6 mei 2021

Hoe groot is Gods Liefde?

Joh. 3:16 Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven bezit.

In nood ontdek je wie je vrienden zijn.
Hoeveel iemand van je houd ontdek je niet door de glimlach op iemands gezicht of de liefdevolle woorden die iemand spreekt. Liefde blijkt zelfs niet per definitie uit de kleine attenties of dure cadeaus die iemand je geeft. Achter dat alles kan nog veel eigenbelang schuilgaan. Verliefdheid is al helemaal geen maatstaf voor liefde hoewel men het er wel vaak mee verward. Nee, echte liefde komt pas openbaar in moeilijke tijden. Dan leer je pas kennen wie er echt om je geeft of de mate van liefde die er in jezelf leeft voor de ander. Liefde en trouw horen bij elkaar. Liefde en zelfopoffering, de ander belangrijker vinden dan jezelf maar dan niet omdat je jezelf minacht maar omdat je de ander hoogacht. Ook dat is een groot verschil. Er bestaat ook opoffering vanuit minderwaardigheid en zelfhaat of manipulatie. Maar dat is geen liefde. Echte Liefde overstijgt zichzelf ten behoeve van de ander zonder zichzelf te verliezen. Deze zichzelf overstijgende Liefde die de ander tot ontplooiing brengt en ruimte geeft zichzelf volledig te ontwikkelen, komt van God.
God heeft het mooiste van Zichzelf geofferd voor ons opdat wij volledig tot ontplooiing zouden komen zonder dat God Zichzelf heeft verloren. God heeft als het ware Zichzelf overstegen om de mensheid tot ontplooiing te brengen. Deze Liefde van God voor de mensheid is manifest, zichtbaar, geworden aan het kruis waarop Jezus Christus volledig onschuldig ter dood is gebracht. Deze Liefde is niet uit te drukken in woorden maar slechts in daden. Alleen door het geloof kunnen we deze Liefde begrijpen en verstaan. Wie eenmaal iets van deze Liefde heeft geproefd weet dat er niks op hemel of op aarde bestaat wat groter is dan deze Liefde. Deze Liefde is het doel van ons bestaan.

opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. (Ef. 3:17-19)

Gebed

Hemelse Vader,

Uw Liefde is ondoorgrondelijk en alles overstijgend. Uw Liefde is echt en zuiver en puur. Uw Liefde geeft mij ruimte en brengt het mooiste in mij naar boven. Uw Liefde doet mij leven. Uw Liefde doet mij boven mezelf uitstijgen om de ander te laten ontplooien. Uw Liefde heb ik ontmoet in Uw Zoon Jezus Christus. Dan U Jezus dat U mij leert de geheimenissen van de Liefde van God en dat U mij leert boven mezelf uit te stijgen en dienstbaar te Zijn in Uw Liefde. Vul mij met Uw Geest en Uw Liefde opdat ik de wereld mag beschijnen met Uw Liefde en de wereld Uw Liefde mag tonen in en door mijn leven.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal