Week boodschap

Rein, zuiver en gezond leven
In een toxische wereld

Cursus co-creëren met de Heilige Geest

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 148 gasten en geen leden online

syrian refugees2De laatste tijd wordt er heel veel angst gezaaid via de media voor de vluchtelingen.
God leert ons om lief te hebben en gastvrij te zijn.
Het is juist de tegenstander van God die continu angst wil laten toenemen op aarde. Als kinderen van God zich ook laten verlammen door angst en negativiteit kan de vijand zijn gang gaan.
Laten we als kinderen van God als een Licht zijn in deze duistere wereld en reageren met Liefde, geloof en hoop.
Laten we geen angst toelaten maar in gebed gaan en voor onze naaste bidden vanuit bewogenheid en liefde.

De vluchtelingen zijn in nood en hebben nu heel hard ons gebed nodig. Evenals de politieke leiders die nu lastige beslissingen moeten nemen.

Exodus 22:21  Een vreemdeling zult gij niet onderdrukken, noch hem benauwen, want gij zijt vreemdelingen geweest in het land Egypte.

Gebed voor vluchtelingen die vluchten voor hun leven.

Hemelse Vader,

Met een diep verdriet kom ik voor Uw troon van genade met de grote nood van alle vluchtelingen die op de vlucht zijn om hun leven te redden en dat van hun gezin.
Vergeef ons als mensheid, dat we zoveel haat hebben toegelaten dat deze onmenselijke situatie is ontstaan.
Vergeef ons dat we ook nu nog vaak uit angst reageren in plaats vanuit Uw liefde, geloof en vertrouwen.
In gebed kom ik voor Uw troon met de honderdduizenden vluchtelingen die in grote nood verkeren.
Toon Uw liefde en genade en creëer een plek op aarde waar ze veilig zijn, tot herstel kunnen komen en weer een bestaan kunnen opbouwen.
Gebruik deze situatie opdat liefde, bewogenheid, mededogen, barmhartigheid en vrede zal toenemen op aarde in harten van mensen en we ons verder zullen afkeren van haat en geweld.
Help de politieke leiders om de juiste beslissingen te nemen vanuit wijsheid en compassie en niet uit angst.
Wilt U met Uw goddelijke kracht ook ingrijpen in de brandhaard van dit probleem opdat vrede mag terugkeren op aarde en Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Wilt U mij ook helpen en laten zien wat mijn aandeel hierin mag zijn en begin met het wegnemen van mijn vooroordelen en angsten opdat Uw liefde en compassie mijn hart en gedachten mogen vervullen voor mijn noodlijdende medemens en mij zal aanzetten tot daden die bijdrage aan een liefdevollere wereld.
Jezus, ik dank U dat U mij hierin tot groot voorbeeld bent.
Help mij door Uw Geest om in Uw voetsporen te wandelen.
In Jezus naam zegen ik alle vluchtelingen met Gods Liefde, bescherming, voorzienigheid, innerlijke kracht, geloof, hoop en liefde, vertrouwen en vrede, opdat allen die nu vluchten een aanraking van U ervaren opdat juist zij zullen bijdragen aan Uw vrede op aarde.

Amen