sterker dan de wetten van ziekte angst en dood. Onze geest is in staat om samen met Gods Geest zich te verheffen boven onze ziekte en angst en zo een positieve krachtige invloed uit te oefenen op het genezingsproces. Bij God zijn alle dingen mogelijk en in de mate waarin wij verbonden zijn met God zijn deze dingen ook mogelijk in ons leven.
Marcus 9:23 Jezus zeide tot hem: Als Gij kunt! Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.
Marcus 10:27 Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God. 
 

In het filmpje hieronder bid ik een krachtig gebed voor hen die worstelen met kanker. Mocht jij dit zijn dan nodig ik je uit dit filmpje te bekijken en mee te bidden. Je kunt dit filmpje regelmatig meebidden als ondersteuning in je genezingsproces.

Heb je behoefte aan een persoonlijk gebed voor handoplegging of zalving met olie dan kun je een consult aanvragen via www.agapecoach.nl

 

Download hier een gebed wat je kunt uitprinten en regelmatig kunt bidden ter ondersteuning van je genezing.

Tips ter genezing van kanker en/of leven met kanker in overwinning.

Jezus is de brug, de schakel, de weg, tussen ons en God. Bid tot Jezus en Hij zal ons innerlijk brengen bij God en ons leiden met Zijn Geest.

  1. Laat je behandelen door artsen maar zorg dat je geest boven deze behandeling staat. Geef je lichaam niet over aan de artsen maar geef je lichaam de opdracht de behandelingen te ondersteunen en zegen de artsen in hun handelwijze door gebed in Jezus naam. Geef je lichaam over in de hand van God.

  2. Zorg dat je geen angst toelaat of bezorgdheid maar kies ervoor steeds voor ogen te houden dat je de ziekte overwint en kies ervoor te vertrouwen in de kracht van Jezus.
    (Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Filippensen 4:6-7 )

  3. Blijf doorgaan met leven en plannen maken voor de toekomst. Niet vanuit ontkenning maar vanuit vertrouwen en geloof in Jezus dat alles goed gaat komen. (Johannes 15:7 Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.)

  4. Zie de kanker niet als een vijand maar onderga dit proces als een leerschool om sterker te worden en nog dieper heel te worden naar geest, ziel en lichaam. Je kunt de kanker zegenen met Gods liefde opdat deze zal verdwijnen. (Mattheüs 5:44 Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief )

  5. Zorg dat je boven de kanker staat en geef je leven inhoud door tot zegen te zijn voor anderen. Ook in je proces van ziekte en herstel. (Romeinen 12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.)

  6. Mocht je innerlijk van God weten dat je gaat sterven, zie dan de dood als een vriend die je zal verenigen met God en bereid je geliefden op een liefdevolle manier voor op het afscheid. De dood is geen nederlaag. Samen met Jezus kan ons innerlijke zich verheffen boven de dood en is de dood slechts een overgang naar Hem. Het belangrijkste in om in alles Zijn vrede te ervaren. We mogen altijd bidden om genezing maar voor iedereen komt er een moment om te sterven.(Johannes 11:25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven,)