Gebed van verootmoediging, vergeving en bescherming ten behoeve van het ongewenst ongeboren kind en Gods verbroken hart.


baby in buikPs 139: 16 uw ogen zagen mijn vormeloos begin;

in uw boek waren zij alle opgeschreven,

de dagen, die geformeerd zouden worden,

toen nog geen daarvan bestond.

 Hemelse Vader,

U bent de Schepper van al het leven. U heeft het leven zo mooi gemaakt.
U vindt ieder leven zo kostbaar dat U Uw Zoon heeft gezonden om voor ons aan het kruis te sterven.
Ik kom voor Uw troon en verneder mij voor Uw aangezicht met een diep verdriet in mijn hart.
Wij als mensheid hebben zwaar gezondigd en zondigen nog steeds door miljoenen kinderen al in de baarmoeder van het leven te beroven en hen geen kans te geven Uw liefde expressie te geven in hun leven hier op aarde.
Wij als mensheid hebben zoveel bladzijdes uit Uw levensboek kapot gescheurd omdat het opvoeden van een nieuw mensenkind ons niet zo goed uitkwam. Wij hebben het recht om te beslissen op leven en dood in ons eigen hand genomen. Wij spelen voor God.
Vergeef ons als mensheid. Vergeef de moeders die handelen in onwetendheid, in wanhoop, onder druk van ouders of omgeving. Vergeef de mensen die meisjes en vrouwen actief tot abortus aanzetten. Vergeef mensen die actief betrokken zijn bij het uitvoeren van de abortus. Vergeef de overheid die dat legaliseert en breng hen tot inzicht.
Ik bid voor alle vrouwen die een abortus zijn ondergaan en die nu worstelen met enorme schuldgevoelens. Help hen niet langer weg te lopen van deze schuld of deze goed te praten maar deze eerlijk bij U te belijden en zo diepe vergeving en troost van U te ontvangen.
Ik bid voor alle mannen die vrouwen zonder enig verantwoordelijkheidsgevoel zwanger maken en vervolgens weglopen van hun verantwoordelijkheid.
Breng allen die in dit gebed genoemd zijn tot inzicht en erkenning van schuld. Opdat er bekering en vergeving en wegneming van schuld kan plaatsvinden.
Ik bid dat er meer mensen zullen opstaan die zich inzetten voor het ongeboren kind en hun stem zullen laten horen.
Ik bid voor bescherming voor het ongeboren maar ongewenst kind op dit moment.
Jezus, grijp in en redt geliefde mensenlevens door harten van moeders aan te raken met liefde en hoop voor hun ongeboren kindje opdat zij die nog twijfelen en abortus overwegen zullen kiezen voor het leven.
Help zwangere moeders voor het leven te kiezen in de soms heel zware omstandigheden en geef hen de juiste hulp en mensen die hen bijstaan in deze keus.

Ik leg alle ongeboren kinderen in Uw handen die dreigen geaborteerd te worden en bid voor een goddelijke ingrijpen. Doe een wonder van uitredding en bescherming maar indien dit niet mogelijk is, neem hen op in Uw eeuwige armen van Liefde.

 Amen

Hieronder een schitterende video van het grootste wonder alles tijden. De wording van nieuw leven.