23 februari 2020

Het oude is voorbij

2 Corinthiërs 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Veel mensen gaan gebukt onder het verleden. Ze hebben dingen gedaan of meegemaakt die een verlammende werking op het heden hebben.
Jezus nodigt ons uit het verleden achter te laten en ons te richten op het nieuwe leven wat we in Hem hebben ontvangen.
Jezus helpt ons anderen en onszelf te vergeven en het verleden om te buigen tot iets moois.
Als jij je verleden met al je ervaringen, positief en negatief, aan Jezus geeft. Dan maakt Hij van je verleden een kostbare parel waarmee je anderen kunt dienen in liefde.
Samen met Jezus wordt je dan een ervaringsdeskundige op het gebied van vergeving en omgaan met verdriet en omgaan met moeilijke dingen in het leven zodat je anderen kunt helpen en bemoedigen vanuit de Liefde van God.
Het verleden wordt dan een kracht tot vooruitgang.
Zelfs al zit je nog midden in de moeilijkheden dan kun je toch de keuze maken dit deel uit te laten maken van het verleden en je te richten op het nieuwe leven in Christus.
Je kunt een keus maken je ziekte, pijn, verdriet, bitterheid, eenzaamheid enz.. om te buigen tot een kanaal van Gods Liefde en genade in je leven.
Dus lieve broeder/zuster. Zet een streep onder alles wat je vasthoudt en belemmert en kies ervoor het Licht van Christus door je heen te laten stralen.

Efeziërs 5:14 Daarom heet het: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.

Gebed

Heer Jezus,

U bent zo genadig en vol Liefde en begrip. Uw vergeving en herstel gaat zo diep.
Help mij mijn oude leven te begraven en Uw Licht door mijn leven heen te laten schijnen dwars door alles heen.
Help mij om op te staan en me te richten op het Nieuwe Leven en het oude van mij af te schudden.
Help mij mezelf en anderen te vergeven en zo het verleden achter te laten.
Help mij om mijn huidige omstandigheden te zien als een poort naar het Nieuwe Leven.
Help mij te overwinnen en als ervaringsdeskundige te getuigen van Uw Liefde en Genade.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal