6 juni 2020

Van wie ben je een leerling?

Jesaja 54:13 Al uw zonen zullen leerlingen des Heren zijn, en het heil uwer zonen zal groot zijn;
Lucas 14:33 Jezus zegt: Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel (leerling) kunnen zijn.

Van wie ben je een leerling? Van wie je een leerling bent op die ga je lijken. Als je een leerling bent van de wetenschap doe je jezelf tekort want de wetenschap is een uitvinding van mensen en dus heel beperkt. Er zijn meester die beweren de verlichte staat te hebben verkregen. Onderzoek hun leven. Wil je zo worden?
Voor mij staat Jezus met kop en schouder boven alle mensen die op aarde hebben geleefd. Daar komt nog bij dat Jezus niet een dode Meester is maar dat Hij leeft en ons door Zijn Geest nog dagelijks onderwijst. Jezus is niet alleen mens maar ook God. Hij heeft dus verstand van alles en kan in alles helpen. Of het nu gaat om relaties of wetenschap. Alleen vraagt Hij ons afstand te doen van al onze aardse zekerheden en een innerlijke bereidheid van Hem te leren en Hem te volgen in alle dingen. Dan zal Hij ons onderwijzen door Zijn Geest.
Welkom in de school van Jezus.

Gebed

Heer Jezus,

U heeft ons de Liefde van de Vader laten zien door Uw leven en heeft ons laten zien wat het betekend te leven vanuit Vaders Liefde en geleid worden door de Geest van God. Onderwijs mij in Uw wegen en leer mij te wandelen in de Weg van de Liefde en help mij Vaders Liefde te laten zien in deze wereld vol angst, wanhoop en duisternis.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal