Gods genadegiftGenade is het grootste geschenk van God aan ons gegeven.
Het is het geschenk wat ons verbindt met Zijn Liefde en toegang geeft tot de hemelse zegeningen zonder dat we het verdienen of er zelfs maar iets voor hoeven of kunnen doen.
Het wordt ons geschonken via Jezus Christus.
Genade is niet goedkoop. Jezus heeft Zijn leven gegeven om ons dat godsgeschenk te kunnen geven.

Genade is de totale vergeving van onze zonden maar gaat nog veel verder.
Genade is ook de toegang tot alle geestelijke zegeningen door het geloof in Jezus Christus zonder dat we daar iets voor hoeven te doen.
Genade is de ruimte die we van God krijgen om fouten te maken en te leren en te groeien in geloof en liefde.
Genade bevrijdt ons van straf, oordeel en wet, schaamte en angst en zet ons in vrijheid.
Gods genade maakt ons niet volmaakt maar geeft ons ruimte om te groeien naar volmaaktheid.

Deze goddelijke genade kunnen we alleen vinden in Jezus Christus.
Romeinen 6:23 Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.

Alle godsdiensten gaan uit van verdienste, oordeel en straf. Oorzaak en gevolg. Door het nauwkeurig opvolgen van de regels van de religie kom je uiteindelijk tot verlichting en bevrijding.
Jezus leert ons het tegenovergestelde. Hij zegt. Jij kunt het niet. Ik zal het voor je doen. Je hoeft nu alleen nog maar Mijn geschenk van Genade te aanvaarden.

Ef 2: 4 God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, 5 ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, (door genade zijt gij behouden), 6 en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, 7 om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand roeme. 10 Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Ook in het christendom echter wordt veel oordeel en straf gepredikt terwijl dat absoluut tegen de boodschap van Jezus ingaat. De boodschap van Jezus is het geschenk van Genade waarvoor we allemaal worden uitgenodigd om deze te aanvaarden en van daaruit te gaan leven.

Gratis e-boek: Gods genade, je bent geliefd

In dit boekje ga ik nog dieper in op Gods genade.
Je ontvangt dit e-boek gratis als je opgeeft voor mijn nieuwsbrief via onderstaand formulier.

 

.