jezus kruis
Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. (Johannes 15:13)

Paasfeest, feest van spiritueel ontwaken.

Het paasfeest is het feest van de bevrijding, van de wedergeboorte, van een spiritueel ontwaken.

Joodse oorsprong

pasenVan oorsprong is het Paasfeest een Joods feest waarbij de Joden vierden dat ze uit de slavernij uit Egypte werden bevrijd. In de nacht dat ze werden bevrijd moesten ze een lammetje slachten en het bloed op de deurpost smeren. De engel des verderfs zou dan bij hen voorbijgaan en alleen bij de Egyptenaren de eerstgeborene doden.
Het Hebreeuwse woord Pesach (Pasen) betekent dan ook letterlijk: voorbijgaan zonder aan te raken. Vandaar ook het engelse Pass-over voor Paasfeest.

Christelijke betekenis

Jezus wordt door de christenen gezien als de vervulling van het Joodse Paasfeest. Jezus is het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Jezus is het spirituele Paaslam. Door het bloed van Jezus, het Lam aan te brengen op ons leven, gaat het oordeel aan ons voorbij en komen we vrij van de slavernij aan het aardse leven.
Het Paasfeest is het feest van de opstanding van Jezus uit de dood waardoor ook wij door het geloof in Jezus mogen opstaan uit de spirituele dood en nieuw goddelijk leven ontvangen vanuit de herstelde relatie met God.


Een schitterende video serie over de precieze betekenis van het lijden en sterven van Jezus kun je hier vinden.
Door Wilkin van der Kamp.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMjenounhBlyfatDREft4Q61BBAeP1yBz

Aanbevolen boek:

Spirituele betekenis

Spiritueel gezien is het Paasfeest het feest van spiritueel ontwaken.
Net zoals in het voorjaar de hele schepping ontwaakt en overal nieuw leven ontstaat. Zo is het Paasfeest symbool voor een spiritueel ontwaken. In het grote spirituele plan van God gaat de spirituele ontwikkeling van de mensheid ook door seizoenen. Dat geldt voor ieder mens individueel maar ook voor de mensheid in zijn geheel. We leven nu in een tijd van het algemene spiritueel ontwaken. Steeds meer mensen worden zich bewust van hun goddelijke oorsprong. God leidt de hele mensheid langs spirituele processen tot haar uiteindelijke bestemming, de eenwording met God. In dat hele proces is Jezus leven, dood en opstanding de inluiding van een nieuw spiritueel seizoen. Vanaf de opstanding van Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest vlak daarna was er een nieuw spiritueel ontwaken mogelijk. Jezus zelf leefde in volmaakte eenheid met God de Vader en kon de mensheid daardoor ook brengen in een geestelijk ontwaken. Jezus is niet alleen onze broeder die ons is voorgegaan in het spiritueel ontwaken maar Hij is ook degene die door Zijn leven, sterven en opstanding de machten van de dood heeft verbroken zodat spiritueel ontwaken mogelijk werd voor de mensheid. Ook vandaag de dag speelt Jezus onze broeder nog steeds een essentiële rol in het proces van spiritueel ontwaken van de mensheid. Niet alleen als groot voorbeeld maar veel meer Verlosser en Bevrijder die nog steeds actief bezig is mensen tot spiritueel ontwaken te brengen. Door contact met Jezus te zoeken en Hem te vragen ons innerlijk te verlichten, zal Hij ons leiden tot ontwaken en brengen in contact met God onze Vader en Schepper.
Niet een krachtige spirituele inspanning maar juist overgave aan de leiding van onze broeder Jezus die ons is voorgegaan brengt ons tot een spiritueel ontwaken en tot een diepe innerlijke rust.
zie ook een bijbehorende meditatie https://leveningod.nl/?ID=48

 Pasen, Gods geschenk voor jou!

Opname van live uitzending van 25 maart 2013 over de betekenis van Pasen met aansluitend een tijd van gebed voor zieken.

Mijn laatste Paasboodschap over goddelijke transformatie processen naar aanleiding van het Paasverhaal