Meditatie en gebed.

Inleiding

Meditatie is een techniek om de geest tot rust te brengen van alle indrukken en gedachtes die dagelijks op ons afkomen zodat we stil worden van binnen en kunnen luisteren naar ons innerlijk. Meditatie brengt ons ontspanning en rust van waaruit we ons beter kunnen richten op God. Het helpt ons onze gedachten onder controle te brengen en te ordenen.
Er zijn veel vormen en niveaus van meditatie maar het belangrijkste is de tijd te nemen en te kiezen los te laten en te leren luisteren.

drinken bij GodMeditatie en gebed

David uit de Bijbel was eerst schaapherder en later koning. Zijn kracht was dat hij geleerd had veel tijd door te brengen in contact met God. Hij had geleerd God de bron te maken van zijn leven, zijn ziel tot rust te brengen bij God.
Psalmen 131:2 Immers heb ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht als een gespeend kind bij zijn moeder; als een gespeend kind is mijn ziel in mij.

Zoals een baby tot rust komt aan de borst van zijn moeder en dringt van de warme levenssappen, zo mogen wij door meditatief gebed leren tot rust te komen bij God onze bron en leren te drinken van de levenssappen die van God uitgaan.waarbij we leren onze vragen los te laten en kiezen voor vertrouwen en overgave.

wijn-Psalmen 34:8 Smaakt en ziet, dat de Here goed is
Zoals een wijnkenner zich concentreert op de wijn en geniet van alle elementen van een uitstekende wijn, zo mogen wij in meditatief gebed ons concentreren op God en Zijn goedheid en drinken van de goddelijke wijn die Hij ons aanbied. Wijn is een beeld van de Heilige Geest. We kunnen veel lezen over God en veel weten over spiritualiteit maar uiteindelijk gaat het erom dat we gaan drinken en ervaren de liefde van God. Eenmaal iets van Gods liefde geproefd dan blijf je verlangen naar meer. Aan God is alles heerlijk en puur en hoe langer we ons op God concentreren des te meer gaan we ontdekken van Zijn heerlijkheid en schoonheid,

Psalmen 27:4 Een ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel.

Meditatief gebed is erop gericht God te laten Zijn wie Hij is en Hem toe te staan tot ons te komen zoals Hij dat wil. Dus al onze eigen beelden van God leren loslaten en ons openen voor Zijn liefde.

Dus neem tijd voor God. Vraag de Heilige Geest je bij God te brengen en vraag Jezus Christus je hand te pakken en je te leiden naar het hart van je Schepper Vader.

duif

Johannes 16:13 doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.

 

Hieronder een meditatie van Gods Liefde.