lovefullnessVia mindfulness, het bewust aanwezig zijn in het hier en nu, naar het liefdevol aandacht geven aan alles wat is en zo heling brengen in het lijden.
Dat is mindfulness en heartfulness combineren en aanvullen tot lovefulness.

Omdat we bang zijn voor het lijden hebben we vele vormen van vluchten ontwikkeld en leven we vaak meer in het verleden of de toekomst dan in het hier en nu. Dit vluchtgedrag van de werkelijkheid veroorzaakt veel stress, angst en pijn en laat ons leven in een schijnwerkelijkheid. We weten niet meer wie we zijn en zijn ons niet bewust van wat er om ons heen plaatsvindt in het hier en nu. We vergeten te leven, te genieten en dankbaar te zijn van al het mooie en goede om ons heen.

Mindfulness is een wijze van leven waarbij je meer bewust wordt van het hier en nu zonder oordeel. Mindfulness is een levenswijze van de werkelijkheid bewust waarnemen en aanvaarden zonder je er mee te verbinden vanuit oordeel.
Mindfulness als term komt uit het boeddhisme maar het principe van bewust aanwezig zijn in het hier en nu is al door God ingegeven vanaf het begin van de schepping.
God heeft de mens niet voor niks zintuigen gegeven om waar te nemen en een bewustzijn om te leven in het hier en nu. Strikt genomen bestaat er alleen een NU. God zelf noemt Zich. Ik BEN. De Aanwezige!


Jezus leefde vol in mindfulness. Jezus was Zich bewust van de aanraking van de bloedvloeiende vrouw. Hij voelde dat er kracht van Hem uitging. Jezus gaf aandacht aan de mensen om Hem heen en zag hun kleine en grote noden. Jezus was zich bewust dat de wijn op een feest op was en zorgde voor nieuwe wijn. Jezus was Zich heel bewust van de zondares die Zijn voeten kuste en zalfde en genoot er van. Jezus was Zich heel bewust van het lijden waar Hij doorheen moest en vluchtte er niet van weg maar ging er doorheen met Zijn Vader. Jezus was en is volledig aanwezig in het hier en nu.
Jezus heeft ons niet verlaten maar is door de uitstorting van de Heilige Geest nog intenser aanwezig met aandacht in jouw en mijn leven.
Jezus is de Schepper van hemel en aarde en is in alles nog steeds diep en intens en aandacht aanwezig.
Jezus is bekend en bewust van elk detail van ons leven en vindt alles belangrijk.
Lukas 12:6  Wat kosten vijf mussen? Bijna niets. Toch vergeet God er niet één van. 7  Hij weet zelfs hoeveel haren je op je hoofd hebt! Wees dus nooit bang.  Je bent Hem veel meer waard dan een hele zwerm mussen.


Van mindfulness naar lovefulness.
In tegenstelling tot passieve mindfulness in het boeddhisme is mindfulness van Jezus Christus actief verbonden met de helende Liefde van God.
De boeddhistische mindfulness neemt de werkelijkheid waar zonder oordeel zonder deze te willen veranderen.
Mindfulness van Christus neemt de werkelijkheid waar en geeft deze volle liefdevolle aandacht zonder oordeel maar verbindt deze werkelijkheid met Gods Liefde waardoor er heling, genezing en bevrijding plaatsvindt en de werkelijkheid zich kan transformeren naar de goddelijke orde.
Deze andere benadering noem ik lovefulness.
Bij lovefulness wordt er volledig aandacht gegeven aan het hier en nu inclusief het lijden en mag alles er zijn zonder oordeel.
Door het hier en nu, het lijden, de pijn en verdriet, de angsten en zorgen te verbinden met Gods helende Liefde zonder oordeel kan er diepe heling en transformatie plaatsvinden die veel dieper gaan dan bij mindfulness zoals dat in het boeddhisme wordt onderwezen.
Lovefulness gaat samen met geloof en vertrouwen in Gods volmaakte helende Liefde.

 

Jouw onvolmaaktheid en lijden omringen met liefde.
Het gevaar van het christelijk geloof en ander vormen van spiritualiteit is dat we ons gaan verzetten tegen het lijden, zonden en tekorten waardoor er spanning, stress en schuld en schaamte ontstaat. Als goed christen/gelovige moet het immers goed met je gaan. Anders doe je iets niet goed. Dat is een leugen die ons gevangen houdt in schuld en schaamte.
Jezus is juist gekomen met een boodschap van liefde en genade. Hij wist dat eigen inspanning en toepassen van regels en wetten niemand kan verlossen. Jezus is juist gekomen om Gods Liefde te brengen in onze onvolmaaktheid zodat er opnieuw verbinding met Liefde kan ontstaan en er van binnenuit heling kan plaatsvinden.
De boodschap van Jezus is: Je mag er zijn met al wat er is. Je lijden, je tekorten, je schuld, je schaamte. Je mag er helemaal zijn, alles mag er zijn. Je bent geliefd en aanvaard met alles wat je bent en is. Kom zoals je bent en ontvang Mijn Liefde.
Vanuit die onvoorwaardelijke Liefde kan er nu heling plaatsvinden.
De basis van heling is niet verzetten en discipline en houden van regels en wetten maar overgave aan Zijn Liefde en vertrouwen op Zijn genade.
Dat is het principe van lovefulness.

Genezen door lovefulness.
Lovefulness is de basis van waaruit ik werk via mijn werk als therapeut met de helende reis met Jezus en helend lichaamswerk.
Door samen met Jezus liefdevolle aandacht te geven aan lijden, trauma's, angsten, schuld en schaamte via gesprek, gebed, zegening, handoplegging/aanraking en zalving met olie, komt er diepe ontspanning en kan onze ziel en lichaam schuld en schaamte, angst en boosheid en diepe emoties van eenzaamheid loslaten waardoor er op diep niveau heling kan plaatsvinden die diep kan doorwerken in onze ziel en in ons lichaam.
Goddelijke heling is niks anders dan Gods onvoorwaardelijke Liefde diep laten doordringen in alle lagen van ons zijn. In lichaam, ziel en geest.

Beste/lieve Robert,
Wat ik gisteren bij jou heb meegemaakt heeft zo'n diepe, onuitwisbare indruk op mij gemaakt en ik moet zeggen, dat ik al 7 jaar naar pijnbestrijders ben geweest en al die mensen hebben niet voor elkaar gekregen wat jij hebt bereikt met je helende reis met Jezus.
Ik ben er nog niet, maar de pijn in mijn voet is zoveel minder, mijn tenen staan ook niet meer zo in een spasme als voorheen. Ik heb alleen nog erge pijn in mijn linker onderarm en mijn linkerhand.
Verder ben ik blijer en optimistischer gestemd, ik geloof zelfs dat ik ook die pijnen kwijt kan raken.
Dat Jezus mij aangeraakt heeft, daarvan ben ik overtuigd.
Ik dank je hartelijk voor je liefdevolle behandeling, ik heb me in tijden (zeg maar rustig 7 jaar)
niet zo goed en optimistisch gevoeld.
Deze helende reis met Jezus raad ik iedereen aan. - Diety