6 juli 2020

De grote schoonmaak

Hand 19:18 en velen van hen, die gelovig geworden waren, kwamen hun schuld belijden en uitspreken wat zij bedreven hadden. 19 En enigen van degenen, die toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze ten aanschouwen van allen. En men berekende de waarde ervan en stelde die vast op vijftigduizend zilverstukken. 20 Zo wies het woord des Heren krachtig en het werd sterker.

Als we eenmaal God hebben ontmoet in ons leven en Jezus hebben uitgenodigd in ons leven te komen om ons te onderwijzen op het pad van het Licht. Dan komt openbaar in ons leven wat niet deugd. We gaan steeds beter onze tekortkomingen zien en beseffen steeds dieper dat we afhankelijk zijn van Gods genade. Er komt een diep verlangen om af te rekenen met alle wat niet deugd in ons leven. Om dingen goed te maken uit het verleden en ons leven en ons huis te reinigen zodat God steeds meer ruimte krijgt in ons hart.
Het is goed verborgen zonden eerlijk te erkennen en te belijden aan God en indien nodig aan mensen. Dat ruimt op en maakt ons schoon.
Daarnaast is het goed boeken en voorwerpen, beeldjes, cds, dvds enz.. die tegen Gods Liefde en heiligheid ingaan te verwijderen uit je huis.
Elk spiritueel boek dat het offer van Jezus Christus niet erkent als noodzaak van verlossing, wijst het grootste liefdesoffer van God af en daarmee God zelf. De meeste van deze spirituele boeken verheffen de mens tot god en zetten daarmee de mens op tot opstandigheid tegen God zelf. Dat is de geest van de slang, waardoor de zondeval van Adam en Eva werd veroorzaakt. Doe deze boeken weg uit je huis en je zult diepe reiniging en bevrijding ervaren.
Ook afgodsbeeldjes, voorwerpen die bescherming zouden geven of kracht, alle voorwerpen van spirituele waarde, doe het weg uit je huis. Jezus is genoeg. Meer heb je niet nodig.
Hoe radicaler je bent des te meer vreugde en blijdschap en tegenwoordigheid van Jezus je zult ervaren in je huis.
Ook het eerlijk belijden van je (geheime) zonden brengt diepe bevrijding en verzoening tussen jou en God en mensen.

1 Johannes 1:8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. 9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Gebed

Heer Jezus,

U bent de weg, de waarheid en het leven. U bent de enige weg tot God.
U bent voor mijn zonden aan het kruis gestorven. Ik erken U als mijn Redder en Verlosser.
Ik dank U voor Uw ultieme liefdesoffer voor mij, dat U uw leven voor mij hebt gegeven.
Ik schiet te kort en heb vele zonden. Ik heb uw vergeving en reiniging nodig. Ik wil mijn fouten en tekortkomingen eerlijk toegeven en belijden.
Wilt U mij vergeven en reinigen en mij kracht geven dingen goed te maken en fouten eerlijk te erkennen bij mensen zodat deze fouten geen belemmering meer vormen tussen U en mij.
Help mij ook mijn huis te reinigen van alles waar U verdriet over heeft en die Uw Geest belemmerd. Wilt U mij laten zien welke boeken, beeldjes en voorwerpen in mijn huis Uw Geest belemmeren en tegenwerken zodat ik deze uit mijn huis kan verwijderen.
Want ik wil U in mijn leven als Heer en Meester en Uw Heilige Geest en niemand anders.
Help mij met Uw Heilige Geest mijn leven en mijn huis te reinigen opdat U met Uw heerlijkheid mijn leven steeds meer kan vervullen.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal