17 april 2021

Geest versus verstand

Maar de verstands-mens aards/zintuiglijk gericht) aanvaardt niet wat van Gods Geest komt, want het is hem een dwaasheid; en hij kn het zelfs niet kennen, omdat het op geestelijke wijze moet beoordeeld worden. 1 Corinthiërs 2:14

Vaak zit het verstand ons in de weg om de dingen van God te begrijpen en te aanvaarden. We zijn zo getraind om in ons verstand te zitten dat we moeilijk dingen kunnen aanvaarden die ons verstand te boven gaan. Wij hebben het gezag van de wetenschap vergoddelijkt terwijl deze constant in ontwikkeling is en zichzelf steeds blijft verbeteren. Wat we vroeger dwaas vonden is nu wetenschappelijk bewezen. Wat de wetenschap nu dwaas vindt omdat zij het niet begrijpt zal morgen door de wetenschap bewezen en aanvaard worden. Maar als we wachten tot de wetenschap dingen aanvaardbaar vindt voordat we iets van God durven te aanvaarden, stellen we de wetenschap en ons verstand boven God en zullen we God nooit ontmoeten. Want hoe knap de wetenschappers ook zijn, het meeste wat er te weten is zal het verstand nooit kunnen doorgronden omdat dat weten zich in de dimensie van de geest bevindt. Met de geest verstaan en begrijpen we de geestelijke dingen. Onze geest staat boven ons verstand. Ons verstand is eigenlijk een knechtje van onze geest. Althans, zo behoort het te zijn. Onze geest hoort vanuit verbondenheid met Gods Heilige Geest de regie te hebben in ons leven. Te vaak echter zitten we gevangen in ons verstand of emoties en verliezen we daarmee het contact met God en dus het waarachtige Leven.

Joh 3:3-8 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.
4 Nikodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden?
5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.
6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest.
7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.
8 De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zo is een ieder, die uit de Geest geboren

Gebed

Hemelse Vader,

U bent Geest en oneindig in wijsheid en verstand. Uw wijsheid is niet te doorgronden.
Vergeef ons onze hoogmoed en trots U te willen begrijpen en te doorgronden en naar ons hand te willen zetten. Help mij om te leven in vertrouwen en overgave en leer mij meer te vertrouwen op Uw Geest dan op mijn beperkte verstand en wisselende onbetrouwbare emoties.
Jezus leer mij te wandelen door Uw Heilige Geest geleid vanuit de wedergeboorte uit Uw Geest. Leer mij in verbondenheid met Uw Geest vanuit mijn geest de regie te hebben over mijn verstand en emoties zodat er waarachtig Leven in en door mij kan stromen niet langer meer tegengehouden door mijn verstandelijke en emotionele beperkingen.
Heilige Geest, wees welkom in mijn leven en breng mij in contact en verbondenheid met God de Vader.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal