29 februari 2020

Eer je ouders, de bron van je leven

Deuteronomium 5:16 Eer uw vader en uw moeder, zoals de Here, uw God, u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en het u wel ga in het land, dat de Here, uw God, u geeft.

Als dit gebod nageleefd zou worden zou de maatschappij er heel anders uitzien. Oudere mensen worden aan de kant geschoven en vaak als een lastpost gezien en geminacht. Zeker als ze niks meer voor de maatschappij kunnen betekenen. Gemakshalve vergeten we dan dat mede door hun inspanningen de maatschappij is zoals die is. Maar de diepere gedachte van God is dat wij onze bron moeten eren. Onze ouders hebben ons voortgebracht. Als we hen liefhebben en eren, hebben we onszelf lief. Als we hen minachten, minachten we ons zelf. Maar ook de wet van zaaien en oogsten is hier van toepassing. Als we onze ouders eren zullen ook wij later als wij hulpbehoevend en oud zijn liefde en respect ontmoeten. God liefhebben als onze Schepper en onze ouders eren als de bron van waaruit wij zijn ontstaan is genezing voor onze ziel en legt de basis voor zelfrespect en acceptatie van onszelf zoals we zijn. Als we onze bron eren zullen we zegen ontmoeten in ons leven en leven we in harmonie met onze Schepper.

Gebed

Hemelse Vader,

Uit U heb ik het leven ontvangen. Ik dank U voor Uw liefde en het leven dat U mij geschonken heeft.
Ik dank U voor mijn ouders die mij hebben voortgebracht, Ik dank U voor het lichaam, gaven en talenten die ik van hen heb mogen erven en voor de liefde, zorg en aandacht die zij mij hebben gegeven. Ik vergeef hen hun tekortkomingen zoals ik zelf ook vergeving nodig heb voor mijn tekortkomingen. Ik zegen mijn ouders met Uw liefde en bid hen Uw zegen toe. Help mij mijn ouders te eren en tot zegen te zijn.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal