barmhartige vaderWees niet bang mijn geliefd kind.
Liefde overwint alles. Ik Ben Liefde.
Uit Mijn Liefde is alles ontstaan!
In Mijn Liefde komt alles tot herstel.
Liefde is sterker dan ziekte en dood,
dan haat en wrok, dan angst en bezorgdheid.
Liefde zal zegevieren op aarde en in jouw leven.
Want Ik Ben Liefde en Mijn volmaakt plan zal doorgang vinden.
Ook al lijkt het soms dat duisternis wint, schijn bedriegt.
Duisternis kan niet winnen want duisternis bevat geen leven en kracht in zich.
Duisternis kan nog bestaan bij gratie van het leerproces wat Ik toesta.
Maar dat is slechts heel tijdelijk. Daarna zal Ik alles tot herstel brengen.
En zal jouw leven stralen in Mijn Liefde.
Mijn geliefd kind, vertrouw Mij
en kom tot rust in Mijn Liefde.


Je Liefhebbende Vader