19 januari 2022

Het Woord van God verspreidt Licht

Psalm 119: 130 Het openen van uw woorden verspreidt licht,
Psalm 119: 105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Johan. 1:4 In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen;

Woorden zijn scheppende krachten. Met het Woord is het universum tot aanzijn geroepen en wordt het in stand gehouden. Het Woord van God zijn de liefdevolle trillingen waardoor alles betekenis krijgt. Wij als mens hebben de bijzondere positie en verantwoordelijkheid van God gekregen om hier vanuit ons bewustzijn mee om te gaan. God kent ons in Zijn wegen en wij kunnen kiezen om deze wel of niet te bewandelen. God heeft de mens geschapen met een vrije wil, met een keuze mogelijkheid. God schiep daarin de mens naar Zijn beeld met als doel dat de mens vanuit Liefde de weg van God zou gaan opdat Hij met ons gemeenschap kan hebben.
Het Woord van God staat geschreven in de schepping, in Zijn Zoon Jezus Christus en in de Bijbel. Dit Woord van God is niet altijd even makkelijk te begrijpen. Het is dan ook geen gewoon boek. Het Woord van God kunnen we slechts door openbaring ontvangen. Het is een Geestelijk Woord en is bedoeld voor hen die oprecht de zin en betekenis van de dingen zoeken en niet slechts bezig zijn met hun begeerte. Het Woord van God brengt Leven voor hen die zich daarvoor open stellen. Neem bijvoorbeeld de Bijbel. Dit meest gelezen en verkochte boek ter aarde is het minst begrepen omdat met alleen letters ziet en niet de Schrijver. Zodra je niet naar de letters van de Bijbel kijkt maar naar de Schrijver, dan komt je in contact met God en ervaar je gemeenschap met Hem en brengt de Bijbel leven.
Datzelfde geld voor de schepping en voor Jezus. Kijk niet naar het natuurlijke maar zie de openbaring van God, de Schepper en Vader van allen en je zult Hem ontmoeten in je leven.

Gebed

Hemelse Vader,

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Help mij Uw Woord te verstaan en begrijpen en U te ontmoeten in de schepping, in Uw Zoon Jezus Christus en in Uw Woord de Bijbel.
Help mij los te laten wat niet meetrilt met Uw Woord in mijn leven opdat ook mensen Uw Woord in mij mogen lezen.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal