De diepere spirituele betekenis van het kerstfeest en oorsprong en betekenis van de symbolen. God vierde zelf de geboorte van Jezus uitbundig!

kerstfeestIn de nacht dat Jezus werd geboren was er groot feest in de hemel. De heerlijkheid van God omstraalde de herder in de buurt van de stal waar Jezus werd geboren. De engel van God bracht een super, mega blijde boodschap.

Luk 2:9  Plotseling stond er een engel van de Heer God bij hen. De stralende aanwezigheid van God was om hen heen. Ze schrokken hevig en waren bang.10  Maar de engel zei tegen hen: "Jullie hoeven niet bang te zijn. Want ik breng jullie goed nieuws. Dat goede nieuws is voor het hele volk:11  Vandaag is in de stad waar vroeger koning David geboren is, de Messias geboren. Hij is de Redder, de Heer.

Na deze gebeurtenis werd het zelfs nog intenser en werd de hele lucht vervuld met duizenden engelen die God aanbaden.
Hoe groot feest wil je hebben?

In onderstaande video ga ik dieper in op geestelijke betekenis van deze bijzondere gebeurtenis die lang niet bij iedereen bekend is.

Betekenis Kerst via goddelijke openbaring aan herders


Kerstmis, oorsprong en de diepere betekenis van de symbolen

Wat gebeurde er 9 maanden voor de geboorte van Jezus? De goddelijke bevruchting van Maria en de profetische/geestelijke betekenis van deze gebeurtenis.

Hieronder mag ik je het ultieme Kerstgeschenk aanbieden. De reden waarom Jezus naar de aarde is gekomen.