29 mei 2020

Het zijn de kleine dingen die het doen

Zacharia 4:10 Want wie veracht de dag der kleine dingen?
Lucas 18:15 Zij brachten ook hun kleine kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken. Toen de discipelen dat zagen, bestraften zij hen.
Lucas 16:10 Wie in zeer weinig getrouw is, is ook in veel getrouw. En wie in zeer weinig onrechtvaardig is, is ook in veel onrechtvaardig
Psalmen 51:6 Zie, Gij wilt waarheid in het verborgene

Bij God is er geen onderscheid tussen groot of klein. Als het kleine niet zuiver is, is het grootte ook niet zuiver. Zijn we in kleine dingen niet recht en trouw, dan zijn we het ook niet in grote dingen. God wil zuiverheid in ons denken en handelen zodat Hij bij ons kan wonen. Jezus had oog voor de kleine kinderen en kwam op voor de geminachte mensen in de samenleving. Hij was er om het zwakke te sterken en zocht geen eer van mensen maar eer van God.
Ga voor jezelf na of je zuiver bent in kleine dingen. In je denken, in relaties, op je werk. Trouw en dienstbaar in je huwelijk, gezin en vriendschappen? Hoe is je houding naar de geminachte mensen in de samenleving?

Gebed

Hemelse Vader,

U wilt waarheid in het verborgene. Ik besef dat ik niet in staat ben volmaakt te leven ook in de kleine dingen en dat ik U vaak verdriet doe door mijn denken, woorden en daden.
Heer Jezus, U heeft ons voorgeleefd hoe het is in reinheid te leven en bent gekomen ons hierbij te helpen door Uw Geest.
Heer Jezus, raak mij aan en reinig mij, vul mij met Uw heilige Geest en help mij rein en zuiver te zijn in de kleine dingen. Raak mijn ogen aan en help mij de kleine dingen hoog te achten en ook de geminachte mensen te zien met Uw ogen van liefde. Voor U is iedereen belangrijk en waard Uw liefde te ontvangen.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal